MEMUR ALIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 40 kontratlı işçi alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden: KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet ünitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller çerçevesinde Ek-1 ve Ek-2 listede belirtilen ünitelere 2022-KPSS (B) kümesi P3 ve P93 puan sıralaması temel alınmak suretiyle, yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar ortasından 38 (otuz sekiz) kontratlı Mühendis ve 2 (iki) kontratlı Tekniker alımı yapılacaktır.

Sıralamaya girenlerin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan müracaat etmeyen, müracaat mühleti içerisinde istenilen dokümanlar ile müracaat yapmayan, aranan kuralları taşımadığı tespit edilen, feragat eden yahut ataması yapılmasına rağmen misyonuna başlamayanların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Genel Başvuru Şartları

İlan edilen durumlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

3. Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu ve gibisi durumu bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfta geçirilmiş olmak.

5. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak.

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

9. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasında yer alan; ”Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Özel Başvuru Şartları

B.1-METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ALIMI

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-1 de yer alan durumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dökümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3. Sıhhat bakımından Mühendis olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.2-MATEMATİK MÜHENDİSİ ALIMI

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-2 de yer alan durumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3. Sıhhat bakımından Mühendis olarak çalışmasına mahzur hali bulunmamak.

4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.3-BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ ALIMI

1.Genel koşulları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-3 de yer alan durumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” kademesi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Başvuru tarihi prestijiyle son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce imtihanından en az D düzeyinde puan almış olmak ve müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

4. Sıhhat bakımından Mühendis olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

5. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.4-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ALIMI

1.Genel koşulları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-4 de yer alan durumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Başvuru tarihi prestijiyle son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce imtihanından en az D düzeyinde puan almış olmak ve müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” kademesi altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

4. Sıhhat bakımından Mühendis olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

5. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.5-MAKİNE MÜHENDİSİ ALIMI

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-5 de yer alan durumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dökümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3. Sıhhat bakımından Mühendis olarak çalışmasına mahzur hali bulunmamak.

4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.6-HARİTA MÜHENDİSİ ALIMI

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-6 da yer alan durumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” kademesi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.7-İNŞAAT MÜHENDİSİ ALIMI

1.Genel koşulları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-7 de yer alan durumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3. Sıhhat bakımından Mühendis olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan cinsinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.8-GIDA MÜHENDİSİ ALIMI

1.Genel kuralları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-8 de yer alan durumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3. Sıhhat bakımından Mühendis olarak çalışmasına mahzur hali bulunmamak.

4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.9-TEKNİKER ALIMI

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, EK-2 Tablo-1 de yer alan konumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3. Sıhhat bakımından Tekniker olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

4. 2022 yılı KPSS Lisans P93 puan cinsinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Başvuru Bilgileri

1. Müracaatlar e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 21/02/2024 -08/03/2024 tarihleri ortasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu kısım, askerlik, isimli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan müracaat etabında bu evraklar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde yanılgı mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet dokümanlarını müracaat sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

3. Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir dokümanlarını müracaat sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5. Adayların müracaat süreçleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlarım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

7. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) kümesinin ilgili puan cinsinde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama temel alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (iki) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

8. Kontratlı olarak istihdam edilecek çalışanın bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen koşulları taşımadığının tespiti halinde, müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıyeten müracaat koşullarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin mukaveleleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

9. Adaylar tabloda belirtilen unvanlardan yalnızca 1 adedine başvurabilecek olup yoluna uygun ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Atama Yerleştirme

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar çerçevesinde, genel kaideler ile konumla ilgili aranan özel koşulları taşıyan ve müracaat yapan adaylar ortasından 2022 yılı KPSS (B) kümesi P3 ve P93 puan çeşidi sıralaması temel alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına nazaran yerleştirme süreci yapılacak olup asil aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme süreçlerinde Asil kazananlardan müracaat etmeyen, müracaat mühleti içerisinde istenilen dokümanlar ile müracaat yapmayan, aranan kuralları taşımadığı tespit edilen, feragat eden yahut ataması yapılmasına rağmen vazifesine başlamayanların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi evvel olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıyeten adaylar yerleştirme sonuçlarına ait bilgilere Meslek Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen dokümanlar ve öteki açıklayıcı bilgiler www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıyeten posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı konuma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Konum için belirtilen genel ve özel kaidelere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak sav edemeyecektir.

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunan adaylar ile durumlar için istenilen genel kurallardan ve aranılan niteliklerden bir yahut birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve kontratları iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıyeten bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlanda belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

EK-1: Yerleştirme Yapılacak Kontratlı Konumlar ve Aranılan Nitelikler

Sözleşmeli Mühendis:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

İlanlardan anında haberdar olabilmek için kamu personel mobil uygulamamızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status