KAMU İŞÇİ ALIMI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 14 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz Ceylanpınar, Altınova, Gözlü ve Konuklar Tarım İşletme Müdürlüklerinde misyon yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. hususu mucibince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Engelli ve Eski Hükümlü yahut Terörle Gayrette Malul Sayılmayacak Halde Yaralananların Emekçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla daima personel statüsünde çalıştırılmak üzere Vücut Çalışanı (Genel) 11 Engelli emekçi ile 3 Eski Hükümlü emekçi olmak üzere toplam 14 daima emekçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL KURALLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde

Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. İlan son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

3. Engelli personel takımı için müracaat yapacak adayların; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

4. Eski hükümlü personel takımı için müracaat yapacak adayların; “affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, cinsel hücum yahut çocuğun cinsel istismarı cürümlerinden mahküm olmamak koşuluyla; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezası alan ya da ceza müddetine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından karar giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, şartlı salıverilenler, kontrollü özgürlükten yararlananlardan eski hükümlü belgesi” ile durumlarını belgelendirmek.

5. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.

6. Kamu haklarından yoksun olmamak.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarından rastgele bir sebeple vazifesinden yahut mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),

9. Son müracaat tarihi prestijiyle belirlenen tahsil seviyesinden mezun olmak.

10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin Vilayet ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

11. Kura çekimi, kelamlı imtihan ve öteki her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular bildiri mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12. Müracaat kurallarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler ile kaideleri taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her evresinde idarece sonlandırılacaktır.

13. İşe alınacak emekçilerin deneme müddeti iki ay olup deneme müddeti toplu iş kontratlarıyla en çok üç aya kadar uzatılabilir. Deneme mühleti içinde taraflar iş kontratını bildirim müddetine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Emekçinin çalıştığı günler için fiyat ve öbür hakları gizlidir.

14. Başka konularda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere nazaran hareket edilir.

15. Vazifesini devamlı yapmasına mani sıhhat sorunu bulunmamak.

16. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

17. Adaylar vardiyalı çalışma nizamını kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya mani bir durumu olmaması gerekir.

18. Uygulamalı kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

19. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenilen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen adaylar misyona başlatılmayacaklardır.

20. Atanmaya hak kazananlardan misyona başlamayan ve atanma kurallarını taşımadığından vazifeye başlatılamayanların yerine, gereksinim duyulacak sayıda yedek adaylar ortasından belirlenecektir.

ÖZEL KAİDELER:

Engelli Vücut Personeli (Genel)

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi) diploması aslı yahut onaylı fotokopisi. (Tercihen, Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu, Hijyen kurallarına vakıf, Ekip çalışmasına uyumlu, Görme engelli, konuşma, duyma, asabiyet, unutkanlık, dikkat eksikliği üzere olumsuz zihinsel özellikleri olmayan, meslek liselerinin hayvan sıhhati kısmı, tarım teknolojileri Süs bitkileri ve peyzaj kısmı, Tarla bitkileri yetiştiriciliği kısmı mezunu olmak, MEB. onaylı Hayvan yetiştiriciliği yahut Tarla bitkileri vb. dokümanı olmak.)

2-Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına nazaran yetkili sıhhat kuruluşlarından alınan engelliler için sıhhat heyeti raporu. (En az %40) Engelli evrakı aslı, (Belgenin fotokopisi, evrakın aslı ibraz edilmek kaydıyla, müracaat esnasında onaylanacaktır.)

3- Uygulamalı kelamlı imtihanını kazanan adaylardan, Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sıhhat Konseyi Raporu (her türlü iklim ve arazi kaidelerinde,. ağır ve tehlikeli işlerde, gece vardiyasında vazife yapabilir ibareli) istenecektir.

*MÜRACAAT TARİHİ : 15.01.2024 tarihi yahut sonrası itibariyle alınan İsimli Sicil Evrakı, (Belgede isimli sicil kaydı ile isimli sicil arşiv kaydına ait bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

Eski Hükümlü Vücut Çalışanı (Genel)

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi) diploması aslı yahut onaylı fotokopisi. (Tercihen, Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu, Hijyen kurallarına vakıf, Kadro çalışmasına uyumlu, en az traktör kullanma şoför evrakına sahip olmak, meslek liselerinin hayvan sıhhati kısmı, tarım teknolojileri Süs bitkileri ve peyzaj kısmı, Tarla bitkileri yetiştiriciliği kısmı mezunu olmak, MEB. onaylı Hayvan yetiştiriciliği yahut Tarla bitkileri vb. evrakı olmak.)

