GÜNCEL

Öğretmenlerin özel ders vermesi yasak mı? – GUNCEL

Öğretmenlerin özel ders vermesi yasak mı? Gerek günümüz yaşam şartlarının ağır olması dolayısı ile ek gelire ihtiyaç duyan öğretmenler; gerekse de çocuklarının bir yarış içerisinde olduğunu düşünen ve daha iyi bir okul kazandırmak ya da daha başarılı olmasını sağlamak için onların özel ders alması gerektiğine inanan veliler bu soruya yanıt arıyor.

Öğretmenler özel ders verebilir mi? yasak mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii olan memurlar arasında öğretmenler de yer almaktadır. Bu kanun içerisinde yer alan 28. madde başlığı “Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı” şeklindedir. Memurlar, Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir ya da esnaf olarak nitelendirilmelerini sağlayacak bir faaliyette bulunamazlar. Buna göre öğretmenlerin özel ders vermesi yasaktır.

Öğretmenlerin Özel Ders Vermesi Neden Yasak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde yer alan 28. maddeye göre, öğretmenlerin özel ders vermesini yasaklayan metnin tamamı şu şekildedir:

“Türk Ticaret Kanunu’na göre memurlar, kendilerinin tacir ya da esnaf olarak nitelendirilmesine neden olabilecek bir faaliyette bulunamazlar. Ticari vekil, mümessil ya da kollektif şirketlerde ortak veya komondit şirketlerde komondite ortak olamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar. Mesleki faaliyette ya da serbest meslek yapmak üzere ofis, büro, dershane, muayenehane… gibi yerler açamazlar.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine ait herhangi bir iş yeri ya da vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışamazlar. Bu yasakların dışında olan yerlerin listesi ise şu şekildedir: Memurların üyesi olduğu yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler…

Eşleri, reşit olmayan ya da mahcur olan çocukları yasaklı faaliyetlerde bulunan memurlar, bu durumu 15 gün içerisinde bağlı bulundukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” Bu bilgiler ışığında öğretmenlerin özel ders vermesi yasak mı? 657 sayılı kanunun 28. maddesi kapsamında belirtmiş olduğumuz, memurlar için getirilen yasaklar öğretmenler için de geçerli olduğundan dolayı, öğretmenlerin özel ders vermeleri de yasak kapsamındadır.

Özel Ders Vermek Yasal Mı?

Öğretmenler için özel ders vermek yasal mı? 657 sayılı kanunun 28. maddesi gereğince öğretmenlerin özel ders vermesinin yasak olduğunu belirttik. Kanun kapsamında memurların tacir ya da esnaf sayılmalarını gerektirecek durumların yasal olmadığını aktardık. Bu aşamada özel ders vermek bir ticari faaliyet midir ki özel ders veren öğretmenler bu durum kapsamında tacir ya da esnaf olarak değerlendirilirler?

Türk Ticaret Kanunu’nun yapmış olduğu tacir, ticari işletme ve esnaf tanımlarına baktığımızda, öğretmenlerin özel ders vermeleri halinde serbest meslek yaparak gelir elde ettiklerini ve buna bağlı olarak da serbest meslek defteri tutmaları gerektiğini görebiliriz. Eğer bunu yapmazlarsa ve bu durum Maliye tarafından tespit edilirse öğretmenlere hem vergisel ceza hem de disiplin cezası uygulanması gerekecektir.

Özel ders vermesi yasak olan öğretmenlerin defter tutmaları da bu yasağı ortadan kaldırmadığından dolayı 657 sayılı kanun kapsamında öğretmenlere, verdikleri özel ders dolayısı ile hukuki, cezai ve disiplin cezaları uygulanabilmektedir. Öğretmenler genellikle evde özel ders vermektedirler. Bu durumun şikayet ile ya da tesadüfen tespit edilmesi, haklarında işlem yapılması açısından yeterli sayılmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status