KAMU PERSONELİ ALIMI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Personel Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) personel alımı başvuruları devam ediyor. Başvuru şartları, kontenjanlar ve başvuru sayfasına dair tüm detaylar Kamupersonel.com’in bu haberinde yer alıyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Mtü) Personel Alımı Başvuruları Devam Ediyor

MTÜ Personel Alımı Şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022 KPSS-Lisans,2022 KPSS-Ön Lisans 2022 KPSS-Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Yapılacak güvenlik tahkikatı olumlu olmak,

h) Malatya Turgut Özal Üniversitesi iş Başvurusu yapacak olan adayların durumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

ı) Askerlik durumu itibarıyla;

– Askerlikle ilgisi bulunmamak,

– Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, – Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Başvuru Tarihleri ve Yeri

MTÜ personel alımı başvuruları 19 Şubat- 4 Mart 2024 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Adres: İkizce Mah. Hüseyin Atılgan Sok. No: 100 Yeşilyurt/MALATYA) şahsen yapılacak. Adaylar sadece nitelik kodu belirterek tek bir ünvana başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla nitelik kodlu ünvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status