İŞKUR

ANKARA-ANKARA MERKEZ-Temizlik Görevlisi İş İlanı – Güncel

Son Müracaat Tarihi : 2024-01-26

Kadınlar İçin İstenilen Yaş Aralığı : Temizlik Görevlisi iş ilanı Bayan 18- -30 (26.01.2006 – 22.01.1994 tarihleri ortasında doğan kişiler)

İstenilen Tahsil Bilgisi : Temizlik Görevlisi iş ilanı

En az Öğretim Düzeyi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğretim Düzeyi: En fazla Öğretim Düzeyi belirtilmemiştir

İlçe : ANKARA MERKEZ Temizlik Görevlisi iş ilanı

Cinsiyet : Hem Bayan Hem de Erkek İş arayanlar başvurabilir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BAĞLANTI KURUMU unvanlı işyerindeki öteki ilanlar

İşyeri İletişim Bilgileri: Temizlik Görevlisi iş ilanı

Telefon:
Eposta:

ANKARA MERKEZ ilçesindeki başka Temizlik Görevlisi iş ilanı

İşyeri Adresi : BTK MERKEZ HİZMET BİNASI ANKARA / TÜRKİYE

Temizlik Görevlisi iş ilanı mesleğindeki Türkiye Geneli ilanları.

İl : ANKARA

Sosyal Olanaklar: Toplumsal İmkanlar Bilgisi Belirtilmemiştir.

İşyeri ismi: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İRTİBAT KURUMU

En Az Ücret: En Az Fiyat Bilgisi Belirtilmemiştir.

En Çok Ücret: En Çok Fiyat Bilgisi Belirtilmemiştir.

İlan Kayıt Tarihi : 2024-01-22

“Genel Konular ve Özel Şartlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Konular:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 sınırı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.
3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan kaidesi vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan öbür bireyler dâhil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.
7) İmtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat mühleti içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden yahut Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.
10) Gerçeğe alışılmamış doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

DİĞER KONULAR: Temizlik Görevlisi iş ilanı
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler, kamunun sıhhatine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut fuhuş hatalarından mahkûm olmamak,
Anayasal tertip ve bu nizamın işleyişine, özel hayat ve hayatın kapalı alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu ve uyuşturucu unsur cürümlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak,

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
Adayların misyonunu devamlı yapmasına pürüz sıhhat sorunu ve/veya kronik hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,
Adayların, müracaatın son günü prestijiyle duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri vazife unvanlarına ait meslek kolunun gerektirdiği koşulları taşımaları gerekmektedir.
Adaylardan, gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler ile kaideleri taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her kademesinde idarece sonlandırılabilecektir.
Sözlü imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANI BAŞVURUSU

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 22/01/2024 – 26/01/2024 tarihleri ortasında online olarak yapılacaktır.
2-KURA İŞLEMLERİ
İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi 01/02/2024 saat 14:00 olarak belirlenmiş olup bu tarih ve saatte bir değişiklik gereksinimi hâsıl olması halinde bu durum, Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu’nun resmi web sayfasında (btk.gov.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır.
Kura çekilişi ilgili noter huzurunda gerçekleştirilecek olup tüm müracaat sahipleri ortasından, açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
Kura sonucu belirlenen adaylar, Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu’nun resmi web sayfasında (btk.gov.tr.) duyurular kısmında kurayı takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde yayımlanacaktır.
3-SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT İŞLEMLERİ
Sözlü imtihan adayların başvurdukları hizmet alanına yönelik mesleksel yetkinliklerine ve eğitim seviyelerine uygun yapılacaktır.
Adaylar kelamlı imtihanda mesleksel bilgi ve marifetleri ölçülerek 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Mesleki bilgi, marifet ve misyonlarına ait bahislerde ise yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacak kıymetlendirme temel alınacaktır.
Sınav heyeti, Lider ve üyelerinin farklı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle kelamlı imtihan puanı belirlenecektir. Kelamlı imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup bu puan adayın atanmaya temel puanı ve muvaffakiyet sıralaması için kullanılacaktır.
Yapılan kelamlı imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav/Mülakat tarihi kura sonucu ile birlikte Kurumumuz web sayfasında (btk.gov.tr) yayımlanacaktır.
4-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, kelamlı imtihan sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde İmtihan Konseyine itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, İmtihan Konseyine ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde İmtihan Kurulunca karara bağlanır. Son karar itiraz sahibine Kurum web sayfasında yapılan duyuru ile bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, posta yahut e-posta yoluyla yapılan itiraz ile müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5-BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Kura çekimi sonrası belirlenen ve kelamlı sınav/mülakattan başarılı olan asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan kuralları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Ankara Merkez Hizmet Binası’na teslim edeceklerdir. Evrak teslim tarihi Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu web sayfasında (btk.gov.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır.

Bu kapsamda adaylardan istenecek dokümanlar;
1 adet kimlik fotokopisi,
Adli Sicil Durum Dokümanı, Askerlik Durum Evrakı (Belgeler E-Devlet’ten barkodlu çıktı olarak alınabilir.), diploma fotokopisi (Diplomanın aslı Ankara Merkez Hizmet Kuruluşu vazifelisi tarafından görülerek, fotokopisi aslı üzeredir onayı yapılacaktır.) yahut E-Devlet Sistemi’nden alınmış barkodlu mezun dokümanı.
6-ATAMA VE MİSYONA BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Ankara Merkez Hizmet Binasına istenilen evrakları daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Fakat fiilen askerlik misyonunda bulunanlar ile hastalık yahut doğum mazereti nedeniyle dokümanlarını teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik evrakı, doğum raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) evraklarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini takiben 3 (üç) iş günü içinde misyona başlamaları sağlanacaktır.
Asil adaylardan atama kaidelerini taşımadığı tespit edilen, atama hakkından feragat eden, atanıp misyona başlamayan, evrak teslim etmeyen üzere nedenlerle boş kalan takımlara yedek adaylar ortasından atama yapılmak üzere kelam konusu durumun ortaya çıkması sonrasında istenilecek dokümanlar ve atama teklifi, sıradaki yedek aday için birebir adapla yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR Temizlik Görevlisi iş ilanı

Temizlik Personeli
En az lise ve dengi okuldan mezunu olmak,
18-30 yaş aralığında olmak.
Temizlik işlerinde çalışmaya elverişli olmak.
Ankara vilayet hudutları içerisinde ikametgâh etme koşulu aranmaktadır.”

Temizlik Görevlisi iş ilanı Tercihleri

Tercih Edilen ikamet vilayet ve ilçeleri :”ALTINDAĞ , AYAŞ , BALA , BEYPAZARI , ÇAMLIDERE , ÇANKAYA , ÇUBUK , ELMADAĞ , GÜDÜL , HAYMANA , KALECİK , KIZILCAHAMAM , NALLIHAN , POLATLI , ŞEREFLİKOÇHİSAR , YENİMAHALLE , GÖLBAŞI/ANKARA , KEÇİÖREN , MAMAK , SİNCAN , KAHRAMAN KAZAN , AKYURT , ETİMESGUT , CİHAN , PURSAKLAR , ANKARA/MERKEZ”

Erkekler İçin İstenilen Yaş Aralığı : Erkek 18- -30 (26.01.2006 – 22.01.1994 tarihleri ortasında doğan kişiler)

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Neslihan SAVAŞ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status