KAMU PERSONELİ ALIMI

Milli Saraylar İdaresi 200 Personel Alımı Şartları – Kamu Personel

Milli Saraylar Yönetimi işçi alımı için müracaat süreçleri devam ediyor. Müracaat kaideleri ve müracaat sayfasına dair tüm ayrıntılar Kamupersonel.com’in bu haberinde yer alıyor.

İlgili alım duyurusuna nazaran, Ulusal Saraylar İdaresi ofis işçisi, müze vazifelisi, muhafaza ve güvenlik vazifelisi, imam hatip, takviye çalışanı, tekniker, teknisyen ve restoratör durumları için sözleşmeli personel alacak. Müracaat yapacak adayların belirtilen kaideleri taşıması gerekmektedir.

Kamuya KPSS ve KPSS kuralsız personel, memur ve kontratlı işçi alımlarını takip için tıkla fiyatsız indir.

Ulusal Saraylar Yönetimi İşçi Alımı Şartları

Genel Kaideler:
2.1. Müracaat özel koşullarına sahip olmak,
2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kurallara sahip olmak.
2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.5. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).
2.6. Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken vazifeden yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak.
2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş olmak.
2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.9. 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru kapsamında kontratlı işçi durumunda misyon yapmakta iken, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 1 inci hususunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında yine istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların müracaatları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

1.1. Müracaat Özel Şartları
1.Grup:
Unvanı: Ofis Personeli
Kadro Adedi: 1
Sınav Tarzı: KPSS P3 + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme
Sınavlarında KPSS P3 puan cinsinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Kamu İdaresi, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Maliye, Çalışma İktisadı ve Sanayi Bağlantıları, İnsan Kaynakları İdaresi, İşçi İdaresi, Ofis İdaresi ve Sekreterlik, Ofis İdaresi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi ve Doküman İdaresi fakülte yahut lisans kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

2.Grup
Unvanı: Müze Görevlisi
Kadro Adedi: 2
Sınav Yolu: KPSS P3 + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme
Sınavında KPSS P3 puan çeşidinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Sanat Tarihi, Tarih, Dünya Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Türk Memleketleri Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Türk Halkbilimi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk İslam Arkeolojisi, Arkeoloji ve Etnoloji, Müzecilik, Müzecilik ve Eski Yapıtları Muhafaza, İrtibat, İrtibat Bilimleri, Halkla Münasebetler, Halkla Bağlantılar ve Tanıtım, Halkla Alakalar ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla Bağlar lisans kısımlarından birinden mezun olmak.

3.Grup:
Unvanı: Muhafaza ve Güvenlik Görevlisi
Kadro Adedi: 70
Öğrenim Kümesi: Lisans
Sınav Metodu: KPSS P3 + Kelamlı Sınav
Özel Kuralları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme
Sınavında KPSS P3 puan çeşidinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
10 uncu hususunda belirtiler kurallar ile “Özel Güvenlik Vazifelileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sıhhat koşullarına sahip olmak,
3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak yahut Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak yahut bu dokümanlar için ilgili kurumlara müracaatta bulunmuş olmak. (Ancak, kelamlı imtihan sonucunda atanmaya hak kazananlara ait kesin liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz mühleti içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama süreçleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. )
4-Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Rastgele bir lisans kısmından mezunu olmak.

4.Grup:
Unvanı: Müdafaa ve Güvenlik Görevlisi
Kadro Adedi: 25
Öğrenim Kümesi: Ön Lisans
Sınav Adabı: KPSS P93 + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme
Sınavında KPSS P93 puan çeşidinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
10 uncu hususunda belirtiler kaideler ile “Özel Güvenlik Vazifelileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sıhhat kaidelerine sahip olmak,
3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak yahut Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak yahut bu dokümanlar için ilgili kurumlara müracaatta bulunmuş olmak.(Ancak, kelamlı imtihan sonucunda atanmaya hak kazananlara ait en son liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz mühleti içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama süreçleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
5-Herhangi bir ön lisans kısmından mezun olmak.

5.Grup:
Unvanı : Müdafaa ve Güvenlik Görevlisi
Kadro Adedi : 38
Öğrenim Kümesi: Lise
Sınav Yöntemi : KPSS P94 + Kelamlı Sınav
Özel Kuralları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme
Sınavında KPSS P94 puan çeşidinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
10 uncu hususunda belirtiler kurallar ile “Özel Güvenlik Vazifelileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sıhhat kurallarına sahip olmak,
3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak yahut Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak yahut bu dokümanlar için ilgili kurumlara müracaatta bulunmuş olmak.(Ancak, kelamlı imtihan sonucunda atanmaya hak kazananlara ait sonuncu liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz müddeti içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama süreçleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Rastgele bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

6.Grup:
Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)
Kadro Adedi : 3
Öğrenim Kümesi: Lisans
Sınav Tarzı : KPSS P3 + Uygulamalı İmtihan + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları :1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme
Sınavlarında KPSS P3 puan çeşidinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin İlahiyat fakülte yahut lisans kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık evrakına sahip olmak
5- Erkek olmak

7.Grup:
Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)
Kadro Adedi : 2
Öğrenim Kümesi: Ön Lisans
Sınav Yolu : KPSS P93 + Uygulamalı İmtihan + Kelamlı Sınav
Özel Kaideleri :1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme
Sınavında KPSS P93 puan tipinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin İlahiyat ön lisans kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık evrakına sahip olmak
5- Erkek olmak

