KAMU PERSONELİ ALIMI

MGM 40 Personel Alımı Başvuruları Sürüyor – Kamu İlan

MGM 40 Personel Alımı Başvuruları Sürüyor – Kamu İlan

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, başvuru işlemleri 8 Mart’a kadar sürecek. Çevre Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı başvuruları devam ediyor.  Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Çevre Şehircilik Bakanlığı MGM Personel Alımı Şartları Neler?

Genel Şartlar Neler?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmama
 8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması gerekmektedir.

MGM Personel Alımı Kontenjanları Aşağıdadır?

Mgm Mgm
Mgm Mgm
Mgm Mgm
Mgm Mgm
 • İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-7 de yer alan pozisyonların karşısında yer
  alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 • Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
  adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
  Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmama
 • 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olma


METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

– Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer
alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
– Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

 • Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 • 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

 • Genel şartları taşıyan adayların, pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları.
  2.Yurtdışı üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
  adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
  Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 • 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 1. Genel şartları taşıyan adayların, pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları
 2. Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
  adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
  Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri
 3. Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
  Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak ve başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 4. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

5.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

TEKNİKER

Genel şartları taşıyan adayların, EK-2 Tablo-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer
alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Sağlık bakımından Tekniker olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

2022 yılı KPSS Lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 • Genel şartları taşıyan adayların, pozisyonların karşısında yer
  alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları
 • Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
  adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
  Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri
 • Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
  Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak ve başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekiyor.
 • Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmama

5.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olma

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 • Genel şartları taşıyan adayların, pozisyonların karşısında yer
  alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmekte
 • Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
  adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
  Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili döküm anı mutlaka yüklemeleri
 • Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 • 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

 • Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-6 da yer alan pozisyonların karşısında yer
  alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 • Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
  adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
  Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 • 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 • Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-8 de yer alan pozisyonların karşısında yer
  alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 • Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
  adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
  Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmama
 • 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olma

Başvuru Tarihleri, Şekli ve Yeri

MGM personel alımı başvuruları 21 Şubat-8 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden , kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status