MEMUR ALIMI

Sosyal Güvenlik Kurumu 75 Memur Alımı – Memur

Sosyal Güvenlik Kurumu 75 Memur Alımı, TOPLUMSAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 75 (YETMİŞ BEŞ) TOPLUMSAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI ALACAK.

Sgk-Logo

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
75 (YETMİŞ BEŞ) TOPLUMSAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 4 ARALIK 2023 – 20 ARALIK 2023

SOSYAL GÜVELİK KURUMU BAŞKANLIĞI TOPLUMSAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

I. İMTİHANA AİT BİLGİLER:

Kurumumuz merkez teşkilatı takımlarında istihdam edilmek üzere Toplumsal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği kararları çerçevesinde kelamlı imtihan yapılmak suretiyle Tablo 1’de fakülte ve kısımların karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar toplam 75 (yetmiş beş) Toplumsal Güvenlik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sosyal-Guvenlik-Kurumu-75-Memur-Alimi

II. MÜRACAAT ŞARTLARI

▪ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel kaidelere sahip olmak.
▪ Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
▪ ÖSYM tarafından 2022 yahut 2023 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında (KPSS) ekli tabloda her bir küme için belirtilen puan tiplerinin rastgele birinden taban 70 (yetmiş) puan almış olmak.
▪ En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen tahsil kısmından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.(Yurtdışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekir.)
▪ Geçerliliği devam eden YDS’den (İngilizce) en az (D) seviyesinde puan almak yahut buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir dokümana sahip olmak.
▪ Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

III. İMTİHAN MÜRACAAT FORMU, YERİ VE TARİHİ

▪ Müracaatlar 04 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.
▪ Adaylar müracaatlarını E-Devlet üzerinden Toplumsal Güvenlik Kurumu – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
▪ Adayların müracaat sürecini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden “Başvurularınız” ekranından müracaatlarını denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk müracaat yapan adaya aittir.
▪ Müracaat yaptıktan sonra müracaat müddeti içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni evrak eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, müracaat devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.
▪ Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan müracaatlar ile müracaat için gerekli evrakları bulunmayan yahut eksik ya da yanılgılı yüklenmiş müracaatlar dikkate alınmayacak ve evrakların sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.
▪ Adaylar Tablo 1’de belirtilen sadece bir alana müracaat yapabileceklerdir.
▪ Giriş imtihanına, bir tahsil kolunda belirlenen kontenjan sayısı kadar müracaat olmaması halinde eksik kalan sayı kadar öteki tahsil kısımlarında kontenjan sayısı arttırılabilecektir.

IV. MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

▪ Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar, Tablo 1’de yer alan her tahsil kümesi için farklı ayrı belirlenecektir.
▪ Başvurusunu tamamlayan ve koşulları sağlayan adaylar ortasından KPSS puan sırasına nazaran yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak takım sayısının 4 (dört) katı aday kelamlı imtihana çağırılacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.
▪ Müracaatların incelenmesi sonucunda, iş bu ilanın II. ve III. Kısmında belirtilen müracaat kurallarını taşıyan ve müracaat için gerekli dokümanları bulunan adaylar imtihana katılmaya hak kazanacaktır.
▪ Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar, kelamlı imtihan tarihinden en az on beş gün evvel imtihanın yapılacağı yer, gün ve saatine ait bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve meslek kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) görüntüleyebilecek olup ayrıyeten adaylara tebligat yapılmayacaktır.
▪ Adaylar imtihana; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, müddeti geçerli ve aktüel fotoğraflı bir kimlik dokümanı (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Şoför Evrakı, Pasaport) ile girebileceklerdir.

V. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ İmtihan Tarihi

10 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri ortasında yapılacaktır. İmtihan Yeri: Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

VI. İMTİHANIN HALİ VE KONULARI

▪ Giriş imtihanı kelamlı biçiminde ve tek evreli olarak yapılacaktır.▪ Adayın muvaffakiyet puanı kelamlı imtihan puanıdır.
▪ Kelamlı imtihanda adaylar,

a) Mezun olunan kısımlara nazaran imtihan duyurusunda alt başlıkları belirtilen imtihan mevzularına ait bilgi seviyesi (50 Puan)
b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan) istikametlerinden farklı ayrı puan verilmesi suretiyle kıymetlendirilir.

Sosyal-Guvenlik-Kurumu-Sinav-Konu-Basliklari
Sosyal-Guvenlik-Kurumu-Sinav-Konu-Basliklari-2
Sosyal-Guvenlik-Kurumu-Sinav-Konu-Basliklari-3
Sosyal-Guvenlik-Kurumu-Sinav-Konu-Basliklari-4

VII. İMTİHAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

▪ Kelamlı imtihanından başarılı sayılmak için, Komite lider ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kuraldır.
▪ Tablo 1’de belirlenen her tahsil kümesine nazaran farklı ayrı muvaffakiyet sıralaması yapılarak, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak takım sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir. Puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana nazaran sıralanır.
▪ Yapılan imtihanda başarılı olmak ve muvaffakiyet puanı dikkate alınmak kaidesiyle Tablo 1’de belirtilen takım sayısının yarısını geçmemek üzere, Komite tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimleri ilan edilir.
▪ Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.
▪ İmtihan sonuçları, Toplumsal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinden ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden ilan edilecek olup ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
▪ İmtihan sonucunda bir tahsil kolunda belirlenen sayıda başarılı aday olmaması durumunda, eksik kalan sayı kadar başka tahsil kollarında kontenjan sayısı arttırılabilir yahut değişiklik yapılabilir.

VIII. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

▪ Giriş imtihanı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Kurula ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı yahut elektronik olarak bildirilir.
▪ T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri ve mühleti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
▪ Komitenin inceleme sonuçları katidir.

IX. DİĞER HUSUSLAR

▪ Adayların, müracaat esnasında beyan ettikleri bilgi ve evrakların asıllarını Kurum tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Evrakları ibraz edemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
▪ Adayların müracaatta belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. İmtihan, atama ve misyona başlama kademelerinin rastgele birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe ters beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği evrakların hakikat olmadığı tespit edilenlerin imtihanları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe muhalif beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği dokümanların yanlışsız olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur. Bu halde Kurumu yanıltanlar kamu vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İlanen duyurulur.

X. BAĞLANTI BİLGİLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İşçi Daire Başkanlığı / İmtihan Şube Müdürlüğü Ziyabey Cad. No:6 Balgat – Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 207 8425- 8443 – 8539 Fax: 0312 207 81 44
E-Posta: pdsinav@sgk.gov.tr

*** Kamu İşçi ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
belediye İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
KAMU İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
ASKERİ İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ HUSUSLARI YAZIN. SİZLERE EN KISA MÜDDETTE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status