KAMU PERSONELİ ALIMI

Tekniker doktora yaparsa sınavsız mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Kamu kurumunda tekniker olarak görev yapmaktayım. Ziraat mühendisliğinde lisans, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladım. Yüksek lisansımla aynı alanda ya da çevre mühendisliği alanında doktoramı tamamladığım takdirde yönetmeliğe göre unvan değişikliği sınavına gerek kalmadan mühendis unvanı alabilir miyim?

Tekniker doktora yaparsa sınavsız mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora düzeyinde lisans üstü eğitimin Devlet memurlarına sağladığı bazı avantajlar bulunmaktadır. Bu avantajlardan biri ilave derece verilmesi, bir diğeri ise normalde sınav sonucuna bağlı olarak atama yapılabilen bazı kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmeksizin atanma hakkıdır.

Konuya ilişkin olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde, “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

. yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmüne, ek 3. maddesinin dördüncü fıkrasında ise, “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Kamu idarelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar ve bu kadrolara atanma şartları düzenlenmekte olup, doktora eğitimini tamamlayanlara ilişkin olarak Genel Yönetmelikte yer alan hükümlere benzer hükümlere yer verilmektedir. Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar arasında mühendis kadrosu da bulunmaktadır.

Unvan değişikliği sınavına girmeksizin öğrenimle ihraz edilen görevlere atama yapılabilmesi için doktora eğitiminin atama yapılacak kadro unvanıyla ilgili olması gerektiğine dair bir düzenlemeye Genel Yönetmelikte yer verilmemiştir. Buna dayalı olarak çevre mühendisliği mezunu bir memurun aynı alanda veya farklı bir alanda doktora yapması halinde unvan değişikliği sınavına girmeksizin mühendis kadrosuna atanabileceğini söyleyebiliriz.

Sonuç olarak hem Genel Yönetmelikte hem de kurumsal görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde doktora derecesine sahip memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın atanmasında doktoranın mesleğiyle ilgili olma şartı yer almadığından mühendislik diplomasına sahip personelin doktora eğitimini tamamladığı takdirde unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın boş bulunan mühendis kadrosuna atanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status