MEMUR ALIMI

Dışişleri Bakanlığı 50 Meslek Memuru Alımı

Dışişleri Bakanlığı 50 Meslek Memuru Alımı Yapacaktır.

Dışişleri Bakanlığı 50 Meslek Memuru Alımı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

50 ADAY MESLEK MEMURU ALACAK

BAŞVURULAR ( 27 Aralık – 26 Ocak) 2024

Dışişleri Bakanlığı 50 Meslek Memuru Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Giriş İmtihanı Duyurusu, 25 Aralık 2023

I. MESLEK MEMURU ALIMI GENEL BİLGİLER

Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

çerçevesinde, Türk dış siyasetinin oluşturulması ve icrasında misyon, yetki ve sorumluluk

üstlenen ve yurtdışında temsil misyonu icra eden diplomatik meslek memurlarıdır. Meslek

Memurluğu hakkında detaylı bilgiye Bakanlığımızın mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

Meslek memuru alımı için açılacak giriş imtihanındaki en son muvaffakiyet sıralamasına nazaran, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami takım sayısı 50’dir. Giriş imtihanını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel yönetim hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece takımlara yapılabilecektir.

Meslek memuru alımı giriş imtihanı yazılı ve kelamlı basamaklardan oluşmaktadır. İmtihanın yazılı kademesi 17-18

Şubat 2024 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Meslek memuru alımı iriş imtihanına ait olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı İmtihan Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Sınavın yazılı ya da kelamlı etabına katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı

ünvan takımları için yapılacak müteakip imtihana kabul edilmezler.

II. MESLEK MEMURU ALIMI  İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun unsurunda sayılan genel koşulları taşımak (Sınava müracaat için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir.),

01.2024 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra

doğmuş olanlar),

Yurt içindeki üniversitelerin yahut diploma denkliği Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

Lisans seviyesinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin memleketler arası bağlar, siyaset bilimi, kamu idaresi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma iktisadı, tarih,

sosyoloji, halkla bağlar ve tanıtım, psikoloji kısımları ile bu kısımlardan rastgele birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan öbür kısımlardan ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

Sosyal bilimler alanında yahut mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, memleketler arası bağlar, siyaset bilimi, kamu idaresi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekmektedir.

Aday Meslek Memurluğu imtihanına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı yabancı lisan kategorilerinden birinden başvurulabilecektir. İmtihanların yapılacağı yabancı lisanlar, 2021, 2022 yahut 2023 yıllarında sınava girilecek yabancı lisanda alınmış minimum YDS/e-YDS puanları (2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınacak YDS/e-YDS puanları da değerlendirmeye alınacaktır), atama yapılabilecek azami takım sayıları ile yazılı imtihana kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış memleketler arası yabancı lisan imtihanlarından (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Institut İmtihanı, DELF&DALF, CELI, DELE, TORFL) 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınan puanların, bahsekonu milletlerarası yabancı lisan imtihanına ait sonuç evrakının alındığı imtihan devri prestijiyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Lisan İmtihanı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL v.b. imtihanlara ilişkin sonuç evrakları kabul edilmemektedir.

İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki lisan kategorilerinden birinden imtihana girmek isteyen, lakin sözkonusu lisandan YDS/e-YDS yahut puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı lisan imtihanına ait sonuç dokümanı bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ülkelerdeki üniversitelerin ilgili lisan ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin işbu ilanın unsurunun 1. fıkrasının (c) bendinde sayılan kısımlarından lisans seviyesinde mezun olmaları ve bunu belgelemeleri halinde imtihana başvurabilirler. Bahsekonu adaylar, sıralamada YDS/e-YDS ve muadil imtihan sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi ortalarındaki sıralamaları lisans seviyesinde mezuniyet not ortalamalarına nazaran yapılır.

Yazılı imtihana kabul edilecek adaylar, her bir kategori için farklı bir liste halinde YDS/e-YDS yahut muadil yabancı lisan puanlarına nazaran yahut birinci paragrafta kayıtlı konular çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları temel alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, taban lisan puanına sahip olmak yahut üstte belirtilen koşullar

uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla müracaat yapmak imtihana katılma hakkını garanti

etmemektedir.

Dışişleri Bakanlığı 50 Meslek Memuru Alımı

Giriş imtihanı sonucunda, her bir imtihan için belirlenen lisan kategorilerinden birinde

yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam

kadro sayısını geçmeyecek halde sözkonusu lisan kategorilerinde boş kalan takım sayısı kadar kontenjan öbür lisan kategorilerine ek edilebilir.

Adaylar, farklı lisan kategorilerinde gerçekleştirilecek Aday Meslek Memurluğu giriş imtihanına sırf bir lisan kategorisinden başvurabileceklerdir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. İmtihana katılabilecek adaylara imtihan programı ve imtihanın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.

III. MESLEK MEMURU ALIMI GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAATLARININ YAPILMASI

Giriş imtihanı müracaatları 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayacak ve

26 Ocak 2024 Cuma günü saat 18:00’de sona Müracaatlar, e- Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı

– Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya

“Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile yahut öbür biçimlerde yapılan

müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yazılı imtihanda ek puan almaya hak kazanılabilmesi için,

Sınava İngilizceden girecek adaylardan, ikinci yahut üçüncü bir dilden

2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınmış

80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut milletlerarası yabancı lisan imtihanlarından alınmış

ÖSYM tarafından saptanmış muadil puanı olanların,

Sınava İngilizce dışındaki lisanlardan girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavına

ilaveten, üçüncü bir yabancı lisandan 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat

tarihine kadar alınmış 70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut eşdeğerliği

ÖSYM tarafından saptanmış memleketler arası yabancı lisan imtihanlarından alınmış puanı olanların

anılan imtihanlara ait sonuç evraklarını de Meslek Kapısı platformu üzerinden yapılan

başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

IV. MESLEK MEMURU ALIMI İMTİHANIN AŞAMALARI

Meslek Memuru Alımı Yazılı İmtihan:

Yazılı imtihan iki gün sürecek olup, aşağıdaki kısımlardan oluşacaktır.

