KAMU PERSONELİ ALIMI

TAA 10 Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor – Kamu Personel

Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Akademisi (TAA) 10 İşçi Alımı Müracaatları Sona Eriyor.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de ve Resmi Gazete’de yayımlanan duyurularda, Türkiye Adalet Akademisine (TAA) sözleşmeli işçi alımı yapılacağı aktarıldı. Müracaatlar yarın(31 Ocak) sona erecek. İşte koşullar ve müracaat sayfası..

Türkiye Adalet Akademisi İşçi Alımı Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 nci hususunda belirtilen koşulları taşımak;
-Türk Vatandaşı olmak,
-Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
-Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına mani olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu ve gibisi durumu bulunmamak.
2-KPSS imtihanına girmiş olmak, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP93 puanı temel alınacaktır. Adayların KPSS puanı, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kurallarına uygun olması gerekmektedir.
3-Adayların sıralamasının belirlenmesi için temel alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi evvel olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya nazaran sıralama belirlenecektir.
4-KHK ile kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.
5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrasının; “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak.
6- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
8-Kamu kurum ve kuruluşlarında müracaatta bulunacağı konum unvanında kontratlı olarak çalışmıyor olmak.
9- Tercih edilecek durumun karşısında yer alan tahsil seviyesinden mezun olmak, müracaatın son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10-Adaylar kontratlı işçi durumları için belirlenen cinsiyet kümeleri ortasında kendi cinsiyetlerine uygun gerçek kümeye müracaat yapmakla sorumludur. Yanlış cinsiyet kümesine müracaatta bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
11-Bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime devam ediyor olmamak.
12-Adaylar yalnızca tek bir unvan için müracaat yapacaklardır.

II)4/B KONTRATLI TAKVİYE ÇALIŞANI DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR
A) TAKVİYE İŞÇİSİ (BAHÇIVAN-ERKEK)
Bu konumda 1 kontratlı erkek işçi alınacaktır.
Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:
1-2 (iki) yıllık meslek yüksek okullarının “peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği” ya da gibisi kısımlardan yahut Tarım/Ziraat Meslek Lisesi ve dengi okullardan mezunu olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) kümesi için KPSSP93 ve KPSSP94 puan tipinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek,
B) DAYANAK ÇALIŞANI (ŞOFÖR-ERKEK)
Bu durumda 1 kontratlı erkek işçi alınacaktır.
Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:
1-Ön lisans mezunu olmak,
2-E sınıfı şoför dokümanına (manuel vites) sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01.01.2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı şoför dokümanına, müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıl müddettir sahip olmak,
3-Psikoteknik kıymetlendirme evrakına sahip olmak,
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) kümesi için KPSSP93 puan tipinden taban 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek,
C) DAYANAK ÇALIŞANI (TEMİZLİK-ERKEK)
Bu konumda 6 kontratlı erkek işçi alınacaktır.
Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler:
1-Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) kümesi için KPSSP94 puan çeşidinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek,
3-Hijyen Evrakı sahibi olmak,
4-Açık ve kapalı alanlarda paklık, düzenleme, taşıma ve evrak teslimi ve bunun üzere hizmetleri yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak,
5-Destek Çalışanı (Temizlik Görevlisi) konumu için belirlenen tahsil koşulunun üstünde tahsilden mezun olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
D) TAKVİYE İŞÇİSİ (TEMİZLİK-KADIN)
Bu durumda 2 kontratlı bayan işçi alınacaktır.
Bu duruma başvuracaklarda aranacak kurallar:
1-Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) kümesi için KPSSP94 puan cinsinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek,
3-Hijyen Dokümanı sahibi olmak,
4-Açık ve kapalı alanlarda paklık, düzenleme, taşıma ve evrak teslimi ve bunun üzere hizmetleri yapmasına mani olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak,
5-Destek Çalışanı (Temizlik Görevlisi) konumu için belirlenen tahsil kaidesinin üstünde tahsilden mezun olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Müracaat Tarihleri, Hali ve Yeri

Türkiye Adalet Akademisi işçi alımı müracaatları 19 Ocak-31 Ocak 2024 tarihleri ortasında e-Devlet Kapısı üzerinden Türkiye Adalet Akademisi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformundan 19.01.2024- 31.01.2024 tarihleri ortasında yapılacaktır. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status