8.Grup:
Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)
Kadro Adedi : 2
Öğrenim Kümesi: Lise
Sınav Yöntemi : KPSS P94 + Uygulamalı İmtihan + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları :1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme
Sınavında KPSS P94 puan tipinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da bunlara denkliği Ulusal Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurtdışındaki Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak
4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık dokümanına sahip olmak
5- Erkek olmak

9.Grup
Unvanı : Dayanak Çalışanı (Temizlik Görevlisi)
Kadro Adedi : 30
Öğrenim Kümesi: Lise yahut Ön Lisans
Sınav Yolu : Uygulamalı + Kelamlı Sınav
Özel Kuralları : 1- Son müracaat tarihi prestijiyle 45 yaşını doldurmamış olmak.
2- Ortaöğretim (Lise) yahut ön lisans mezunu olmak.

10.Grup
Unvanı: Tekniker (Elektrik)
Kadro Adedi: 3
Sınav Metodu: KPSS P93 + Uygulamalı + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme
Sınavında KPSS P93 puan çeşidinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Yüksek Okullarının Elektrik kısmından mezun olmak.

11.Grup
Unvanı: Teknisyen (Elektrik)
Kadro Adedi: 2
Sınav Tarzı: KPSS P94 + Uygulamalı + Kelamlı Sınav
Özel Kuralları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme
Sınavında KPSS P94 puan çeşidinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.

12.Grup
Unvanı: Teknisyen (Metal İşleri)
Kadro Adedi: 6
Sınav Tarzı: KPSS P94 + Uygulamalı + Kelamlı Sınav
Özel Kaideleri: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme
Sınavında KPSS P94 puan cinsinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Liselerinin Metal Teknolojisi yahut Makine Teknolojisi alanından mezun olmak.

13.Grup
Unvanı: Restoratör (Avize)
Kadro Adedi: 5
Öğrenim Kümesi: Ön Lisans
Sınav Yöntemi: KPSS P93 + Uygulamalı + Kelamlı Sınav
Özel Kuralları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme
Sınavında KPSS P93 puan cinsinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Yüksek Okullarının Mimari Onarım, İç Yer Müdafaa ve Yenileme, Onarım, Onarım ve Konservasyon, Bina Muhafaza ve Yenileme, Eser Müdafaa, Konservasyon kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
4- Erkek olmak.

14.Grup
Unvanı: Restoratör (Kalemkâr)
Kadro Adedi: 2
Öğrenim Kümesi: Lisans
Sınav Metodu: KPSS P3 + Uygulamalı + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme
Sınavında KPSS P3 puan çeşidinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin Kültür Varlıklarını Müdafaa ve Tamirat, Mimari Onarım, Onarım ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Müdafaa ve Tamir, Sanat Yapıtları Konservasyonu ve Onarımı kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ya da Üniversitelerin Mimarlık, Klasik Türk Sanatları, Klasik Sanatlar, Klasik El Sanatları, Klâsik Türk El Sanatları, Hoş Sanatlar, El Sanatları, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi kısımlarında taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını müdafaa, tamirat, onarım ve konservasyon bahislerinde lisansüstü eğitim almış olmak. (Lisansüstü kısımlardan eğitim almış adayların taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını muhafaza, tamir, onarım ve konservasyon bahislerinde lisansüstü eğitim almış olduğuna ait transkript, tez dokümanı vd. dokümanları meslek kapısına yüklemesi gerekmektedir.)

15.Grup
Unvanı: Restoratör (Kalemkâr)
Kadro Adedi: 5
Öğrenim Kümesi: Ön Lisans
Sınav Yordamı: KPSS P93 + Uygulamalı + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme
Sınavında KPSS P93 puan çeşidinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak
3- Meslek Yüksek Okullarının Mimari Onarım, İç Yer Muhafaza ve Yenileme, Onarım, Onarım ve Konservasyon, Bina Müdafaa ve Yenileme, Eser Müdafaa, Konservasyon kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

16.Grup
Unvanı: Restoratör (Tekstil)
Kadro Adedi: 2
Öğrenim Kümesi: Lisans
Sınav Yolu: KPSS P3 + Uygulamalı + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme
Sınavında KPSS P3 puan cinsinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Müdafaa ve Tamir, Kültür Varlıklarını Muhafaza ve Tamirat, Sanat Yapıtları Konservasyonu ve Onarımı kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

17.Grup
Unvanı: Restoratör (Tekstil)
Kadro Adedi: 2
Öğrenim Kümesi: Ön Lisans
Sınav Metodu: KPSS P93 + Uygulamalı + Kelamlı Sınav
Özel Koşulları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme
Sınavında KPSS P93 puan tipinde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak
3- Meslek Yüksek Okullarının Onarım, Onarım ve Konservasyon, Mimari Onarım, Klâsik Dokumaların Korunması ve
Restorasyonu, Klâsik Dokumaların Konservasyonu ve Onarımı, Eser Muhafaza kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

Müracaat Tarihleri ve Yeri

Müracaatlar 08 Aralık-18 Aralık 2023 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek. Müracaatlar, Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığa şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

İndir

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status