BELEDİYE

Tekirdağ İli Çorlu Belediye Başkanlığı memur alım ilanı

Tekirdağ İli Yalova Üniversitesi Başkanlığı Memur Alım İlanı Genel Bilgileri

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR ALIM İLANI

Kent

TEKİRDAĞ

İlan Türü

MEMUR ALIM İLANI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

19.12.2023

Tekirdağ İli Çorlu Belediye Başkanlığından: BİRİNCİ SEFER ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Tekirdağ ili Çorlu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa doğal olarak olarak görevlendirilmek suretiyle; Mahalli Yönetimlere Birinci Kere Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama tekniğiyle kamu çalışanı alınacaktır.

SIRA NOTAKIM ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS PUAN TÜRÜ KPSS TABAN PUANI1MimarTH82Lisans seviyesinde eğitim veren fakültelerin mimarlık kısmından mezun olmak. Erkek /KadınP3702Zabıta MemuruGİH125Ortaöğretim seviyesinde eğitim veren lise yada dengi okullardan mezun olmak. – En azca (B) sınıfı şoför dokümanına haiz olmak. Erkek /KadınP94653Zabıta MemuruGİH92Ön lisans seviyesinde eğitim veren meslek yüksekokullarının acil durum ve afet idaresi, birinci ve acil yardım, özel güvenlik ve muhafaza kısımlarından mezun olmak. – En azca (B) sınıfı şoför dokümanına haiz olmak. Erkek /KadınP9365

MEMUR ALIM İLANI MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KURALLARI:

Belediyemize üstte belirtilen boş kamu çalışanı takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması muhtaçlık duyulan genel ve özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

MEMUR ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELER;

İlan edilen boş kamu çalışanı ve zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere haiz olmaları gerekmektedir. a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yada daha çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten meydana gelen malvarlığı pahalarını aklama yada kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak, d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e) Misyonunu daima yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yada bedensel mahzuru bulunmamak, f) İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.

MEMUR ALIM İLANI BAŞVURUSU KPSS TABAN PUANI

İlan edilen takımlar için, mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Ortaöğretim 2022-KPSSP94, Önlisans 2022-KPSSP93ve Lisans 2022- KPSSP3 çeşidinde Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak. b) Zabıta memuru takımlarına başvuracaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen koşulların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer alan özel koşullara göre, zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, hanımlarda asgarî 1.60 metre uzunlukta olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogram’dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. c) Zabıta memuru takımlarına müracaat yapacaklar için imtihanın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. d) Zabıta memuru takımlarına müracaat yapacaklar için, 13/10/1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun kalite kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför dokümanına haiz olmak. e) Daha birincinin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak.

MEMUR ALIMI İLANI BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Müracaat esnasında; İmtihana girmek isteyen adaylar müracaat formunu Kurumumuzdan yada Belediyemizin www.corlu.bel.tr adresi üstünden temin edecektir. Elektronik…

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status