KAMU PERSONELİ ALIMI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 110 Personel Alacak! Başvurular Sürüyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 110 Personel Alacak! Başvurular Sürüyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire, eczacı, diğer sağlık personeli(dil ve konuşma terapisti), tekniker (biyomedikal), büro personeli, destek personeli(temizlik, hasta bakıcı), sağlık teknikeri( tıbbi görüntüleme, radyoterapi, diyaliz, fizyoterapi, elektronörofizyoloji) sağlık fizikçisi, destek personeli(aşçılık, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında sözleşmeli personel alımı yapacağı aktarıldı. Selçuk Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Personel Alımı Kontenjanları

Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Hastanesi
Selçuk Üniversitesi Hastanesi Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı Şartları

GENEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma,
  suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
  gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 9. Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve
  belgelendirmek.
 2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 2 (iki) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Selçuk Üniversitesi iş ilanı müracaatları, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin “http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır.

En son gelişmelerden haberdar olun!

Türkiyen’nin En Çok Okunan Kamu İş Memur İŞKUR Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status