İŞKUR

ANKARA-ANKARA MERKEZ-Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) İş İlanı – Güncel

Ankara Ankara Merkez Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Iş IlanıANKARA MERKEZ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) iş ilanı

Son Müracaat Tarihi : 2024-01-26

Kadınlar İçin İstenilen Yaş Aralığı : Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Bayan 18- -30 (26.01.2006 – 22.01.1994 tarihleri ortasında doğan kişiler)

İstenilen Tahsil Bilgisi :

En az Öğretim Düzeyi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğretim Düzeyi: En fazla Öğretim Düzeyi belirtilmemiştir

İlçe : ANKARA MERKEZ

Cinsiyet : Hem Bayan Hem de Erkek İş arayanlar başvurabilir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BAĞLANTI KURUMU unvanlı işyerindeki öbür ilanlar

İşyeri İletişim Bilgileri: Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

Telefon:
Eposta:

ANKARA MERKEZ ilçesindeki başka Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ilanları

İşyeri Adresi : BTK MERKEZ HİZMET BİNASI ANKARA / TÜRKİYE

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) mesleğindeki Tüm Türkiye Geneli ilanları

İl : ANKARA

Sosyal Olanaklar: Toplumsal İmkanlar Bilgisi Belirtilmemiştir.

İşyeri ismi: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BAĞLANTI KURUMU

En Az Ücret: En Az Fiyat Bilgisi Belirtilmemiştir.

En Çok Ücret: En Çok Fiyat Bilgisi Belirtilmemiştir.

İlan Kayıt Tarihi : 2024-01-22

“Genel Konular ve Özel Şartlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Konular:

1) İlan kaidelerini taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 sınırı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.
3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan koşullarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan kaidesi vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Evrak teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan bireylerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan öbür bireyler dâhil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.
7) İmtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat mühleti içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden yahut Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.
10) Gerçeğe muhalif doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

DİĞER KONULAR: Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler, kamunun sıhhatine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık yahut fuhuş cürümlerinden mahkûm olmamak,
Anayasal nizam ve bu sistemin işleyişine, özel hayat ve hayatın kapalı alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler ile uyuşturucu ve uyuşturucu unsur hatalarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak,
Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
Adayların misyonunu devamlı yapmasına mahzur sıhhat sorunu ve/veya kronik hastalığının bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,
Adayların, müracaatın son günü prestijiyle duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri vazife unvanlarına ait meslek kolunun gerektirdiği kaideleri taşımaları gerekmektedir.
Adaylardan, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenler ile koşulları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her basamağında idarece sonlandırılabilecektir.
Sözlü imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

