KAMU PERSONELİ ALIMI

MUSKİ 30 Memur Alımı Başvuruları Başvuruları Alınacak – Kamu Personel Alımı

Muğla Su ve Kanalizasyon Yönetimi (MUSKİ) 30 Memur Alımı Müracaatları Başvuruları Alınacak.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruda, Muğla Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğüne memur ve tahsildar alımı yapılacağı aktarılırken, müracaat süreçlerinin bugün(22 Ocak) itibarıyla başladığı aktarıldı. Müracaat yapacak adayların genel ve özel kaideleri dikkatle incelemesi gerektiğine yer verildi. İşte koşullar ve müracaat sayfası….

MUSKİ Memur Alımı Müracaat Şartları

1. BAŞVURUGENELŞARTLARI:

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenenbir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak,

f) İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kaidelerini taşımak.

2. MÜRACAAT ÖZEL KURALLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan çeşitlerinden üstteki tabloda belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

Muski̇ Memur Alımı

Memur Alım Müracaat Tarihleri ve Yeri

MUSKİ memur alımı müracaatları 22 Ocak-24 Ocak 2024 tarihleri ortasında istenilen evraklarla birlikte, Muğla Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA adresine şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.) Elektronik ortamda yapılan müracaatlara istenilen dokümanlar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz http://www.muski.gov.tr internet adresinde yer alan müracaat linkinden müracaat yapabileceklerdir.

3. MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan yahut Genel Müdürlüğümüzün www.muski.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri müracaat formunun çıktısını alıp imzalayarak müracaat formuna aşağıdaki evraklar eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),

b) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),

c) Yabancı okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç evrakının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri GenelMüdürlüğümüzce tasdik edilebilir),

h) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi müracaat formuna yapıştırılacak)

i) Hangi takıma başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar kurallarını sağladığı sırf bir kadroyabaşvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status