KAMU PERSONELİ ALIMI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 72 Personel Alımı Başvuruları Başlıyor – Kamu Personel

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 72 İşçi Alımı Müracaatları Başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu ilan sitesinden yayımlanan duyuruya nazaran, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tekniker, muhafaza ve güvenlik vazifelisi durumları için sözleşmeli işçi alacak. Müracaatlar 18 Aralık’ta başlıyor.Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için tıkla ve indir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Şartları

A-Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan kuralları taşımak.
2) Müracaat yapılacak unvan ile tıpkı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsurunun; “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak.
B-Özel Şartlar
1) Sözleşmeli Tekniker
a) 2022 yılı KPSS (B) kümesi P93 puan çeşidinden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
b) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme kısımlarından mezun olmak. (Farklı kısım mezunlarının müracaatları geçersiz sayılacaktır.)
c) Arşiv araştırması olumlu olmak.
2) Kontratlı Müdafaa ve Güvenlik Görevlisi
a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahkum olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine, özel hayata ve hayatın zımnî alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur cürümleri, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş kabahatlerinden mahkûm olmamak.
3) Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine, özel hayata ve hayatın zımnî alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus cürümlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.
b) Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak konumlar için, önlisans, başka üniteler için lise mezunu olmak.
c) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS-P93), lise mezunları için ise; 2022 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS-P94) puan tipinden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
ç) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik vazifelisi kartına sahip olmayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.)
d) İlanda belirtilen son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya mahzur durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, bayanlarda 165 cm’den kısa uzunluklu olmamak. Adayın uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, uzunluğunun son iki sayısından çıkarıldığında ortadaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
g) Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı ve bedensel pürüzü bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, (f) ve (g) unsurlarında belirtilen konular tam teşekküllü sıhhat kurumlarından alınacak sıhhat konseyi raporuyla belgelendirilecektir.)
ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Müracaatlar Online

Tapu ve Kadastro işçi alımı müracaatları 18 Aralık-22 Aralık 2023 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Meslek Kapısı – Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
1. Başvuru süreçleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi-Kariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) kümesi puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme süreci gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Yedek listede yer almak, daha sonraki işçi alımları için rastgele bir hak teşkil etmeyecektir.)
2. KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, konum için belirtilen genel ve özel kurallara sahip olmayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak veren, yanlış yahut aldatıcı beyanda bulunan, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden başvurusu değerlendirmeye alınmayan yahut reddedilen adaylar bu durumdan ötürü bir hak argüman edemeyecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi evvel olan adaya, doğum tarihi de tıpkı olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan adaya öncelik tanınacaktır.
3. Kişisel Bilgileri Muhafaza Kanunu gereği, müracaat değerlendirme/yerleştirme sonuçları yalnızca Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden açıklanacak olup, ayrıyeten liste ilanı ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4. Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5. Atanmaya hak kazanıp mühleti içerisinde başvurmayan, müracaatları reddedilen, feragat eden, ataması iptal edilen yahut vazifeye başladıktan sonra rastgele bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine, yedek olarak belirlenen adayların ataması yapılacaktır.İlanen duyurulur.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status