KAMU PERSONELİ ALIMI

Yozgat Bozok Üniversitesi 39 İşçi Alımı

Yozgat Bozok Üniversitesinde Rektörlükçe görevlendirilecek ünitelerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması temel alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B hususu ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar yeterince, gündüz yahut gece nöbet sistemine nazaran çalıştırılacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Müracaat Tarihi ve Yeri :

Yozgat Bozok Üniversitesipersonel alımı için tüm müracaatlar 30/12/2023-13/01/2024 tarihi arasında https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet kimlik doğrulaması (e- devlet şifresi) ile alınacak olup, şahsen yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM GENEL AÇIKLAMALAR:

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı iş başvuru müddeti ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihi itibariyle 15 gündür.

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak,

2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı temel alınacaktır.)

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılmamış olmak,

Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu yeterince “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam ” kararına uygun hareket etmiş olmak.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAN BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alım iş başvurusu için istenen belgeler şunlar:

DİPLOMA YAHUT MEZUNİYET DOKÜMANI: (Taranarak tam ve okunaklı formda sisteme yüklenecek diploma yahut E- Devlet üzerinden alınacak kare kodlu mezun evrakları geçerli olup, PDF formatında sisteme yüklenecektir.)

KPSS SONUÇ BELGESİ: (ÖSYM üzerinden alınacak kare kodlu ve doğrulama kodlu belgeler geçerli olup, PDF formatında sisteme yüklenecektir.)

FOTOĞRAF: Sisteme yüklenecek fotoğraf (personel kimlik basımı ve işçi otomasyon sisteminde de kullanıldığından) kesinlikle şimdiki mevzuata uygun vesikalık bir fotoğraf olmalıdır.

TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR EVRAK: İlan edilen takımın müracaat kaidesine bağlı olarak istenen evraklar sisteme PDF formatında yüklenmelidir. (adayların deneyim kaidesini özel bölümdeki çalışmalarından sağlayanların e-devletten alacakları kare kodlu SGK hizmet döküm dokümanı ile iş verenden alacakları SGK iş yeri kodunu gösterir çalışma evrakını siteme PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.)

Başvurulan ilanın aranan nitelikler kısmında eğitim evrakı yahut sertifika istenmiş ise kelam konusu dokümanların siteme PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların Yozgat Bozok Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel ilanında tek bir pozisyon için müracaat yapmaları gerekmektedir. Birden fazla duruma, iş ilanına müracaat yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla Sağlık Kuruluşlarından (İlk Müracaat yapıldığında Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için talep edilmektedir.)

****Görevini devamlı yapmasına pürüz teşkil edecek sıhhat sorunu bulunmadığını tam teşekküllü bir sıhhat kuruluşundan aldığı sıhhat heyeti (heyet) raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli (temizlik görevlisi) unvanları için talep edilecektir.)

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR:

KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve vakit, müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde Yozgat Bozok Üniversitesi web adresi bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Vazifeye başlayanlardan, aranan kaideleri taşımadığı sonradan tespit edilenlerin kontratları feshedilecektir.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ECZACI UNVANINA MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRME:

Eczacı unvanı “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar ortasında sayıldığından KPSS imtihan kuralı aranmamakla birlikte müracaatta bulunan aday sayısının takım sayısından fazla olması halinde, adaylara kelamlı imtihan yapılacak olup, kazanan aday kelamlı imtihan muvaffakiyet puanı sırasına nazaran tespit edilecektir. Kelamlı imtihanın tarihi, yeri ve sonuçları bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Kadro sayısının 2 katı kadar yedek uygulanacaktır.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM KONTENJANLARI

İLAN SIRA NO  

UNVANI

 

SAYI

 

ARANAN NİTELİKLER

1 Eczacı 1 Eczacılık Kısmı lisans mezunu olmak.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

2 Diğer Sağlık

Personeli

1 Dil ve Konuşma Terapisi Kısmı lisans mezunu olmak.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

3 Diğer Sağlık

Personeli

1 İlk ve Acil Yardım Kısmı önlisans mezunu olmak.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

4 Sağlık Teknikeri 2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Kısmı önlisans mezunu olmak.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

5 Sağlık Teknikeri 1 Anestezi Kısmı önlisans mezunu olmak.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

6 Röntgen Teknisyeni 1 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kısmı önlisans mezunu olmak

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

7

 

Sağlık Teknikeri

 

1

Diş Protez Teknolojisi Kısmı önlisans mezunu olup, Dijital İş Akışı (exocad) Sertifikasına sahip olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

8

 

Sağlık Teknikeri

 

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kısmı önlisans mezunu olup, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

9

 

Sağlık Teknikeri

 

1

Laborant ve Veteriner Sıhhat Kısmı önlisans mezunu olup, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına, Sığırlarda Recto-Vaginal Metotla Yapay Tohumlama İştirak Evrakına, Laboratuvar İdaresi ve Teknik Ekipman Kullanımı Sertifikasına sahip olmak.