1-BAŞVURU Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 22/01/2024 – 26/01/2024 tarihleri ortasında online olarak yapılacaktır.
2-KURA İŞLEMLERİ
İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi 01/02/2024 saat 14:00 olarak belirlenmiş olup bu tarih ve saatte bir değişiklik muhtaçlığı hâsıl olması halinde bu durum, Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu’nun resmi web sayfasında (btk.gov.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır.
Kura çekilişi ilgili noter huzurunda gerçekleştirilecek olup tüm müracaat sahipleri ortasından, açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
Kura sonucu belirlenen adaylar, Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu’nun resmi web sayfasında (btk.gov.tr.) duyurular kısmında kurayı takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde yayımlanacaktır.
3-SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT İŞLEMLERİ
Sözlü imtihan (güvenlik vazifelileri için kelamlı imtihan ve spor mülakatı) adayların başvurdukları hizmet alanına yönelik mesleksel yetkinliklerine ve eğitim seviyelerine uygun yapılacaktır.
Adaylar kelamlı imtihanda mesleksel bilgi ve maharetleri ölçülerek 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Mesleki bilgi, marifet ve vazifelerine ait mevzularda ise yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacak kıymetlendirme temel alınacaktır.
Sınav şurası, Lider ve üyelerinin başka ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle kelamlı imtihan puanı belirlenecektir. Kelamlı imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup bu puan adayın atanmaya temel puanı ve muvaffakiyet sıralaması için kullanılacaktır.
Yapılan kelamlı imtihan sonucunda (güvenlik vazifelileri için kelamlı imtihan ve spor mülakatı) asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav/Mülakat tarihi kura sonucu ile birlikte Kurumumuz web sayfasında (btk.gov.tr) yayımlanacaktır.
4-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, kelamlı imtihan sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde İmtihan Konseyine itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, İmtihan Heyetine ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde İmtihan Kurulunca karara bağlanır. Son karar itiraz sahibine Kurum web sayfasında yapılan duyuru ile bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, posta yahut e-posta yoluyla yapılan itiraz ile mühleti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
5-BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Kura çekimi sonrası belirlenen ve kelamlı sınav/mülakattan başarılı olan asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan kaideleri taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Ankara Merkez Hizmet Binası’na teslim edeceklerdir. Evrak teslim tarihi Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu web sayfasında (btk.gov.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır.
Bu kapsamda adaylardan istenecek evraklar;
1 adet kimlik fotokopisi,
Adli Sicil Durum Dokümanı, Askerlik Durum Evrakı (Belgeler E-Devlet’ten barkodlu çıktı olarak alınabilir.), diploma fotokopisi (Diplomanın aslı Ankara Merkez Hizmet Kuruluşu vazifelisi tarafından görülerek, fotokopisi aslı üzeredir onayı yapılacaktır.) yahut E-Devlet Sistemi’nden alınmış barkodlu mezun evrakı.
Güvenlik Vazifelisi olarak müracaat yapan adaylardan temel eğitim evrakı ve (silahlı) özel güvenlik kimlik kartı (5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü hususunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle tamamlamak).

ATAMA VE MİSYONA BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Ankara Merkez Hizmet Binasına istenilen evrakları daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik vazifesinde bulunanlar ile hastalık yahut doğum mazereti nedeniyle dokümanlarını teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik dokümanı, doğum raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) evraklarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini takiben 3 (üç) iş günü içinde misyona başlamaları sağlanacaktır.
Asil adaylardan atama kurallarını taşımadığı tespit edilen, atama hakkından feragat eden, atanıp misyona başlamayan, doküman teslim etmeyen üzere nedenlerle boş kalan takımlara yedek adaylar ortasından atama yapılmak üzere kelam konusu durumun ortaya çıkması sonrasında istenilecek evraklar ve atama teklifi, sıradaki yedek aday için tıpkı metotla yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Güvenlik Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
1-En az lise ve dengi okuldan mezun olmak,
2-18-30 yaş aralığında olmak,
3-5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİKHİZMETLERİNE DAİR KANUNUN 14’ÜNCÜ UNSURUNDA BELİRTİLEN ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİNİ MUVAFFAKİYETLE TAMAMLAMIŞ OLMAK. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARINDAN MEZUN OLANLAR İÇİN GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ KAİDESİ ARANMAZ.
4-Ankara vilayet hudutları içerisinde ikametgâh etmek koşulu aranmaktadır.”

Öteki Bilgiler

Tercih Edilen ikamet vilayet ve ilceleri :”ALTINDAĞ , AYAŞ , BALA , BEYPAZARI , ÇAMLIDERE , ÇANKAYA , ÇUBUK , ELMADAĞ , GÜDÜL , HAYMANA , KALECİK , KIZILCAHAMAM , NALLIHAN , POLATLI , ŞEREFLİKOÇHİSAR , YENİMAHALLE , GÖLBAŞI/ANKARA , KEÇİÖREN , MAMAK , SİNCAN , KAHRAMAN KAZAN , AKYURT , ETİMESGUT , CİHAN , PURSAKLAR , ANKARA/MERKEZ”

Erkekler İçin İstenilen Yaş Aralığı : Erkek 18- -30 (26.01.2006 – 22.01.1994 tarihleri ortasında doğan kişiler)

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Neslihan SAVAŞ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status