MEMUR ALIMI

Yüksek Seçim Heyeti Başkanlığı’na 107 memur alımı yapılacak: YSK memur alımı müracaat kuralları

YSK memur alımı başvurusu açıyor. Yüksek Seçim Şurası Başkanlığı (YSK) tarafından yayımlanan ilanda “Yüksek Seçim Konseyi merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Heyetinin Teşkilat ve Misyonları Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Heyeti Memur İmtihan, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A unsuruna nazaran (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere işçi alınacaktır.” denildi.

YSK MEMUR ALIMI İLANI 

Memur Alımı Memur Alımı

MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 23.10.2023 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 31.10.2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut Meslek Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik
olarak yapılacaktır.

YSK MEMUR ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci hususunda belirtilen;

– Türk vatandaşı olmak,

– Birinci kez Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak imtihanın son müracaat tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı hususundaki yaş kaidesini taşımak,

– Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, nizamı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığıdeğerlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

– Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Adayların müracaatın son günü itibariyle aranan kaidelere haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair evraklar ile öteki evraklar, atanmaya hak kazanan
adaylar tarafından atanma müddetince ilgili üniteye teslim edilecektir.

2022 Yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanında;

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan tiplerinden en az 70 puan almış olmak,

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

 

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status