KAMU PERSONELİ ALIMI

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı Kontratlı Sözleşmeli Personel Alımı SAĞLIK BAKANLIĞI 6 (ALTI) KONTRATLI İŞÇİ ALACAK.

Saglik-Bakanligi-Logo

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

FARKLI MESLEKLERDEN 6 (ALTI) KONTRATLI İŞÇİ ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 20 KASIM 2023 – 24 KASIM 2023

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

1- İMTİHANA AİT BİLGİLER

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın ek 2 nci hususuna nazaran, aşağıdaki tabloda belirtilen konumlardan; kameraman konumu için mesleksel uygulamalı imtihan, programcı durumu için kelamlı imtihan, ofis çalışanı ve başka teknik hizmet işçisi (grafiker) için de yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın direkt KPSS puan üstünlüğüne nazaran kontratlı işçi alımı yapılacaktır.

Saglik-Bakanligi-Sozlesmeli-Personel-Alimi

2- MÜRACAAT TARİHİ

Sözleşmeli Personel Alımı başvuruları, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayıp 24 Kasım 2023 Cuma günü sona erecektir.

3- İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

a) İmtihan Tarihi: 19 -22 Aralık 2023
b) İmtihan Yeri: T.C. Sıhhat Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra imtihan saati hakkında İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıyeten adaylar, imtihana ait bilgilerini Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyebilecektir. Adayların, imtihan saatinden en az yarım saat evvel imtihana girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, şoför dokümanı yahut mühleti geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik evrakında fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

4- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

A) Sözleşmeli Personel Alımı Genel Kaideler:

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kurallara sahip olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar).
4) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
5) Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken vazifeden yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak.
6) 657 sayılı Kanunun 4/B hususu kapsamında kontratlı işçi durumunda misyon yapmakta iken, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 1 inci hususunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam edilemez.

B) Sözleşmeli Personel Alımı Özel Koşullar:

Büro İşçisi durumuna başvurabilmek için;

– Son müracaat tarihi prestijiyle Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Denetim Öğretmenliği, Denetim Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,
– 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan cinsinden en az 70 puan almış olmak.

Kameraman durumuna başvurabilmek için;

– Son müracaat tarihi prestijiyle Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon, Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf yahut Sinema-TV-Fotoğraf, Sinema ve Dijital Medya lisans programlarının birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,
– Son müracaat tarihi prestijiyle kamu ya da özel kesimdeki ulusal, lokal televizyonlar yahut ajanslarda kameraman ve/veya kameraman yardımcısı (Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından tanımlanmış olan Türk Meslekler Sözlüğü’nde yer alan meslek kodlarından belirlenecektir.) olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

Diğer Teknik Hizmet Çalışanı (Grafiker) durumuna başvurabilmek için;

– Son müracaat tarihi prestijiyle Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,
– 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan tipinden en az 70 puan almış olmak.

Programcı durumuna başvurabilmek için;

– Son müracaat tarihi prestijiyle Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,
– En az D seviyesinde YDS yahut dengi yabancı lisan bilgisine sahip olmak,
– 2022 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P93 puan cinsinden en az 70 puan almış olmak.

5- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜRACAAT ŞEKLİ

Başvurular, dijital ortamda 20 – 24 Kasım 2023 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden Sıhhat Bakanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacaktır. Posta ile yahut öbür biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca bir unvan için müracaat yapabilecektir.
Aranan kurallardan rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu reddedilecektir.

6- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma/mezuniyet evrakı (E-Devlet kapısından alınan barkodlu evrak de kabul edilecektir.)
2) Erkek adaylar için askerlik durum evrakı (E-Devlet kapısından alınan barkodlu doküman de kabul edilecektir.)
3) Son altı ay içerisinde alınmış isimli sicil kaydı dokümanı (E-Devlet kapısından alınan barkodlu evrak de kabul edilecektir. İsimli sicil ve arşiv kaydı bulunanlar mahkeme kararlarını da sunacaktır.)
4) Kameraman durumu için adayların mesleksel deneyimini gösterir SGK dökümü yahut hizmet dokümanı (E-Devlet kapısından alınan barkodlu doküman de kabul edilecektir.)
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci unsuru yeterince, atamaya temel teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına mahzur olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sıhhat raporu (Tek tabip raporu da geçerli olacaktır.)
6) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almadığına dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu konuya ait beyanını belirtecektir.)
7) Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken misyondan yahut meslekten ihraç edilmediğine dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu konuya ait beyanını belirtecektir.)
8) Programcı konumu için YDS sonuç evrakı (ya da muadil evrakın aslı yahut noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği). Tahsil lisanı İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun tahsil lisanının İngilizce olduğuna dair evrak (Geçerli YDS yahut muadil dokümanı olanların ibraz etmesine gerek yoktur)
9) KPSS sonuç evrakı.

Gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kameraman konumu için;

Sınava başvuran adayların dokümanları incelenecek olup ilanda belirtilen müracaat kaidelerini taşıyan adaylar imtihana çağrılacaktır.

