KAMU PERSONELİ ALIMI

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı Başvuruları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) 32 Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor.

İlgili alım duyurusunda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi‘ne mühendis, sağlık teknikeri(tıbbi sekreter), büro personeli, destek personeli(temizlik) pozisyonları için sözleşmeli personel alımı yapılacağı aktarıldı. Başvurular bugün(14 Şubat) sona eriyor. Başvuru yapacak adaylarda en az lise mezuniyet şartı aranırken, adayların şartları dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi. Yeni memur ve sözleşmeli personel alımlarından anında haberdar olmak için Kamu Personel sitemizi günlük takip edin.

Ekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Nkü) 32 Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı Şartları

I- GENEL ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'Ne Mühendis, Sağlık Teknikeri(Tıbbi Sekreter), Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) Pozisyonları Için Sözleşmeli Personel Alımı

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

1 – Lisans mezunu için 2022 yılı KPSSP3 puanı, Önlisans mezunu için 2022 yılı KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunu için 2022 yılı KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

2 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 – Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Namık Kemal Üniversitesi Başvuru Tarihleri, Şekli ve Yeri

Namık Kemal Üniversitesi Başvuru Tarihleri, Şekli Ve Yeri

NKÜ personel alımı başvuruları 31 Ocak-14 Şubat 2024 tarihleri arasında https://basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Kamupersonel.com

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status