SAĞLIK PERSONELİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı – Sağlık Personel Alım İlanları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından 05 Şubat 2024 Tarihli ve 32451 Sayılı Resmî Gazete’de Kamuya Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalışanı Alım İlanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu sözlere yer verildi;

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ İŞÇİ (657-4/B) ALIM İLANI -2024/1-

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı ünitelerinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın genel koşullar ile konumla ilgili aranan özel kuralları ilan birinci müracaat tarihi prestijiyle taşıyanlar ortasından KPSS puanı temel alınarak sıralama yapmak suretiyle kamu personel alımı yapılacaktır.

Müracaatlar, e-Devlet üzerinden “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 05 Şubat 2024- 19 Şubat 2024 tarihleri ortasında yapılacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanı için şahsen müracaat alınmayacak, posta yahut öbür yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat sürecinin müddeti içerisinde kusursuz ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen evrakların müddeti içerisinde sisteme yüklenmesinden ve evraklarda vermiş oldukları beyanlardan adaylar sorumludur.

Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır. Müddetinde yapılmayan yahut sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bu sebeple adayların müracaat sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri değer arz etmektedir.

Adaylar yalnızca bir ilan koduna müracaat yapacaklardır. Birebir ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna müracaat yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iş ilanında yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, durum için belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olana, bunların da eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olana öncelik verilecektir. Asıl aday konum sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen dokümanları mühleti içerisinde teslim etmeyen, evraklarda müracaat kaidelerini sağlamadığı tespit edilen vb. adayların yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

Aranılan nitelikler ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iş ilanında belirtilen koşullara ait tüm dokümanlar, sonuçların açıklanmasına müteakip yerleştirilen adaylardan istenecektir. (e-Devlet’ten barkotlu doküman oluşturularak alınacak dokümanların müracaat tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

İstenilen evrakların asıllarının yahut noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.) Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı üniteye nazaran “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla mukavele yapılacaktır.

Gerçeğe ters doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, Yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Yönetim muhtaçlığa bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine Kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanın rastgele bir basamağında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

Alıma ait tüm duyurular Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi resmi internet adresinden yayımlanacaktır. Ayrıyeten adaylar müracaatlarına ait tüm bilgilere Devlet Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabileceklerdir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GENEL BAŞVURU KURALLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen kurallara haiz olmak.
2- 2022 yılı KPSS (B) kümesi lisans tahsili seviyesinde KPSSP3; ön lisans tahsili seviyesinde KPSSP93; ortaöğretim (lise ve dengi) tahsili seviyesinde KPSSP94 puan çeşidinden imtihana girmiş olmak.
3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- 657 sayılı Kanun’un 4/B hususuna eklenen “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kaidesini sağlıyor olmak.
5- “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler
e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan müracaat basamağında bu dokümanlar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde yanılgı mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri dokümanlar ayrıyeten yayımlanacaktır.
2- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrakın de eklenmesi gerekmektedir.
3- Takviye Personeli-Şoför konumu için Şoför Evrakı ile SRC-2 ve SRC-4 Belgesi
4- Dayanak Personeli-Şoför durumu için Deneyim Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Evrakı (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü evrakı barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Dokümanı ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Dokümanında ilgili kişinin kelam konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde
meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen deneyim kaidesi alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma evrakını ibraz etmelidirler.)
5- Tüm durumlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ait evrak (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığıyla e-Devlet’ten barkodlu evrak oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir. Bu doküman sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
6- Tüm konumlar için resmî yahut özel sıhhat kurumlarından alınmış misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı olmadığına ait durum bildirir sıhhat konseyi raporu. (Bu doküman sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecek olup “vardiyalı çalışma sistemi” uygulanacak durumlar için şura raporunda ayrıyeten “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)

NOT:
1- e-Devlet’ten barkotlu doküman oluşturularak alınacak evrakların müracaat tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Öbür türlü ibraz edilecek evrakların sisteme asıllarının yüklenmesi temeldir. Evrakların noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretleri de kabul edilecektir.
2- Kurumumuzda olağan mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak işçi için mesai saatleri 24 saat temelli ve dönüşümlü çalışma biçiminde uygulanmaktadır. Adayların istihdama hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içerisinde ders sebebiyle misyon yerlerinden ayrılmalarına müsaade verilmeyeceğinden rastgele bir kurumda örgün tahsil öğrencisi olan adayların müracaat yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
3- İstihdama hak kazanıp misyona başlatılan işçinin dört yıl mühletle rastgele bir sebeple kurumlar ortası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından müracaat yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.”

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status