AKADEMİK PERSONEL

Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi 22.12.2023

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz ünitelerine,”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik” kararları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususu kararları uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adaylar duyuru edilen takımlardan yalnızca birine müracaat yapabilir, tıpkı duyuru süreci içinde birden fazla memur takımına başvurusu bulunmuş olduğu tespit edilen adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Müracaatlar şahsen yada posta ile yapılacak olup mühleti içinde yapılmayan ya da tamamlanmamış dokümanlı meydana getirilen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmelerden Sakarya Üniversitesi sorumlu değildir. İstenilen evraklarda gerçeğe karşıt beyanda bulunmuş olduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

Sakarya Üniversitesi imtihan takviminde mecburi hallerde değişim yapma hakkını gizli meblağ ve ilanın her kademesini iptal edebilir. http://www.duyuru.sakarya.edu.tr/ adresinden meydana getirilen tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ek olarak yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Aşağıda belirtilen durumda bulunan adaylar Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi ilanlarına müracaat yapamazlar.

1) 06/02/2013 tarihinde Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami tahsil müddetini dolduran yalnızca 2016- 2017 eğitim öğretim sonbahar yarıyılından itibaren azami müddetleri yeniden başlatılan öğrenciler,

2) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 sonbahar devrine kadar geçen müddette azami tahsil müddetlerinin dolması sebebiyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 sonbahar periyodunda azami tahsil mühleti tekrardan başlamış olan öğrenciler. Araştırma vazifelisi takımına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d hususu uyarınca yapılacaktır.

Öncelikli Alanlar kapsamında duyuru edilen Araştırma Vazifelisi takımları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön kıymetlendirme sonucunda giriş imtihanına katılmaya hak kazananlar için, giriş imtihanı kelamlı olarak yapılır. Kelamlı imtihan sonucu 70 puanın altında puan alanlar, son kıymetlendirme evresine geçemezler.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

2- ALES’ten asgarî 70, Yükseköğretim Heyeti tarafınca kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından asgarî 50 puan yada eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan dengi bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmaya talep edenlerin öndeğerlendirme ve kesin kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme evrelerinde lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5 ‘lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Şurası Kararıyla belirlenir. Başka not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Araştırma vazifelisi grubuna başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yada sanatta yeterlilik eğitimi talebesi olmak kaidesi aranır.

5- Adaylarda, yabancı lisanla eğitim ve öğretim meydana getirilen programlardaki öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim alanı yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak öğretim vazifelisi atamaları ile 04/11/1981 tarihindeki ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburi yabancı lisan dersini vermek suretiyle öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; yükseköğretim kurumlarının internasyonal bağlantılar ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek öğretim vazifelisi atamalarında en az bir lisanda Yükseköğretim Heyeti tarafınca kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan yada eşdeğerliği kabul.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status