SAĞLIK PERSONELİ

Mersin Üniversitesi Kontratlı Sıhhat Çalışanı Alım İlanı Yayımladı – Sıhhat İşçi Alım İlanları

Mersin Üniversitesi tarafından 20 Şubat 2024 Tarihli ve 32466 Sayılı Resmî Gazete’de Kontratlı Sıhhat Çalışanı Alım İlanı Yayımlandı. Yayımlanan ilan metninde şu tabirlere yer verildi;

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran; Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda yer alan Ek 2 nci hususun (B) fıkrasına nazaran 2022 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle kontratlı işçi alınacaktır.

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Mersin Üniversitesi Genel ve Özel Başvuru Şartları

Mersin Üniversitesi Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

5. 18 yaşını doldurmuş olmak (Bir meslek yahut sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Uygar Kanununun 12 nci unsuruna nazaran kazai rüşt kararı almak kuralıyla Devlet memurluklarına atanabilirler)

Mersin Üniversitesi Özel Şartlar:

1-Tercih edilecek konumun karşısında yer alan koşulları taşıyor olmak,

2-2022 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır,

3-Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4-Nöbet (vardiya) adabı çalışmaya pürüz bir durumunun bulunmaması.

Mersin Üniversitesi İş Başvuru Formu

– Adayların öncelikle istenen evraklar kısmında yer alan 1 (bir) numaralı online müracaat yapmaları mecburidir. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl müracaatlarını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük İşçi Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, birden fazla duruma müracaat yapanların müracaatları iptal edilecektir.

– Adayların KPSS puan çeşidi ve yılı uygun olmaması durumunda müracaatları geçersiz sayılacaktır.

– Alanında deneyim istenen konumlar için deneyimin bulunup bulunmadığı SGK Hizmet Dökümü Evrakındaki Meslek Koduna nazaran belirlenecektir.

Deneyim ilgili alanda istenmeyen durumlar için aranan deneyim kadar SGK Hizmet Dökümünde prim/kesenek yatırılıp yatırılmadığına bakılacaktır. SGK Hizmet Döküm Dokümanının https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden (e-Devlet) alınan doğrulama kodlu/barkodlu evrak olması gerekmektedir. Ek evrak istenen durumlar için adayların istenilen dokümanları şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Dokümanlar:

1-Online Müracaat (Sadece Doldurulacak ve Online Gönderilecektir) (Online Müracaat http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.) (Sadece online müracaat yapılması kâfi değildir. Müracaat evraklarının asıllarının teslim edilmemesi durumunda yalnızca online olarak yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır)

2-Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Başvuru Formu http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

3-2022 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı (Doğrulama kodunu içerecek biçimde olmalıdır.)

4-Diploma Fotokopisi (İlk müracaat etabında mezuniyet dokümanı fotokopisi yahut e-Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, öbürleri için aslı yahut aslı üzeredir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)

5-Kimlik Fotokopisi

6-Özel Kaide Dokümanı (Varsa)

7-Fotoğraf (1 adet)

8-Askerlik Durum Belgesi

Not: Adaylardan istenilen ek dokümanlar 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” bahisli Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında pahalandırılacak olup, kelam konusu Genelgeye uygun olmayan dokümanlar geçersiz sayılacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

– Müracaat sonunda yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak kontrat yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar ile teslim edilecek yer ve vakit müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde İşçi Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

– Asil olarak kazananların 5 katı kadar yedek takım belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

– İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

– İlan edilen konumlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe alışılmamış evrak verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen koşullardan rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların mukaveleleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal süreç yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

– Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı üniteye nazaran “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla mukavele yapılacaktır.

– Kontrat yapılan işçi gereksinim halinde Üniversitemizin öbür ünitelerinde de görevlendirilebilecektir.

Mersin Üniversitesi İletişim:

Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN

Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)

NOT:

1-Süresi içinde yapılmayan müracaatlardan ve eksik evraklı belgelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

2-İlan süreci ile ilgili tüm duyurular Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığının web sayfasından yapılacaktır. Adayların duyuruları takip etmesi gerekmekte olup, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.”

Kamupersonel.com

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status