KAMU İŞÇİ ALIMI

TBMM Başkanlığı İşçi Alımları

TBMM Başkanlığı İşçi Alımları TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 250 (İKİ YÜZ ELLİ) EMEKÇİ ALACAK.

Tbmm-Logo

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İŞÇİ ALIMLARI

250 (İKİ YÜZ ELLİ) PERSONEL ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 22 KASIM 2023 – 27 KASIM 2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 250 (İKİ YÜZ ELLİ) PERSONEL ALIMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı takımlarına “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmelik” kararları doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi tarzıyla 250 (iki yüz elli) daima emekçi alınacaktır.

Tbmm-Baskanligi-Isci-Alimlari
Tbmm-Baskanligi-Isci-Alimlari-2
Tbmm-Baskanligi-Isci-Alimlari-3
Tbmm-Baskanligi-Isci-Alimlari-4
Tbmm-Baskanligi-Isci-Alimlari-5
Tbmm-Baskanligi-Isci-Alimlari-6

1- Müracaat Şartları

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b. Müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
c. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,
d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu prestijiyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli yahut muaf olmak,
e. Misyonunu yapmasına mani olabilecek devamlı beden ve akıl hastalığı ile pürüzü bulunmamak,
f. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
g. Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken vazifeden yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak,
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
h. Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ait belirlenmiş olan müracaat özel koşullarını taşımak,
ı. Tahsil koşullarında yer alan ilgili alan, kısım ya da programdan son müracaat tarihi prestijiyle mezun olmak.

2- Müracaatın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İşçi Alımları başvuruları 22.11.2023 tarihi saat 09:00’da başlayıp, 27.11.2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

3- İşçi Alımları Müracaatın Yeri ve Şekli

a. Müracaatlar e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM)/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.
b. Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta vb. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
c. Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat etabında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.
ç. Yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet dokümanı yerine denklik gösterir evraklarını pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” alanında bulunan “Denklik Belgesi” kısmına yüklemeleri gerekmektedir.
d. Erkek adayların askerlik bilgileri Ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde kusur olan adayların rastgele bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncellemeleri, bilgileri güncellendikten sonra müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Müracaat tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
e. Adaylar meslek koluna ait ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kalfalık, ustalık yahut mesleksel yeterlilik dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” alanına yükleyeceklerdir.
f. Meslek Kapısı müracaat formunda e-Devlet Kapısı üzerinden mezuniyet bilgileri gelmeyenler, ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği yahut mezuniyet dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.
g. Müracaat için ilgili meslek kolunda tecrübe kaidesi aranan adayların bu durumu belgelemek üzere, e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ve meslekle ilgili özel yahut kamudaki iş tecrübe evrakını pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” alanına yükleyeceklerdir.
h. Adaylar, müracaat tarihinin sona ermesinden itibaren müracaat bilgilerinde rastgele bir değişiklik yapamayacaktır.
ı. İlanda belirtilen kaideleri taşımayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
i. Adaylar, ilan edilen takım ve unvanlardan yalnızca birine müracaatta bulunacaktır. Birden fazla unvan için yapılan müracaatların tamamı geçersiz sayılacaktır.

4- İşçi Alımları Kura Tarihi ve Yeri

Kura çekimi noter huzurunda 12.12.2023 tarihinde saat 10:00’da TBMM’de gerçekleştirilecektir. Kura çekiminin canlı izleneceği web adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır.

5- İşçi Alımları Asıl ve Yedek Aday Listelerinin Tespiti ve İşe Başlatılma

a. Müracaatta bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek takım ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her bir takım yahut unvan sayısının 4 (dört) katı yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylara ait liste Meslek Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Kurumun internet sitesinden (https://www.tbmm.gov.tr) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylar ilanda belirtilen evraklar ile müracaatta bulundukları unvanla ilgili mesleğini yapmasında rastgele bir sıhhat sorunu yahut manisi bulunmadığına ait tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan heyet raporunu şahsen yahut posta yoluyla belirtilen müddet içinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına teslim edecektir. Bu ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.
b. Asıl ve yedek adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarının değerlendirilmesinden sonra kaideleri taşıyan asıl adaylara yazılı olarak işe başlatılma tebligatı gönderilecektir.
c. İlanda belirtilen kaideleri taşımayan, belirtilen müddet içinde evraklarını teslim etmeyen, on beş gün içerisinde işe başlamayan, yazılı olarak vazgeçen adaylar ile istifa eden ya da rastgele bir sebeple iş akdi feshedilenlerin yerine kura sırasına nazaran kuralları taşıyan yedek adaylara işe başlama tebligatı gönderilecektir.
ç. Yedek listedeki adaylar, işe başlatılma süreçleri yapılmak üzere kendilerine yapılan tebligatı teslim aldıkları tarihten itibaren evraka dayalı zorlayıcı bir mazereti olmaksızın on gün içinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına müracaatta bulunmadıkları takdirde işe başlatılma hakkını kaybeder.
d. Yedek aday listesi, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip personel alımı ilanına kadar geçerlidir.
e. İşe başlayan personellerin yasal deneme müddeti içerisinde başarısız yahut yetersiz bulunması durumunda iş kontratları feshedilecektir.

6- İşçi Alımları İtiraz

Adaylar itirazlarını, yapılacak tebligatlardan itibaren beş iş günü içinde münasebetlerini belirtmek suretiyle TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına yazılı olarak şahsen yahut posta yoluyla yapabilirler. Yordamına uygun yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- İşçi Alımları Gerçeğe Ters Beyan

a. Müracaat kademesinde yahut sonradan gerçeğe karşıt beyanda bulundukları yahut gerçeğe muhalif doküman ibraz ettikleri ya da adaylarda bulunması gerekli nitelikleri taşımadıkları anlaşılanlar işe başlatılmazlar. İşe başlatılmış olanların bu durumlarının sonradan anlaşılması halinde iş akdi feshedilir.
b. İşe başlatılmış olanların gerçeğe alışılmamış beyanda bulundukları yahut gerçeğe karşıt doküman ibraz ettikleri tespit edilenler hakkında Kurumca hata duyurusunda bulunulur.

8- İşçi Alımları Başka Hususlar

a. Kurum gerekli durumlarda ilanın her basamağında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
b. İlan metninde belirtilmeyen konularda ilgili mevzuat kararları uygulanır.

9- İşçi Alımları  İrtibat Bilgileri

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı İşçi Alımları

Adres: Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:2 Çankaya/ANKARA

İşçi Alımları İçin E-Posta: ikb.iscialimi@tbmm.gov.tr

ADAYLARA VE KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status