KAMU PERSONELİ ALIMI

Tapu ve Kadastro Personel Alımı! 22 İlde 72 Sözleşmeli

Tapu ve Kadastro Personel Alımı için ilan açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 22 İlde 72 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

Tapu ve Kadastro Personel Alımı Sözleşmeli Tekniker (27 personel) ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (45 personel) pozisyonlarında yapılıyor.

Tapu ve Kadastro Personel Alımı Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

Arşiv araştırması olumlu olmak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım Kadro Şartları

Tekniker Alımı

2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

– Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 2 / 3 ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

– Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak pozisyonlar için, ön lisans, diğer birimler için lise mezunu olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), lise mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak. (kamupersonel.com)

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.

Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamak.

Tapu Ve Kadastro Personel Alımı İlanı Başvurusu

Adaylar 18 Arlık 2023 – 22 Aralık 2023 tarihlerinde (saat: 23:59′ a kadar) e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veyahut Kariyer Kapısı üzerinden online başvuru yapacaklar. Resmi İlan

2024 Kamu personel alım ilan

2024 Kamuya devlet memuru alımı ilanları

2024 Lise mezunu memur alımı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status