GÜNCEL

Üçüncü dereceli öğretim görevlisi yeşil pasaport alabilir mi?

Bir Devlet üniversitesinde öğretim görevlisi dr. olarak 8 yıldır misyon yapmaktayım. Derece kademem bu ay 3/1 oldu. İşçi işlerine sordum takım derecen 5/1 emekliliğe temel olan derecede olduğu için yeşil pasaport alamazsın dediler. Bordromu ekte sundum. Bu mevzudaki görüş ve fikirlerinizi almak istiyorum.

3. kademe öğretim görevlisi yeşil pasaport alabilir mi?

3. Kademe Öğretim Görevlisi Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Pasaport Kanununun 14. unsuruna nazaran kamu vazifelilerinin kendileri yahut Kanunda sayılan yakınları için mevzuattaki ismiyle “hususi damgalı pasaport” halk lisanında ise yeşil pasaport olarak bilinen, harç ve vize muafiyeti avantajı sağlayan, istifa edildiğinde ya da emeklilikte de kullanılabilen yeşil renkli pasaportu alabilmesi için birinci, ikinci ve üçüncü dereceli takımlarında misyon yapması yahut bu derecelerden emekli olması gerekmektedir.

Kadrolu istihdam edilmeyen sözleşmeli işçi de yeşil pasaport hakkından yararlanabilmektedir. Bunun için ilgili sözleşmeli işçinin Emekli Sandığı iştirakçisi olması yahut 5510 sayılı Kanunun 4. unsurunun birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında sigortalı olması ile emekli keseneği yahut sigorta primine temel aylık derecesinin birinci, ikinci yahut üçüncü derece olması gerekmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında vazifeli öğretim elemanlarının eğitim, araştırma, sempozyum, konferans üzere vazifeleri gereği yurtdışındaki faaliyetlere çarçabuk gidip gelebilmeleri için yeşil pasaport kıymetli bir kolaylık sağlamaktadır.

Öğretim vazifelileri yükseköğretim kurumlarında 2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu ile 2547 sayılı Kanunun 31. unsuru çerçevesinde istihdam edilmektedir. 2914 sayılı Kanunun 3. unsurunda öğretim görevlisi ve araştırma vazifelilerinin misyon yahut aylık derecelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen memuriyete giriş derecelerine iki derece ek edilmek suretiyle belirleneceği söz edilmiş, 4. unsurunda ise tespit edilen bu derecelerin kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine temel tutulacağı ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmayacağı karara bağlanmıştır.

İlgili kanun kararlarına nazaran öğretim görevliliği, profesör ve doçentlerde olduğu üzere daimi statülü bir istihdam olmayıp periyodik olarak yenilenen kontratlara dayalı periyodik bir istihdam formudur. Kontratın yenilenmemesi halinde vazife sona ermektedir. Bu haliyle öğretim görevlisi, araştırma vazifelileri ve tabip öğretim üyeleri Pasaport Kanununun 14. hususunda düzenlendiği biçimiyle sözleşmeli çalışanın tabi olduğu kaidelerde yeşil pasaport alabilecektir. Öteki bir tabirle ilgililerin prime yahut emekli keseneğine temel aylık derecelerinin birinci, ikinci yahut üçüncü dereceler olması gerekmektedir.

Sonuç olarak Pasaport Kanununun ilgili kararı uyarınca öğretim görevlisinin özel damgalı pasaport hakkından yararlanabilmeleri için prim yahut emekli keseneğine temel aylık derecelerinin birinci, ikinci yahut üçüncü derecelerde olması gerektiğini, giriş derecelerine ek olarak verilen iki derece ile birlikte ulaşılan vazife aylığı derecesine dayalı olarak yeşil pasaport verilmeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status