KAMU PERSONELİ ALIMI

NEÜ 94 Personel Alımı Başvurusu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 94 Personel Alımı Başvurularında Son Günler. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) büro personeli, spor uzmanı, teknisyen(inşaat, elektrik, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme), tekniker(ziraat), destek personeli(aşçı hasta bakıcı, acil tıp teknisyeni), diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, mühendis(biyomedikal), sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri(tıbbi sekreter, anestezi, tıbbi laboratuvar, acil tıp, elektronörofizyoloji, diyaliz, eczane hizmetleri, radyoloji, veteriner sağlık, ağız ve diş sağlığı, diş protez), tekniker(biyomedikal), destek personeli, psikolog, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında sözleşmeli personel alınacak. İşte kontenjanlar ve şartlar…

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Neü) 94 Personel Alımı Başvurularında Son Günler

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Personel Alımı Şartları

I. Necmettin Erbakan Üniversitesi Başuru Genel Şartları

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

6) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Neü) Personel Alımı Şartları

II. NEÜ Özel Şartlar

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

2) BaŞvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

NEÜ Kontenjan Dağılımı Başvuru Tarihleri ve Yeri

NEÜ personal alımı başvuruları 1 Şubat16 Şubat 2024 tarihleri arasında https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.Kamupersonel.com ile hemen haberdar olun!Kamupersonel.com

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status