MEMUR ALIMI

Ticaret Bakanlığı Lise Mezunu 602 Memur Alım! 60 KPSS Puanı

Ticaret Bakanlığı Lise Mezunu 602 Memur Alım! 60 KPSS Puanı ile Başvuru

Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile lise mezunu memur alım ilanı; Ticaret Bakanlığı bünyesine 602 kişilik memur alım yapacak. Yayınlanan ilanda ‘’657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslara” nazaran çalıştırılmak üzere, KPSS puan üstünlüğüne nazaran belirlenecek adaylar ortasından sözlü imtihan yapılmak suretiyle açıktan atama yoluyla aşağıdaki tabloda belirtilen konum sayısı kadar, Sözleşmeli Gümrük Koruma Memuru ve sözleşmeli Muayene Memur alım yapılacaktır’’ tabirlerine yer verildi.

Memur Alım Memur Alım

MEMUR ALIM GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak,
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken misyondan yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B kontratlı işçi konumunda çalışmıyor olmak,
 • Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek-1’inci hususunda istisna edilenler hariç olmak üzere, kontratın feshi sebebiyle misyonundan ayrılanların mukavele fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmaya mahzur sıhhat sorunu, tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya mahzur durumu bulunmamak,
 • Tercih edilecek konuma nazaran Güvenlik Soruşturması yahut Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Tercih edilecek konum için özel koşullar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak.

SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu İşçisi Seçme İmtihanında, KPSS P93 puan tipinden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak, b) Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) Üniversitelerin ön lisans seviyesinde eğitim veren Özel Güvenlik ve Müdafaa Ön lisans programından mezun olmak,

ç) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14’üncü hususunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyet ile tamamlamış olmak,

d) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış silahlı özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış yerde 24 saat aslına nazaran vardiyalı sistemde çalışmaya pürüz durumu olmamak.

f) Uzunluk ölçümü erkek adaylar için 170 cm, bayan adaylar için 162 cm’den kısa olmamak.

SÖZLEŞMELİ TAKVİYE ÇALIŞANI (ŞOFÖR)

a) Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak,

b) Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

c) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu İşçisi Seçme İmtihanında, KPSS P94 puan çeşidinden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak, ç) Son müracaat tarihi prestijiyle en az B sınıfı (B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) şoför evrakına sahip olmak,

d) Gereksinim halinde vardiyalı çalışma tertibine, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye mani durumu olmamak.

SÖZLEŞMELİ DAYANAK PERSONELİ

a) Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak,

b) Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.) c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında, KPSS P94 puan cinsinden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,

ç) Gereksinim halinde vardiyalı çalışma tertibine ve mesai saatleri dışında çalışmaya mahzur durumu olmamak.

Not: Merkez Teşkilatında istihdam edilecek olanlar; paklık ve kolay bakım-onarım üzere hizmetlerin yerine getirilmesinde, Döner Sermaye Teşkilatında istihdam edilecek olanlar ise paklık, kolay bakım-onarım, yükleme, boşaltma üzere hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

MEMUR ALIM BAŞVURU BİLGİLERİ 

Adaylar, 01 Şubat 2024 (saat:10.00) – 12 Şubat 2024 (saat:17.00) tarihleri ortasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaatta bulunabilecek olup, şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Memur Alım Memur Alım

MEMUR ALIM GENEL ŞARTLAR
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak,
 • En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların; çalışma iktisadı ve sanayi bağlantıları, ekonometri, iktisat, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, istatistik, işletme, kamu idaresi, maliye, muhasebe ve finans idaresi, siyaset bilimi ve kamu idaresi, siyaset bilimi ve milletlerarası ilgiler, memleketler arası münasebetler, milletlerarası ticaret ve finans, milletlerarası ticaret ve işletmecilik ile milletlerarası ticaret ve lojistik ya da bunlara denkliği/eş pahalığı Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış kısımlarından mezun olmak,
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında, KPSS P3 puan tipinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
 • Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek-1’inci hususunda istisna edilenler hariç olmak üzere, kontratın feshi sebebiyle vazifesinden ayrılanların kontrat fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B kontratlı işçi konumunda çalışmıyor olmak,
 • Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanmak.

SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK KORUMA MEMURU

a) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

b) Erkeklerde en az 172 cm, bayanlarda ise en az 165 cm uzunluğunda olmak,

c) Sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden, misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas yahut iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve gibisi mahzurlar bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde misyon yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sıhhat heyeti raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, müracaat kademesinde istenilmeyecektir.).

SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMUR ALIM

a) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

MEMUR ALIM BAŞVURU BİLGİLERİ

Adaylar memur alım 22 Ocak 2024 (saat:10.00) – 31 Ocak 2024 (saat:17.00) tarihleri ortasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaatta bulunabilecek olup şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status