KAMU PERSONELİ ALIMI

Amasya Üniversitesi Personel Alımı

Amasya Üniversitesi İşçi Personel Alımı AMASYA ÜNİVERSİTESİ 11 (ON BİR) İŞÇİ PERSONEL ALIMI YAPACAK.

Amasya-Universitesi-Logo

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
11 (ON BİR) KONTRATLI İŞÇİ ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 20 KASIM 2023 – 4 ARALIK 2023

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4-B’Lİ İŞÇİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz ünitelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” içerisinde yer alan Ek 2. hususun (b) fıkrasına nazaran 2022 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın 11 takım için kontratlı işçi alınacaktır.

PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1. 657 sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel kuralları taşıyor olmak.                                                  2. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
3. 657 sayılı Kanunun 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
5. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (04.12.1988 doğumlu ve sonrası olanlar başvurabilir.)
6. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 , Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93 , Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
8. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet evraklarının denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmak.
9. KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup konum için belirtilen kurallara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları feshedilecektir.
11. Yönetim, muhtaçlığa binaen Vilayet ve İlçelerdeki ünitelerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
12. İlan edilen konum sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut kuralları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
14. Kurum ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde rastgele bir nedenle boşalan konumlara yine ilana çıkarak atama yapabilecektir.
15. Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak sav edemeyecektir.
16. Gerçeğe muhalif evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Bu şahıslara kurumumuzca bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile tazmin edilecektir.
17. Kaidelerde belirtilen doküman ve sertifikalara müracaat tarihi itibariyle sahip olmak.
18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu yeterince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.
19. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her evresinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
20. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
21. Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması kuralı ile yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru başlangıç tarihi: 20.11.2023
Başvuru bitiş tarihi: 04.12.2023

Başvuru yapmak isteyen adayların https://pdb.amasya.edu.tr/ adresimizde bulunan Müracaat Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen evraklarla birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat: 17.00 ye kadar Amasya Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar yalnızca tek bir unvan için ilan numarası belirterek müracaat yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile müracaat yapıldığı takdirde bütün müracaatları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylara ait asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin (https://www.amasya.edu.tr/) internet adresinden ilan edilecektir. İlan bildirim mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

PERSONEL ALIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Müracaat Talep Formu https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinden alınacaktır.
2. 2022 KPSS İmtihan Sonuç Dokümanı.
3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanının aslı yahut Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman kabul edilecektir).
5. İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman kabul edilecektir
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman kabul edilecektir.)
7. Deneyim istenilen durumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe evrakı ıslak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu dokümanlar kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen durumun uyumlu olması gerekir.
8. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
9. Hijyen Evrakına sahip olmak. (Destek İşçisine Başvuracak Adaylar İçin)

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Amasya-Universitesi-Personel-Alimi
Amasya-Universitesi-Personel-Alimi-2

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara personel alımı ilanları için tıklayınız.

İzmir personel alımı ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status