MEMUR ALIMI

Yüksek Seçim Konseyi 51 memur alımı yapacak: YSK memur alımı müracaat tarihleri ve kaideleri

Yüksek Seçim Konseyi (YSK) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Açıktan İşçi Alım İlanı paylaştı. Yayımlanan ilanda; “Yüksek Seçim Şurası merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Şurasının Teşkilat ve Misyonları Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Şurası Memur İmtihan, Atama, Yer Değiştirmeve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A hususuna nazaran (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere işçi alınacaktır.” denildi.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 08.12.2023 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 17.12.2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Mis

YSK MEMUR ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci hususunda belirtilen;

– Türk vatandaşı olmak,

– Birinci kez Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak imtihanın son müracaat tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı unsurundaki yaş kuralını taşımak,

– Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, nizamı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak,

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

– Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Adayların müracaatın son günü itibariyle aranan kaidelere haiz olmaları gerekmektedir.

3. Müracaat esnasında beyan edilen bilgilere dair dokümanlar ile öteki dokümanlar, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma müddetince ilgili üniteye teslim edilecektir.

4. 2022 Yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında;

Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan tiplerinden en az 70 puan almış olmak.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status