MEMUR ALIMI

VGM Kontratlı İşçi Alımı Hakkında Duyuru Yayımlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Kontratlı İşçi Alımı Hakkında Duyuru Yayımlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sayfasından yayımlanan duyuruda, VGM merkez ve taşra teşkilatına bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere kontratlı işçi alımı kapsamında, asıl listede yer alanlardan atamaya temel evraklarını teslim etmeyen yahut feragat edenlerin yerine yedek listeden giren adayların listesinin yayımlandığı aktarıldı.

VGM sayfasından yayımlanan işçi alımı duyuruda aşağıdaki sözlere yer verildi:

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına bağlı ünitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek Kontratlı İşçi alımı kapsamında, asıl listede yer alanlardan atamaya temel evraklarını teslim etmeyen yahut feragat edenlerin yerine yedek listeden giren adayların listesi aşağıdadır.

Sözleşmeli işçi takımlarına yedek listede yer alanların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya temel evrakların temin edilerek, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden yahut posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan ve gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Evraklarını eksik dolduran yahut evrakların ortasında eksik evrak bulunan adayların müracaatları ile ilgili sorumluluk büsbütün adayların kendilerine ilişkin olacaktır.

Yedek kazananlardan hakkından feragat eden, müddetinde başvurmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin olması halinde yerlerine yedek listeden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu durumda Kurumumuzun internet adresinden yayınlanacak olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Aşağıdaki listelerde yedek sıralamada bulunup, atanma hakkından feragat etmek isteyen adayların, feragat dilekçesi ile nüfus cüzdanı fotokopisini personel@vgm.gov.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

  • Yedek aday listesi için tıklayınız..

İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

  1. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak” Memur olarak çalışmasında sakınca olmadığına dair” Sıhhat Şurası Raporu. (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınacak)
  2. Mezuniyet Dokümanının (Diploma) aslı yahut noter tasdikli sureti (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)
  3. Adli sicil dokümanı (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, e-Devlet’ten alınabilir.)
  4. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 aylık)
  5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  6. Askerlik Evrakı (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Dokümanını göndermesi gerekmektedir.
  7. 2022 KPSS Sonuç çıktısı (Ösym sitesinden alınacaktır.)
  8. Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)
  9. Avukat takımına atanacaklar için avukatlık ruhsatnamesinin aslı yahut noter tasdikli sureti.

Bu ilan bildiri niteliğinde olup, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

BAĞLANTI:

Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Daire Başkanlığı

(0312) 415 51 09 -11-12-14-15-21

VGM Kontratlı İşçi Alımı Hakkında Duyuru Yayımlandı

İstanbul Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

Ankara Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

İzmir Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status