KAMU İŞÇİ ALIMI

Tarım Bakanlığı 1500 Emekçi Alımı Müracaatlarında Son Saatlere Girildi – İŞÇİ

Tarım Bakanlığı 1500 Emekçi Alımı Müracaatlarında Son Saatlere Girildi.

Tarım Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım emekçisi alımı için müracaatları 13 Şubat itibarıyla başlamıştı. Müracaat süreçleri bugün(19 Şubat) sona eriyor. Müracaat yapacak adaylarda en az ilkokul mezunu olması aranan kurallar ortasında yer alıyor. Müracaat yapacak adayların belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Tarım Bakanlığı 1500 Personel Alımı Şartları

Sürekli personel takımlarına başvuran adayların aşağıdaki kuralları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

3. Müracaat tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Özel koşullarda belirtilen tahsil ve üst yaş kaidelerine haiz olmak.
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son müracaat tarihi prestijiyle mezun olmak ve istenilen öteki evraklara ilanın yayımlanmasından evvel sahip olmak.

7. Mesleksel niteliklerde birebir vakitte ehliyet kuralı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma nizamını, ziraî faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde misyonunu yerine getirmeye pürüz alerjik rahatsızlığı olmadığını ve yönetimin unvanına uygun vereceği öteki işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

9. Misyonunu devamlı yapmasına pürüz sıhhat sorunu bulunmadığını belgelemek.

– Çalışmasına mahzur olacak akıl ve ruh sıhhati sorunu olmadığını, vazifesini yapmasına pürüz hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi kurallarında çalışabilir olduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sıhhat hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sıhhat konseyi raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

– Sıhhat Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

10. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları mucibince arşiv araştırması sonucuna nazaran atanmaya mani hali bulunmamak.

11. Her bir aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir iş yeri ve meslek koluna müracaat yapabilecektir.

12. Kuruluş müdürlüklerine yerleştirmesi yapılan emekçilerin yerleştirildikleri müdürlüklerde gereksinim fazlası olması halinde birebir İl’de bulunan ve muhtaçlık belirten Bakanlığımız başka hizmet ünitelerine unvanlarına ve niteliklerine uygun çalıştırılmak üzere nakledilebilecektir.

13. Alınacak personellerin deneme müddeti 90 (doksan) gün olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim müddeti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

14. İlan edilen takımlara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya temel dokümanları denetim edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olanların atama süreçleri yapılmayacaktır. Bu bireylerin atamaları yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

15. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen müddet içerisinde vazifeye başlamayan yahut feragat eden adaylar vazifeye başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin birinci sırasındaki adaydan başlamak üzere koşulları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

16. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve dokümanlar ile öteki her türlü duyurular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

17. Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen dokümanlar, dokümanların teslim yeri ve tarihleri ile başka konular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edilecektir.

18. Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde vazifeye başlamayanlar (doğum, hastalık yahut zorlayan sebeple vazifeye başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek şartıyla hariç olmak üzere) ile atanma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılarak vazifeye başlatılmayanların ya da vazifeye başlatılıp da sonradan atama koşullarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak suretiyle aranan kaidelere haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar rastgele bir hak tezinde bulunamazlar.

Tarım Bakanlığı Personel Alımı Vilayetlere Nazaran Kontenjanlar

1500 Işçi Alımı Kontenjanlar
Tarım Bakanlığı 1500 Işçi Alımı
Tarım Ve Orman Bakanlığı
Tarım Ve Orman Bakanlığı Işçi Alımı

Müracaat Tarihleri ve Yeri

Tarım Bakanlığı emekçi alımı müracaatları bugün( 19 Şubat) İŞKUR resmi internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) üzerinden sona erecek. Linke tıklayıp iş yeri tipini kamu seçip arattığınızda, ilanlar ekrana gelecektir.

Kamupersonel.com

Beytullah ÇİFTÇİ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status