MEMUR ALIMI

Son Dakika Kamu Personel Alım 4/B İlanları! YTB 10 Sözleşmeli Personel Alımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları son dakika kamu personel alım Son Dakika 4/B ilanları yayımladı. YTB alan uzmanı pozisyonunda 10 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı bugün açılıyor.

SON DAKİKA KAMU PERSONEL ALIM 4/B İLANLARI

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI YTB PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi veya yabancı uyruklu olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. c) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.).

53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

Aşağıda belirtilen yabancı dillerden birinden;

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak ya da buna denk kabul edilen yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS denkliğinde, ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan güncel tarihli “Uluslararası

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı” baz alınacaktır. Yabancı dil belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olup, sürelerin hesaplanmasında bu ilan kapsamındaki ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.)

İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren eğitim kurumlarından lisans veya doktora diploması almış olmak.

YDS denkliği bulunmayan veya YDS’de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.

SON DAKİKA YTB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJANLAR

ALAN UZMANI-1

ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç ülkelerinden herhangi birinde ortaöğretim, lisans veya lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak ve ilgili ülkede vatandaşlarımıza yönelik faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde faaliyet göstermiş olmak.

Ya da yukarıda sayılan ülkelerden herhangi birinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde en az 1 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

Diller: Almanca, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, İngilizce, İsveççe, Norveççe.

ALAN UZMANI-2

Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkasya ülkelerinden herhangi birinde yaşayan vatandaşlarımız, soydaş veya akraba topluluklarımız ile ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

Diller: Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Fransızca, İngilizce, Makedonca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Rusça, Sırpça, Yunanca.

ALAN UZMANI-3

Üniversitelerin matematik, istatistik, halkla ilişkiler, iletişim, iktisat, işletme, maliye, reklamcılık lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olduktan sonra istatistik, veri analizi, iletişim veya medya alanında en az 3 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak. (kamupersonel.com)

Diller: Almanca Arapça Fransızca İngilizce

SON DAKİKA YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU

Adaylar Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının internet sitesindeki başvuru linkinde yer alan başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda 14 Kasım 2023 – 18 Aralık 2023 (saat 18.00’e kadar) tarihlerinde başvuru yapacaklar. Resmi Gazete

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status