AKADEMİK PERSONEL

Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı ve Araştırma Görevlisi Alımı İlan Bilgileri

Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Ve Araştırma Görevlisi Alımı İlan Bilgileri
Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Ve Araştırma Görevlisi Alımı İlan Bilgileri

İlan Sahibi

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir TUNCELİ

Semt-Mahalle

İlan Türü PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi 25.12.2023

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden İlan Tarihi : 25.12.2023 Son Müracaat Tarihi : 09.01.2024 Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı ünitelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Pozisyonlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in ilgili unsurlarına bakılırsa Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı ve Araştırma Görevlisi Alımı Genel Şartlar

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Unvanına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’te yer edinen genel ve özel şartları taşıyor olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen koşulları taşıyor olmak.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı İçin Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Dokümanlar:

Öğretim Görevlisi Ve Araştırma Görevlisi Alımı İçin Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Dokümanlar

1. Müracaat Dilekçesi,

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının onaylı suretleri (e-Devlet çıktıları kabul edilir.)

5. Doktora ve Yüksek Lisans talebe dokümanı,

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Heyetçe denkliğini gösterir evrakın fotokopisi,

7. Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ ün belirlenen dönüşüm tablosu temel alınacaktır.)

8. Merkezi Imtihan (ALES) Evrakı (Son 5 yıl),

9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10. YDS yada YÖKDİL puanını gösterir evrak yada eşdeğerliliği kabul edilen bir imtihandan bu puan dengi bir puan almış olduklarını gösteren doküman,

11. Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair evrak (e-Devlet üstünden alınan belge)

12. İlan kuralında belirtilen kısımlar için Alanında çalışmış olduğuna dair evrak,

Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım Notlar

1. Müracaat şahsen yada posta yolu ile takımın duyuru edilmiş olduğu Fakülte yada Meslek Yüksekokuluna yapılacaktır.

2. Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar, tamamlanmamış evraklı belgeler ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3. Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir.

4. Ön kıymetlendirme sonuçları ile imtihan giriş yeri ve saatine ait bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ait kesin kıymetlendirme sonuçları, Üniversitemiz web ana sayfasında duyurulacak olup, İnternet adresimizde yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat durumunda olup, adaylara ek olarak yazılı tebligat yapılmayacaktır

5. Adaylar duyuru edilen takımlardan yalnız bir memur takımına başvurabilecektir. Birden fazla memur takımına başvuran adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Postadaki gecikmelere, tamamlanmamış informasyon ve doküman ile intikal eden müracaatlara ve gerçeğe muhalif beyan ihtiva eden müracaatlara ait mesuliyet başvurana aittir.

7. İstenilen evraklarda gerçeğe ters beyanda bulunmuş olduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

8. Yönetim uygun görmüş olduğu takdirde ilanın her kademesi iptal edilebilir.

9. Müracaat evrakları iade edilmeyecektir.

10. e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun evrakı ve talebe evraklarıyla müracaat yapılabileceği, kelam konusu evrakların doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön kıymetlendirme ve kıymetlendirme kademelerinde bu dokümanların kullanılabileceği, yalnızca atanmaya hak kazanılması halinde mezuniyet evrakı, mezuniyet dokümanı yada talebe evrakının aslolan yada onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

11. Araştırma görevlisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yada sanatta yeterlilik eğitimi talebesi olmak koşulu aranır. Araştırma vazifelisi takımlarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci hususu uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİBAŞVURU TARİHİSON MÜRACAAT TARİHİÖN DEĞERLENDİRME TARİHİGİRİŞ İMTİHANI TARİHİSONUÇ AÇIKLAMA TARİHİSONUÇLARIN AÇIKLANACAĞIN YER AÇIKLAMA 25.12.202309.01.202415.01.202425.01.202430.01.2024www.munzur.edu.trWeb sayfamızdaki duyurular bildiri niteliği taşımaktadır.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status