KAMU İŞÇİ ALIMI

Tarım Bakanlığı 1500 Emekçi Alımı Müracaatlarında Son Saatlere Girildi

Tarım Bakanlığı 1500 Emekçi Alımı Müracaatlarında Son Saatlere Girildi.

Tarım Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım çalışanı alımı için müracaatları 13 Şubat itibarıyla başlamıştı. Müracaat süreçleri bugün(19 Şubat) sona eriyor. Müracaat yapacak adaylarda en az ilkokul mezunu olması aranan kaideler ortasında yer alıyor. Müracaat yapacak adayların belirtilen kuralları sağlaması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı 35 bin işçi ve emekçi alımı için süreç başladı. Müracaatlar başladığında bildirimle haberdar olmak için Kamu İşçi taşınabilir uygulamasını TIKLA FİYATSIZ İNDİR.

Tarım Bakanlığı 1500 Personel Alımı Şartları

Sürekli emekçi takımlarına başvuran adayların aşağıdaki kuralları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kaideleri taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

3. Müracaat tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Özel koşullarda belirtilen tahsil ve üst yaş kurallarına haiz olmak.
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son müracaat tarihi prestijiyle mezun olmak ve istenilen öbür dokümanlara ilanın yayımlanmasından evvel sahip olmak.

7. Mesleksel niteliklerde tıpkı vakitte ehliyet kaidesi arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma sistemini, ziraî faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde misyonunu yerine getirmeye mahzur alerjik rahatsızlığı olmadığını ve yönetimin unvanına uygun vereceği başka işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

9. Vazifesini devamlı yapmasına mahzur sıhhat sorunu bulunmadığını belgelemek.

– Çalışmasına mahzur olacak akıl ve ruh sıhhati sorunu olmadığını, vazifesini yapmasına mani hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi koşullarında çalışabilir olduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sıhhat hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sıhhat şurası raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

– Sıhhat Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

10. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları mucibince arşiv araştırması sonucuna nazaran atanmaya mani hali bulunmamak.

11. Her bir aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir iş yeri ve meslek koluna müracaat yapabilecektir.

12. Kuruluş müdürlüklerine yerleştirmesi yapılan çalışanların yerleştirildikleri müdürlüklerde gereksinim fazlası olması halinde tıpkı İl’de bulunan ve muhtaçlık belirten Bakanlığımız öbür hizmet ünitelerine unvanlarına ve niteliklerine uygun çalıştırılmak üzere nakledilebilecektir.

13. Alınacak personellerin deneme mühleti 90 (doksan) gün olup, deneme müddeti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim mühleti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

14. İlan edilen takımlara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya temel evrakları denetim edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olanların atama süreçleri yapılmayacaktır. Bu bireylerin atamaları yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

15. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen mühlet içerisinde misyona başlamayan yahut feragat eden adaylar vazifeye başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin birinci sırasındaki adaydan başlamak üzere koşulları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

16. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve dokümanlar ile öteki her türlü duyurular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

17. Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen dokümanlar, dokümanların teslim yeri ve tarihleri ile öteki konular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edilecektir.

18. Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde misyona başlamayanlar (doğum, hastalık yahut zorlayan sebeple misyona başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek şartıyla hariç olmak üzere) ile atanma kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılarak misyona başlatılmayanların ya da vazifeye başlatılıp da sonradan atama koşullarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle aranan koşullara haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar rastgele bir hak argümanında bulunamazlar.

Tarım Bakanlığı Personel Alımı Vilayetlere Nazaran Kontenjanlar

1500 Işçi Alımı Kontenjanlar
Tarım Bakanlığı 1500 Işçi Alımı
Tarım Ve Orman Bakanlığı
Tarım Ve Orman Bakanlığı Işçi Alımı

Müracaat Tarihleri ve Yeri

Tarım Bakanlığı personel alımı müracaatları bugün( 19 Şubat) İŞKUR resmi internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) üzerinden sona erecek. Linke tıklayıp iş yeri tipini kamu seçip arattığınızda, ilanlar ekrana gelecektir. İŞKUR İlan numalarına https://kamupersonel.com/tarim-ve-orman-bakanligi-1500-isci-alimi-sartlari/ adresi üzerinden erişebilirsin.

Kamupersonel.com

Beytullah ÇİFTÇİ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status