KAMU PERSONELİ ALIMI

Mersin Üniversitesi 94 Personel Alımı Başvurularında Sona Gelindi – Kamu Personel

Mersin Üniversitesi 94 İşçi Alımı Müracaatlarında Sona Gelindi.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruya nazaran, Mersin Üniversitesi dayanak personeli( hizmetli, aşçı, hasta bakıcı), diyetisyen, hemşire, laborant, sıhhat teknikeri, ve teknisyen(iklimlendirme ve soğutma, elektrik ve tesisatı) durumları için sözleşmeli personel alımı yapacak. Müracaatlara yarın (18 Aralık) sona erecek. Müracaat yapacak adayların belirtilen kuralları sağlaması gerekmektedir.

Kamuya KPSS ve KPSS koşulsuz emekçi, memur ve kontratlı işçi alımlarını takip için tıkla fiyatsız indir.

Mersin Üniversitesi İşçi Alımı Şartları

Genel Kaideler:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3.(Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

4.Askerlikle ilgisi bulunmamak.

5.18 yaşını doldurmuş olmak (Bir meslek yahut sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Uygar Kanununun 12 nci unsuruna nazaran kazai rüşt kararı almak koşuluyla Devlet memurluklarına atanabilirler)

Özel Koşullar:

1- Tercih edilecek konumun karşısında yer alan kaideleri taşıyor olmak,

2- 2022 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B)grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır,

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Nöbet (vardiya) yöntemi çalışmaya mani bir durumunun bulunmaması.

Kontenjan Dağılımı

Mersin Üniversitesi Personel Alımı
Mersin Üniversitesi Personel Alımı
Mersin Üniversitesi Mersin Üniversitesi

Müracaat Tarihleri, Formu ve Yeri

Mersin Üniversitesi işçi alımı başvuruları 4 Aralık-18 Aralık 2023 tarihleri ortasında adayların öncelikle istenen evraklar kısmında yer alan 1(bir) numaralı online müracaat yapmaları mecburidir. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl müracaatlarını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük İşçi Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstenilen Evraklar:
1- Online Müracaat (Sadece Doldurulacak ve Online Gönderilecektir) (Online Müracaat http://pdb.mersin.edu.tr/adresinde yayınlanacaktır. ) (Sadece online müracaat yapılması kâfi değildir. Müracaat evraklarının asıllarının teslim edilmemesi durumunda yalnızca online olarak yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır)
2-Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Başvuru Formu http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)
3-2022 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı (Doğrulama kodunu içerecek biçimde olmalıdır.)

4-Diploma Fotokopisi (İlk müracaat kademesinde mezuniyet dokümanı fotokopisi yahut e-Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, öbürleri için aslı yahut aslı üzeredir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)
5-Kimlik Fotokopisi

6-Özel Kaide Evrakı (Varsa) 7-Fotoğraf (1 adet) 8-Askerlik Durum Belgesi

Not: Adaylardan istenilen ek evraklar 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” bahisli Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında pahalandırılacak olup, kelam konusu Genelgeye uygun olmayan evraklar geçersiz sayılacaktır.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status