MEMUR ALIMI

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Alımı

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacaktır.

33.Png#27.12

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

15 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI ALACAK

MÜRACAATLAR ( 27 Aralık – 27 Ocak) 2024

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme
Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği kararları çerçevesinde kelamlı giriş imtihanı ile genel yönetim hizmetleri sınıfında 8’inci derecede
15 (on beş) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı takımına işçi alımı yapılacak olup alım yapılacak takımlara ait öğrenim
dalı, takım sayısı, imtihana girebilecek kişi sayısı, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve Yabancı Lisan İmtihanı (YDS) taban puanı aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

Ulaştırma Ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Alımı

SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel kaideleri taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin üstteki tabloda yer alan tahsil kısımlarından yahut bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2022 yahut 2023 yıllarında gerçekleştirilen lisans düzeyindeki
Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından üstteki tabloda belirtilen puan çeşidinden en az 70 puan almış olmak,
4) Üstteki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Lisan İmtihanı (YDS) puanı yahut lisan yeterliliği bakımından en az tıpkı düzeyde olmak
üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan öteki bir imtihanda buna denk yahut üstü puan aldığı bir dokümana sahip
olmak (YÖKDİL puanı ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.),
5) 2024 yılı Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU HALİ, YERİ, TARİHİ VE MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
1) Adaylar, 27 Aralık 2023 – 27 Ocak 2024 tarihleri ortasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden müracaat yapabilecek olup şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
2) Adayların yalnızca 1 (bir) müracaat hakkı bulunmaktadır.
3) Müracaatta bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile KPSS ve Yabancı Lisan İmtihanı (YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi
üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği, mezuniyet veya
denklik dokümanı ile ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan lisan yeterlilik evraklarını pdf yahut jpeg formatında sisteme
yüklemeleri gerekmektedir.
4) Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz büsbütün görünür
şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
5) Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak pdf yahut jpeg formatında Meslek Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili kısma yükleyeceklerdir.
6) Müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen evrakların başvuru
aşamasında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde
bulunamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜRACAAT SONUÇLARININ DUYURULMASI
2022 yahut 2023 yıllarında gerçekleştirilen lisans seviyesindeki Kamu İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) sonuçlarına nazaran yapılan
başvurular ortasından, ilanda belirtilen kaideleri taşıyan adaylar ortasından en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro
sayısının 4 (dört) katı aday (son sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dahil) kelamlı giriş imtihanına çağırılacaktır.
Sözlü giriş imtihanına girmeye hak kazanan adaylara ait liste ile kelamlı giriş imtihanı tarihi Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden
(http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıyeten adaylar, bilgilerini Meslek Kapısı
platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAV YERİ, VAKTİ VE İMTİHAN KONULARI
Sözlü giriş imtihanı, 2024 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA
adresinde yapılacak olup adaylar;
1) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi, (50 puan)
2) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından kelamlı giriş imtihanına alınacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
1) Adayların kelamlı giriş imtihanında başarılı olabilmeleri için imtihan kurulu lideri ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kuraldır.
2) Muvaffakiyet sıralaması, kelamlı giriş imtihanından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenecektir.
3) Kelamlı giriş imtihanından alınacak puan, adayların kesin muvaffakiyet puanı olacaktır.
4) Kelamlı giriş imtihanında başarılı olanlar ortasından giriş imtihanı muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak
kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
5)Sözlü giriş imtihanı sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden
(http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer
Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.
6) Kelamlı giriş imtihanından 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmemektedir.

DİĞER HUSUSLAR
1) Bakanlığımız, imtihan ve atama sürecinin her kademesinde aday tarafından beyan edilen konularda adaydan evrak talep edebilecektir.
2) Kelamlı giriş imtihanı sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv
Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama süreçleri başlatılacaktır.
3) İlanda belirtilen kuralları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan-sınav sürecinin her basamağında Bakanlığımızca
geçersiz sayılacaktır. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut gerçeğe muhalif evrak verdiği tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıyeten, gerçeğe alışılmamış beyanda
bulunduğu yahut gerçeğe ters evrak verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal süreçler yapılacaktır.
4) Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Misyonlarına Birinci Kere Atanacaklar
İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı İle Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri
geçerli olacaktır.

İLETİŞİM
Adres : Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü
Telefon : 0312 203 10 00 / 1260-1309-1332-3199
İlanen duyurulur.

İlan Metnine Bakmak İçin TIKLAYINIZ.

*Kamu İşçi ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN

TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİDEKİ TÜM

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN

TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİDEKİ TÜM

belediye İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN

TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM

MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN

TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM

KAMU İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN

TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM

ASKERİ İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN

TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ MEVZULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA MÜDDETTE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status