2- Eski hükümlü; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Uğraşta Malul Sayılmayacak Formda Yaralananların Emekçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4′ üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı halde (Kamu Kurumu İçin) eski hükümlü dokümanı, (Belgenin fotokopisi, evrakın aslı ibraz edilmek kaydıyla, müracaat esnasında onaylanacaktır.)

3- Uygulamalı kelamlı imtihanını kazanan adaylardan, Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sıhhat Şurası Raporu (her türlü iklim ve arazi koşullarında,. ağır ve tehlikeli işlerde, gece vardiyasında misyon yapabilir ibareli) istenecektir.

*MÜRACAAT TARİHİ : 15.01.2024 tarihi yahut sonrası itibariyle alınan İsimli Sicil Evrakı, (Belgede isimli sicil kaydı ile isimli sicil arşiv kaydına ait bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

BAŞVURU HALİ, YERİ, TARİHİ NOTER KURA SÜREÇLERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. Müracaatlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 15-19 Ocak 2024tarihleri ortasında elektronik ortamda yapılacaktır. (şahsen, posta yahut e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir).

2. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir iş yeri ve meslek kolu için müracaat yapabilecektir.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

1-İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylardan istenilen evraklar evrak inceleme komitesi tarafından incelendikten sonra dokümanları eksiksiz olan ve belirlenen kuralları taşıdığı tespit edilenler Noter kura çekimine hak kazanacaklardır. (istenilen belgelerhttps://tigem.gov.trinternet adresinde duyurulacaktır)

2-İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve evrak denetimi yapıldıktan sonra kaideleri taşıdığı tespit edilen adaylar ortasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. (İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da birebir prosedür uygulanacaktır).

İŞ-KUR tarafından bildirilen ve evrak denetimi yapıldıktan sonra kuralları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak emekçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacaktır. Noter kurası 28.02.2024 tarihinde saat 10:00 da Ankara Bulvarı TİGEM Toplumsal Tesisleri 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılması planlanmış olup, rastgele bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıyeten Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

3. Kura sonuçları ve öteki her türlü duyuru (https://tigem. gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve davetler yalnızca Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) ilan yoluyla yapılacaktır.

SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

1. Noter kurasıyla belirlenen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleksel bilgi ve marifetlerine ait uygulamalı kelamlı mülakata sıra ile alınacaklardır.

2. Uygulamalı kelamlı mülakata katılacak adayların imtihan öncesinde ulaştıracakları evraklar, evrakların ulaştırılma yeri ve tarihleri ile öteki konular (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

3. Uygulamalı kelamlı mülakat yeri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. İmtihan heyeti Lider ve üyelerinin başka farklı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle uygulamalı kelamlı mülakat puanı belirlenecektir. Uygulamalı kelamlı mülakatta tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak bu puan adayın atanmaya temel puanı ve muvaffakiyet sıralaması için kullanılacaktır.

5. Muvaffakiyet puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının tıpkı olması halinde imtihan şurası yahut heyetlerince alınan diplomaları temel alınmak suretiyle daha üst tahsili bitirmiş olana, tahsil seviyelerinin de tıpkı olması halinde mezuniyet tarihi prestijiyle evvel mezun olmuş olana öncelik bilgiler ek en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenecektir.

6. İmtihan kurulunca, muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve birebir sayıda yahut yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.

7. Yapılan uygulamalı kelamlı imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıyeten kazanan ve ataması yapılan adaylara iadeli taahhütlü yazılı tebligat gönderilecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, uygulamalı kelamlı mülakat sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak İmtihan Konseyine itiraz edilebilir (itiraz sahibinin ismi, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da tarzına uygun olsa bile itiraz mühleti geçtikten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde İmtihan Şurası tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1. Uygulamalı kelamlı mülakat sonucunda misyona başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları evraklar, evrakların ulaştırılma yeri ve tarihleri ile öteki konular (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

2. Dokümanları eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının neticelenmesine müteakiben misyona başlatılacaklardır.

3. Deneme müddeti 60 gün olup, bu müddet içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

4. Misyona başlamaya asıl olarak hak kazanan, yerleştirme süreci yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde misyona başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle vazifeye başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılarak vazifeye başlatılmayanların ya da vazifeye başlatılıp da sonradan atama koşullarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle aranan koşulları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar rastgele bir hak tezinde bulunamazlar.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA

0 (312) 417 84 70

Engelli Ve Eski Hükümlü Engelli Ve Eski Hükümlü Engelli Ve Eski Hükümlü Engelli Ve Eski Hükümlü Engelli Ve Eski Hükümlü Engelli Ve Eski Hükümlü

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Beytullah ÇİFTÇİ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status