KAMU PERSONELİ ALIMI

Ticaret Bakanlığı 930 Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı 930 Personel Alımı Yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında yayımlanan duyuruya nazaran, Ticaret Bakanlığına 499 gümrük koruma memuru, 103 muayene memuru ve 328 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Müracaat yapacak adayların genel kaidelerin yanı sıra, özel kuralları da taşıması gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı 499 Gümrük Koruma Memuru Alımı Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların; çalışma iktisadı ve sanayi münasebetleri, ekonometri, iktisat, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, istatistik, işletme, kamu idaresi, maliye, muhasebe ve finans idaresi, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi, siyaset bilimi ve milletlerarası alakalar, memleketler arası ilgiler, milletlerarası ticaret ve finans, milletlerarası ticaret ve işletmecilik ile milletlerarası ticaret ve lojistik ya da bunlara denkliği/eş pahalığı Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış kısımlarından mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında, KPSS P3 puan tipinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
ç) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek-1’inci unsurunda istisna edilenler hariç olmak üzere, mukavelenin feshi sebebiyle misyonundan ayrılanların kontrat fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
d) Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel durumunda çalışmıyor olmak,

e) Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR

SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK KORUMA MEMURU

a) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
b) Erkeklerde en az 172 cm, bayanlarda ise en az 165 cm uzunluğunda olmak,
c) Sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden, misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas yahut iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve gibisi mahzurlar bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde misyon yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sıhhat şurası raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, müracaat kademesinde istenilmeyecektir.).

Ticaret Bakanlığı Personel Alımı
Ticaret Bakanlığı 930 Personel Alımı 1

Ticaret Bakanlığı gümrük koruma memuru alımı müracaatları 22 Ocak-31 Ocak 2024 tarihleri ortasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaatta bulunabilecek olup şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ticaret Bakanlığı 328 Personel Alımı Şartları

1.GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak,
b) Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken misyondan yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B kontratlı işçi durumunda çalışmıyor olmak,
ç) Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek-1’inci hususunda istisna edilenler hariç olmak üzere, mukavelenin feshi
sebebiyle vazifesinden ayrılanların mukavele fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
d) Vazifesini devamlı yapmaya mani sıhhat sorunu, tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya mahzur durumu bulunmamak,
e) Tercih edilecek duruma nazaran Güvenlik Soruşturması yahut Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
f) Tercih edilecek durum için özel kaideler başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak.

2.ÖZEL ŞARTLAR

SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında, KPSS P93 puan çeşidinden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
b) Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) Üniversitelerin ön lisans seviyesinde eğitim veren Özel Güvenlik ve Müdafaa Ön lisans programından mezun olmak,

ç) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14’üncü hususunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyet ile
tamamlamış olmak,
d) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış silahlı özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat temeline nazaran vardiyalı sistemde çalışmaya pürüz durumu olmamak.
f) Uzunluk ölçümü erkek adaylar için 170 cm, bayan adaylar için 162 cm’den kısa olmamak.

SÖZLEŞMELİ DAYANAK ÇALIŞANI (ŞOFÖR)

a) Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak,
b) Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu İşçisi Seçme İmtihanında, KPSS P94 puan tipinden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
ç) Son müracaat tarihi prestijiyle en az B sınıfı (B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) şoför dokümanına sahip olmak,
d) Gereksinim halinde vardiyalı çalışma sistemine, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye pürüz durumu olmamak.

SÖZLEŞMELİ DAYANAK PERSONELİ

a) Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak,
b) Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında, KPSS P94 puan cinsinden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
ç) Gereksinim halinde vardiyalı çalışma sistemine ve mesai saatleri dışında çalışmaya mahzur durumu olmamak.
Not: Merkez Teşkilatında istihdam edilecek olanlar; paklık ve kolay bakım-onarım üzere hizmetlerin yerine getirilmesinde, Döner Sermaye Teşkilatında istihdam edilecek olanlar ise paklık, kolay bakım-onarım, yükleme, boşaltma ve ekleme üzere hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

Kontenjan Dağılımı

Ticaret Bakanlığı Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı işçi alımı müracaatları 1 Şubat-12 Şubat 2024 tarihleri ortasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaatta bulunabilecek olup, şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ticaret Bakanlığı 103 Muayene Memuru Alımı Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak,
b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların; çalışma iktisadı ve sanayi alakaları, ekonometri, iktisat, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, istatistik, işletme, kamu idaresi, maliye, muhasebe ve finans idaresi, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi, siyaset bilimi ve memleketler arası ilgiler, milletlerarası münasebetler, milletlerarası ticaret ve finans, milletlerarası ticaret ve işletmecilik ile milletlerarası ticaret ve lojistik ya da bunlara denkliği/eş bedelliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış kısımlarından mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında, KPSS P3 puan cinsinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
ç) Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek-1’inci unsurunda istisna edilenler hariç olmak üzere, mukavelenin feshi sebebiyle vazifesinden ayrılanların mukavele fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
d) Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B kontratlı işçi konumunda çalışmıyor olmak,

e) Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanmak.

2.ÖZEL ŞARTLAR

SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU

a) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.).

Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı Muayene Memuru

Ticaret Bakanlığı muayene memuru alımı müracaatları 22 Ocak-31 Ocak 2024 tarihleri ortasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaatta bulunabilecek olup şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status