Programcı konumu için;

1) İmtihana müracaat yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü temel alınarak sıralanması sonucunda, alınacak işçi sayısının 10 katı kadar aday imtihana katılmaya hak kazanacaktır.
2) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile tıpkı KPSS puanına sahip olan adaylar da imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

Büro İşçisi ve Öbür Teknik Hizmet Çalışanı (Grafiker) konumları için;

Yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın direkt KPSS puan üstünlüğüne nazaran aranan kuralları taşıyan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen konum sayısı kadar asıl ve ilan edilen durum sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu biçimde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi evvel olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi evvel olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura tarzı ile belirlenecek adayın yerleştirme süreçleri yapılacaktır.

8- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İMTİHANINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR İLE YAZILI VE KELAMLI İMTİHAN YAPILMAKSIZIN YERLEŞTİRİLECEK ADAYLARIN İLAN EDİLMESİ

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın KPSS puan üstünlüğüne nazaran yerleştirilen adaylar https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi ile Meslek Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

9- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İMTİHAN ŞEKLİ

Kameraman konumu için; mesleksel uygulamalı imtihan,
Programcı durumu için; kelamlı imtihan biçiminde olacaktır.

10- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İMTİHAN KONULARI

Kameraman konumu için;

Adaylar, İmtihan Komitesince; mezun olunan kısımların müfredatı dikkate alınarak mesleksel alan bilgisi, bahislere hâkimiyeti ile kavrayış, tabir ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu vb. özellikleri istikametinden değerlendirilecektir.

Adaylar ayrıyeten; görüntü çekimi, montaj, ses editleme ve uzaktan eğitim için görüntülü gereç tasarlama emeli ile Adobe Premiere programını ya da bunlara denk yahut benzeri programları kullanma, uzaktan eğitim için gereç tasarlama gayesi ile Adobe Captivate yahut Articulate programlarını ya da bunlara denk yahut misal programları kullanma mevzularından da değerlendirilecektir.

Programcı durumu için;

Adaylar, İmtihan Komitesince; mezun olunan kısımların müfredatı dikkate alınarak mesleksel alan bilgisi, bahislere hâkimiyeti ile kavrayış, tabir ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere özellikleri tarafından değerlendirilecektir.

11- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İMTİHAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) İmtihan Kurulu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak imtihan puanı belirlenecektir. İmtihanda başarılı sayılmak için, İmtihan Kurulu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kaidedir.
2) İmtihana girenlerin nihaî muvaffakiyet sıralaması; Kameraman konumu için adayların mesleksel uygulamalı imtihanda, Programcı konumu için adayların kelamlı imtihanda aldığı puana nazaran aranan kaideleri taşıyan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen durum sayısı kadar asıl ve ilan edilen durum sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu formda belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi evvel olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi evvel olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura yolu ile belirlenecek adayın yerleştirme süreçleri yapılacaktır.
3) İmtihandan 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak yahut daha sonraki giriş imtihanları için rastgele bir öncelik hakkı sağlamaz.

12- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonuçları, Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi ile Meslek Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

13- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, imtihan sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde imtihan sonuçlarına yazılı olarak “Sağlık Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / İmtihan Hizmetleri Ünitesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA” adresine itiraz dilekçelerini gönderebilirler. İtirazlar 5 (beş) gün içinde İmtihan Kurulu tarafından kıymetlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

14- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ATAMA İŞLEMLERİ

1) İmtihan sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar ile yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın KPSS puan üstünlüğüne nazaran yerleştirilen adaylar, atamaya temel istenilen dokümanlarla birlikte duyurulan mühlet içinde Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
2) Adaylardan atama süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaatta bulunmayanlar ile gerekli kaideleri taşımadığı sonradan anlaşılanların atama süreçleri yapılmayacaktır.
3) Ataması yapıldığı halde mühleti içinde vazifeye başlamayan adaylar ile gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için imtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
4) Mesleksel uygulamalı ve kelamlı imtihan sonucuna nazaran ataması yapılanlardan, belirlenen mühlet içerisinde misyona başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle misyona başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılarak misyona başlatılmayanların ya da vazifeye başlatılıp da sonradan atama kaidelerini taşımadığı anlaşılanların ya da misyona başladıktan sonra kendi isteği ile kontratını feshederek misyondan ayrılanın yerine kesin imtihan sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak suretiyle aranan koşullara haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
5) Yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın KPSS puan üstünlüğüne nazaran ataması yapılan adaylardan, belirlenen mühlet içerisinde vazifeye başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle vazifeye başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılarak misyona başlatılmayanların ya da vazifeye başlatılıp da sonradan atama koşullarını taşımadığı anlaşılanların ya da misyona başladıktan sonra kendi isteği ile mukavelesini feshederek misyondan ayrılanın yerine bu adayların yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak suretiyle aranan kurallara haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
6) Adayların atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları uyarınca gerekli süreçler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

15- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DİĞER HUSUSLAR

1) Kontratlı işçi alımı ve imtihan ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Meslek Kapısı üzerinden ve https://yhgm.saglik.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.
2) İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

BİLGİ İÇİN:

T.C. Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / İmtihan Hizmetleri Ünitesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 585 17 42 – 43 – 45 – 78

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ BAHİSLERİ YAZIN. SİZLERE EN KISA MÜDDETTE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Sözleşmeli Personel Alımı İstanbul ilanları için tıklayınız.

Sözleşmeli Personel Alımı Ankara ilanları için tıklayınız.

Sözleşmeli Personel Alımı İzmir ilanları için tıklayınız.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Sözleşmeli Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status