KAMU PERSONELİ ALIMI

YÖK 66 Personel Alımı Şartları – Kamu Personel

Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı (YÖK) işçi alımı için müracaat süreçleri sürüyor. Resmi Gazete’de yayımlana duyuruya nazaran, YÖK’e takviye personeli( aşçı, sürücü, aşçı yardımcısı, müracaat ve öbür hizmetler, paklık ve öbür hizmetleri, bulaşıkçı), ofis işçisi, teknisyen ve tekniker unvanlarında personel alınacak. Müracaat süreçleri 22 Aralık’ta sona erecek.

Kamuya işçi alımlarını takip için tıkla fiyatsız indir.

YÖK İşçi Alımı Şartları

1- Başvuracak adayların üstte belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen aşağıdaki genel kuralları taşıması gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.

b.Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c.Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

ç. Erkekler için askerlik durumu prestijiyle, askerlikle bağlantısı bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d. 657 sayılı Kanunun 53’üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü unsurunun (B) fıkrasında yer alan “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halindefesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde sözleşmeninbitimindenitibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.

5- Başkanlığımız her kademede ilanı iptal etme yahut ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6- Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların ek 6’ncı unsuru yeterince sözleşmelipersonel olarak atanmaya hak kazananların, işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7- Lisans mezunlarının müracaatlarında 2022-KPSS P3, ön lisans mezunlarının müracaatlarında 2022-KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının müracaatlarında 2022-KPSS P94 puan çeşitleri dikkate alınacaktır.

8- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca bir adedine müracaat edebilecektir. Birden fazla konum için başvuran adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.

9- Gerçeğe muhalif evrak verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

10- Pozisyonlara, eşdeğerliliği kabul edilen bölüm/program/alanlardan mezun olanların da müracaatları kabul edilecektir.

11- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi evvel olan adaya öncelik tanınır.

Yök 66 Personel Alımı
Yök Personel Alımı
Yök Yök

Kontenjan dağılımın devamına aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

Müracaat Tarihleri, Formu ve Yeri

YÖK işçi alımı müracaatları 8 Aralık-22 Aralık 2023 tarihleri ortasında Yükseköğretim Şurası Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine istenlen dokümanlarla birlikte şahsen, elden yahut posta yoluyla gerçekleştirilecek.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status