KAMU PERSONELİ ALIMI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 196 İşçi Alımı Yapacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 196 İşçi Alımı Yapacak.

Resmi Gazete’de ve Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruya nazaran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine (VYY)196 kontratlı işçi alımı yapacak.

Hangi Unvanlarda İşçi Alımı Yapılacak?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine avukat, spor uzmanı, veteriner tabip, eczacı, fizyoterapist, ebe, hemşire, sıhhat teknikeri(anestezi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, dezenfeksiyon, strelizasyon ve antiseptik, ameliyathane hizmetleri, biyomedikal aygıt teknolojisi, diyaliz, elektronörofizyoloji, tıbbi görüntüleme teknikeri, ağız ve diş sağlığı), sıhhat teknikeri, laborant, biyolog, öbür sıhhat personeli(perfüzyonist,odyolog, lisan ve konuşma terapisti, veteriner sıhhat teknisyeni, sıhhat teknisyeni), mühendis(bilgisayar, elektrik), teknisyen(elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, inşaat, mobilya ve dekorasyon), ofis çalışanı, müdafaa ve güvenlik vazifelisi, takviye personeli(aşçı, sürücü, hasta bakıcı, paklık, bahçe bakımı, bakım-onarım) olmak üzere kontratlı işçi alımı yapılacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşçi Alımı Şartları

Genel Şartlar

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel kaideler aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla, misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL KOŞULLAR:

1- 2022 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS B Kümesi P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı temel alınacaktır. Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan tahsil koşuluna uygun olması gerekmektedir)

2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunubelgelendirmeleri gerekmektedir.

3- DP-06 nitelik kodlu 12 adet Takviye Çalışanı (Temizlik) pozisyonlarına başvuran adaylardan yalnızca Orta öğretim mezunlarının müracaatları kabul edilecektir. Ortaöğretim mezunu olup, hala bir yükseköğretim kurumunda (üniversitelerde) öğrenci olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

4- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet tarzı çalışmaya mahzur bir durumunun bulunmaması.

6- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmetsözleşmesi temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince bu unsura muhalif durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

7- Mukavele yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite İdaresinin belirleyeceği misyon yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

8- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu mucibince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

Müracaat Tarihleri ve Yeri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işçi alımı müracaatları 2 Ocak-16 Ocak 2024 tarihleri ortasında Üniversitenin İşçi Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Müracaat Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen öteki evraklar (öğrenim dokümanı, KPSS sonuç dokümanı veistenen unvanlar için tecrübe evrakı, eğitim, kurs evrakı vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.Adaylar yalnızca tek bir unvan için nitelik kodu belirterek müracaat yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.

Kontenjan dağılımı ve başka ayrıntılara aşağıdaki kılavuzdan ulaşabilirsin.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

Kamupersonel.com

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 196 İşçi Alımı Yapacak

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status