(Sorgun Veteriner Fakültesinde istihdam edilecektir.)

 

10

 

Büro Personeli

 

1

Lisans mezunu olup, MEB Onaylı Bilgisayar Takviyeli Proje Çizim Sertifikası ve Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak

(Boğazlıyan Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.)

 

11

 

Büro Personeli

 

1

Lisans mezunu olup, MEB Onaylı Diksiyon, Bilgisayar Kullanımı Sertifikaları ve MEB yahut Yükseköğretim Kurumlarından onaylı Özlük İşleri, Bordrolama, SGK Süreçleri Eğitimi ve Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikalarına sahip olmak.

(Sorgun Veteriner Fakültesinde istihdam edilecektir.)

 

12

 

Büro Personeli

 

2

Önlisans mezunu olup, Ofis İdaresi ve Yönetici Asistanlığı, MEB onaylı Bilgisayar Takviyeli Proje Çizim Eğitimi, Bilgisayar İşletmenliği, Süratli Klavye Kullanımı Sertifikalarına sahip olmak.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

13 Destek Personeli

(Bahçıvan)

1 Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olup, bahçıvanlık eğitimi almış olduğunu belgelemek.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

14

 

Destek İşçisi (Şoför)

 

1

Otobüs Kaptanlığı önlisans mezunu olup, E sınıfı şoför dokümanına yahut Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi prestiji ile yeni tip D sınıfı sürücü evrakına en az 3 yıldır sahip olmak, SRC-2 dokümanına sahip olmak ve sürücülük alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

15

Destek Çalışanı (Temizlik)

Kadın/Erkek

 

9

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. Sıhhat Bakımından Takviye Çalışanı (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına mahzur hali bulunmamak.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

16

Destek İşçisi (Temizlik) Erkek  

6

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. Sıhhat Bakımından Takviye Çalışanı (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına mani hali bulunmamak.

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

17

Destek İşçisi (Temizlik) Kadın  

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. Sıhhat Bakımından Takviye İşçisi (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına mahzur hali bulunmamak.

(Şefaatli Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.)

 

18

Destek İşçisi (Temizlik) Kadın  

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. Sıhhat Bakımından Takviye İşçisi (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına mahzur hali bulunmamak.

(Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda istihdam edilecektir.)

 

19

Destek İşçisi (Temizlik) Erkek  

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. Sıhhat Bakımından Takviye İşçisi (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına mani hali bulunmamak.

(Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda istihdam edilecektir.)

 

20

Destek İşçisi (Temizlik) Erkek  

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. Sıhhat Bakımından Takviye İşçisi (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

(Sorgun Veteriner Fakültesinde istihdam edilecektir.)

 

 

 

 

21

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek

 

 

 

 

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Hususunda koşulları taşımak, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini muvaffakiyet ile tamamlamış olmak,

Valilik tarafından düzenlenen son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

170 cm den kısa olmamak ve uzunluk uzunluğunun cm cinsinden son 2 sayısı ile kilosu ortasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin uzunluk uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70- 13=57 kg olmalıdır)

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek

 

 

 

 

 

2

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl mühletle muhafaza ve güvenlik vazifelisi, askeri işçi yahut kamu kurumlarının kolluk kuvvetlerinde (polis/jandarma) vazife yapmış olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Unsurunda kuralları taşımak, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini muvaffakiyet ile tamamlamış olmak,

Valilik tarafından düzenlenen son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

170 cm den kısa olmamak ve uzunluk uzunluğunun cm cinsinden son 2 sayısı ile kilosu ortasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin uzunluk uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70- 13=57 kg olmalıdır)

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek

 

 

 

 

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

Belgelendirmek kaydıyla en az 3 (üç) yıl mühletle uzman onbaşı/çavuş olarak vazife yapmış ve yakın müdafaa eğitimi almış olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Unsurunda koşulları taşımak, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini muvaffakiyet ile tamamlamış olmak,

Valilik tarafından düzenlenen son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik mühleti dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

170 cm den kısa olmamak ve uzunluk uzunluğunun cm cinsinden son 2 sayısı ile kilosu ortasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin uzunluk uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70- 13=57 kg olmalıdır)

(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

 

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status