Türkçe Kompozisyon

Yabancı Lisanda Kompozisyon

Yabancı Lisandan Türkçeye Çeviri

Türkçeden Yabancı Lisana Çeviri

Meslek memuru alımı yazılı imtihanında geçer not, her bir kısım için 100 üzerinden 70’tir.

Meslek memuru alımı yazılı imtihanının Türkçe kompozisyon dışındaki kısımları, lisan kategorilerine nazaran yukarıdaki

tabloda belirtilen lisanlarda yapılacaktır.

İngilizce dışındaki lisanlardan imtihana girecek adaylar, Bakanlık tarafından İngilizceden de

sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce imtihanlarda (kompozisyon ve
Türkçeden İngilizceye çeviri) her bir kısımdan en az 60 puan almaları mecburidir.

Yazılı imtihanın her bir kısmından geçer not alacak adaylar, aşağıdaki temellere nazaran yazılı imtihanda ek puan elde edebileceklerdir:

Yazılı imtihana İngilizceden girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden

2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar almış olduğu

YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir uluslararası

yabancı lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı imtihanda aritmetik

ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

Üçüncü bir yabancı lisanı daha bilen adayın, bu dilden

2021, 2022 yahut 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar almış olduğu

YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir uluslararası

yabancı lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı

da yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

Sınava İngilizce dışındaki lisanlardan girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce imtihanından alınan

70’in üzerindeki puanlar, yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına

Üçüncü bir yabancı lisanı daha bilen adayın, bu dilden

2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar almış olduğu

YDS/e- YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir uluslararası

yabancı lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 70’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

Meslek memuru alımı yazılı imtihan etabının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar muvaffakiyet durumlarını

Kariyer Kapısı Platformu’ndan da takip Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara,

ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(2) Meslek Memuru Alımı Kelamlı İmtihan:

Meslek memuru alımı yazılı imtihanda başarılı olan adaylar kelamlı imtihanda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil

görevine ait nitelikler ve yeterlilik, genel kültür seviyesi, Türkçe ve yabancı lisanda ifade

yeteneği ile genel davranış ve reaksiyonların meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle

değerlendirilecektir. İmtihanda, aktüel memleketler arası hususlar hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir.

Meslek memuru alımı sözlü imtihanında geçer not 100 üzerinden 70’tir.

Meslek memuru alımı sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar muvaffakiyet durumlarını Meslek Kapısı Platformu’ndan da takip

V. MESLEK MEMURU ALIMI DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak meslek memuru alımı müracaatlarına ait bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki kontaktan ulaşılabilir:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_

AdayKullanimKilavuzu.pdf

Kariyer Kapısı platformunda yapılan müracaat sırasında sisteme yüklenmesi

gereken dokümanlar aşağıda belirtilmiştir:

C. Kimlik Kartı yahut T.C. Pasaportu örneği

Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Transkript (Lisans seviyesinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin milletlerarası bağlantılar,

siyaset bilimi, kamu idaresi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma iktisadı, tarih, sosyoloji,

halkla alakalar ve tanıtım yahut psikoloji kısmı mezunu olmamakla birlikte, bu kısımlardan rastgele birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan öteki kısımlardan mezun adaylar için)

Lisans diploması / Mezun Dokümanı (Yabancı üniversitelerden alınmış olması

halinde YÖK onaylı diploma denklik dokümanı ile birlikte)

Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde

YÖK onaylı diploma denklik dokümanı ile birlikte)

Sınava girilecek yabancı dilde

2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınmış

YDS/e-YDS sonuç dokümanı yahut YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış

uluslararası yabancı lisan imtihanına ait sonuç belgesi

maddenin 2. fıkrasında kayıtlı konular çerçevesinde imtihanda ek puan almaya hak kazanılabilmesi emeliyle, gerekli minimum puanı içeren

2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınmış

YDS/e-YDS sonuç dokümanı yahut YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından

saptanmış memleketler arası yabancı lisan imtihanına ait sonuç belgesi

(İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanları hariç olmak üzere, imtihan duyurusunda belirtilen diğer

dillerde YDS/e-YDS yahut puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı

dil imtihanlarına ait sonuç evrakı bulunmayan ve

Maddenin 4. Fıkrasında kayıtlı kuralları taşıyan adaylar için) Lisans seviyesinde ilgili lisan ile eğitim

veren fakülteden mezun olunduğuna dair üniversiteden alınmış yazı ile mezuniyet

notu ortalamasını gösterir belge

Adayların, müracaatlarının iptal/onay durumlarını müracaat müddeti boyunca Kariyer

Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını

kontrol etmeleri ehemmiyet taşımaktadır.

İstenilen dokümanların müracaat mühleti içinde sisteme yüklenmesinden, şahsî bilgilerin doğruluğundan,

fotoğrafın uygunluğundan, öbür bir sözle müracaat sürecinin kusursuz ve eksiksiz yapılmasından

adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen konulara uygun olmayan ve müddeti içinde tamamlanmayan

başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Adayların, Meslek Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen

(kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla

irtibat kurulabilmesi bakımından değerli olup, aktüel tutulması

İlave bilgi için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilebilir:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat) Tabip Sadık

Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: (0 312) 292 10 00

Saygıyla duyurulur.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status