MEMUR ALIMI

Sağlık Bakanlığı 504 Engelli İşçi Alımı Hakkında Duyuru Geldi! – Kamu

Sağlık Bakanlığından memur alımına ait duyuru geldi. Geçtiğimiz günlerde EKPSS müracaat kılavuzu ile yayımlanan 504 Memur alımı için müracaatlar sona ererek yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Bakanlık mevzu hakkında istenen dokümanları açıkladı!

Sağlık Bakanlığı 504 Memur İşçi Alımı Kontenjan Dağılımı:

Sağlık Bakanlığı bünyesine Engelli adaylardan İlkokul Mezunu 82 Kişi, Lise Mezunu 117 Kişi, Ön Lisans mezunu 73 Kişi, Lisans mezunu 232 Kişi olmak üzere toplamda 504 Memur ve İşçi takımlarında alım yapılacak.

İlkokul Mezunu Kontenjanları:

82 Hizmetli,

Lise Mezunu Kontenjanları:

9 Hemşire,
81 Memur,
27 Sağlık Memuru

Ön Lisans Kontenjanları:

59 Sağlık Teknikeri,
14 Tekniker,

Lisans Kontenjanları:

10 Biolog,
7 Diyetisyen,
4 Fizyoterapist,
84 Hemşire,
72 Memur,
4 Mimar,
9 Mühendis,
5 Psikolog,
5 Sosyal Çalışmacı,
32 Data Hazırlama ve Denetim İşletmeni,

Belge teslim Tarihi Nedir?

Sağlık Bakanlığı takımlarına yerleşen adayların, aşağıda belirtilen evrakları 05/03/2024 Salı günü mesai bitimine kadar; T.C. Sağlık Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Ünitesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No: 9 Çankaya/ANKARA adresinde olacak biçimde kargo yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmekte olup, isteyen adaylar ise dokümanları kendileri yahut yakınları vasıtası ile elden teslim edebilecektirler.

Atama İçin Gerekli Evraklar Nedir?

1- EK-1 Açıktan Atama Müracaat Formu. Tüm kısımlarının eksiksiz olarak, tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı yahut bilgisayar ortamında doldurulmuş olması gerekmektedir.)

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci unsuru mucibince, atamaya temel teşkil etmek üzere, Devlet memuru olmasına mahzur olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek doktor raporu da olabilir.)

3-Engelli Kamu Personeli Seçme İmtihanı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü hususu kararı mucibince; en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olduğuna dair “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Şurası Raporları Hakkında Yönetmelik” kararlarına nazaran alınmış sağlık heyeti raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınan ve geçerlilik mühleti sona ermemiş, “çalıştırılamayacağı işlerin niteliğinin de belirtildiği” Sağlık Heyeti Raporunun aslı yahut noter tasdikli sureti ya da raporun alındığı hastane tarafından onaylanmış sureti.

4- Mezuniyet Evrakı;

• Yerleştiği unvanın gerektirdiği tahsil durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

• Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma yahut örneğiyle değiştirilebilen süreksiz mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı sureti,

• Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi evrakı,

• Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Ulusal Eğitim Bakanlığı yahut Yükseköğretim Şurası tarafından onaylananların, denklik evrakının aslı yahut noter tasdikli sureti, mezunlarından

•Yükseköğretim https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesi-sorgulama; ortaöğretim mezunlarından https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-lisemezuniyet-belgesi sorgulama e-Devlet internet adreslerinden alınacak mezun evrakı, Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı resmi yazı (kaşeli ve imzalı) teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin süreksiz mezuniyet evrakı ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

5-2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların ardına isim, soyadı yazılmış olacak),

6- 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek yahut sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Uygar Kanununun 12’nci hususuna nazaran kaza-i rüşt kararı almak kaidesiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.),

7- Yerleştirme Sonuç Evrakının internet çıktısı,

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair evrak, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet üzerinden alınan askerlik durum dokümanı kabul edilecektir.)

9- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı evrakı, (E-Devlet üzerinden alınan doküman kabul edilecektir)

10-Mal Bildirim Beyannamesi, (EK-2) İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış olarak kapalı zarf içerisinde (zarfın üzerine isim, soyadı yazılmış olacak şekilde) teslim edilecektir.

11- Hala öteki kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A unsuruna tabi takımlı olarak misyon yapanlardan yeni tarihli misyon evrakı,

12- V.H.K.I takımlarına yerleşenlerden M.E.B’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası. (Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine haiz olarak değerlendirilecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status