GÜNCEL

LİSE ÖĞRENCİLERİ, “SANAT EĞİTİMİ” DERSİNİ BEŞ ALANDA UYGULAMALI ÖĞRENECEK

Liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan “sanat eğitimi” dersinin müfredatı hazırlandı.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Şurası Başkanlığının onayından geçti.

SANAT EĞİTİMİ DERSİ

Sanat eğitimi dersi 9 ve 10. sınıflarda 1, 2 yahut 3 ders saati; 11 ve 12. sınıflarda ise 1 yahut 2 ders saati olarak öğrencinin tercihine nazaran seçilebilecek. Sanat eğitimi derslerinin işlenişinde uygulamaya tartı verilecek.

Sanat eğitimi dersiyle öğrencilerin sanatın genel karakteristik özelliklerini kavramaları, sanatsal hassaslık, düşünme, yorumlama ve yaratıcılık marifetlerini geliştirmeleri; şuurlu bir sanatsever olmaları sağlanacak.

Sanat eğitimi dersnde sanatın dünyada ortak bir lisan olduğu şuurunu kazanmaları ve Türkiye’yi ulusal ve memleketler arası sanatsal etkinliklerde temsil etmeleri üzere kazanımlar edinmeleri amaçlandı.

Sanat eğitimi dersinde “müzik”, “görsel sanatlar”, “geleneksel Türk sanatları”, “sahne sanatları” ve “müze eğitimi” olmak üzere 5 alan yer alacak.

Müzik alanında piyano, keman, flüt, koro, klarnet, gitar, bağlama, kanun, kaval, ney, ut, tar ve kemane olmak üzere on üç; görsel sanatlar alanında, fotoğraf, grafik tasarım, kısa sinema ve animasyon olmak üzere dört; klâsik Türk sanatları alanında hüsnühat, tezhip, ebru, vitray, minyatür ve ahşap oymacılığı olmak üzere altı; sahne sanatları alanında tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere üç, müze eğitimi alanında ise müze eğitimi olmak üzere 1 modül yer aldı.

Öğrenciler, bu modüllerden birini bir yıl boyunca 72 saatlik derslerde alabilecek.

Müzik alanı

Müzik alanında çalgı eğitimiyle öğrencilerin pek çok zihinsel süreci bir ortada yaparak olaylara estetik bakış açısıyla yaklaşmaları sağlanacak. Eğitim sürecinde öğrencilerin müzik zevki oluşturmaları, çalgıları tanımaları, birlikte müzik yapma marifeti kazanarak toplumsallaşmaları ve müzikal işitme maharetlerini geliştirmeleri beklenecek.

Alanda yer alan modüllerin uygulanması esnasında işlenecek hususların derinliği ve işlenişinde öğrencilerin sanatsal manada kişisel ve kültürel farklılıkları dikkate alınacak.

Ders yılı sonunda öğrencilerin öğrendiklerini paylaşmasını sağlamak ve öğrenmeyi zevkli kılmak emeliyle, konser ve dinleti üzere yıl sonu aktiflikleri düzenlenecek.

Öğretmenler, dersi anlatırken yalnızca kitap üzerinden anlatıma bağlı kalmayacak. Uygulama yüklü olacak derslerde EBA içeriklerinin de faal kullanımı sağlanacak.

Görsel sanatlar alanı

Öğrenciler görsel sanatlar alanında “fotoğraf”, “grafik tasarım”, “kısa film” ve “animasyon” modülleri ile daha çok uygulamalı eğitimler alacak.

Bu kapsamda öğrencilerin kurgu yapma, görsel yolla irtibat kurma, yaratıcı düşünme, Türkçeyi hakikat, hoş ve tesirli kullanma, teknolojiyi kullanma ve eleştirel düşünme üzere kazanımları elde etmesi sağlanacak.

Öğretmenler, dersi anlatırken alana has teknolojik gelişimleri yakından takip edecek ve uygulanması noktasında aktif rol alacak. Ayrıyeten, görsel sanatlar alanında düzenlenen yarış, sempozyum, konferans ve stantlara yönlendirilerek destekleyecek.

“Minyatür” ve “ahşap oymacılığı” üzere klâsik Türk sanatları da müfredatta
Geleneksel Türk sanatları alanında öğrenciler “hüsnühat”, “tezhip”, “ebru”, “vitray”, “minyatür” ve “ahşap oymacılığı” modüllerinde eğitim alacak.

Bu kapsamda öğrencilerin, kurallara uygun çalışma yapma, müşahede yapma, gözlemlediğini uygulama, planlı, ihtimamlı ve pak çalışma yapma, sanat terminolojisini hakikat ve yerinde kullanma, tasarım yapma ve estetik algısını geliştirme üzere kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

Öğretmenler, her öğrenci ile dersin uygulama evresinde birebir ilgilenecek. Derste görsel ve işitsel öğretim gereçlerinin seçimine itina gösterilecek ve kullanılacak öğretim malzemeleri öğretmen tarafından belirlenecek.

Öğretim süreci boyunca daima değerlendirmeler yapılacak, öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili eksiklik ve yanlışlıklar vaktinde fark edilerek, gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme aktiflikleri devreye sokulacak.

Sahne sanatları alanı

 

Öğrenciler sahne sanatları alanında tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere 3 modül üzerinde eğitim alacak.

Bu kapsamda öğrencilerin, estetik algı, sanatı bağlantı lisanı olarak kullanma, sanatsal çalışmalara katılma, sanat terminolojisini hakikat ve yerinde kullanma, müşahede yapma ve kurallara uygun çalışma yapma üzere kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

Bu alanda eğitim veren öğretmenlerden, alana has kültürel ve estetik bilgiye sahip olmak ismine öğrenme sürecinde yer alan kazanımların pahalarla ilişkilendirilerek ilgili çalışmalara yer vermesi, öğrencilerin bilgi ve bağlantı hünerlerini faal kullanmalarına imkan sağlayacak etkinlikler oluşturması, öğrencileri derse ön hazırlık yaparak gelmelerine teşvik etmesi beklenecek.

Müze eğitimi alanı

 

Öğrencilerin müze eğitimi alanında, geniş bir kültürel bakış açısı oluşturarak dünya barışına katkıda bulunabilmeleri, geçmişten günümüze gelişimin nasıl olduğunu anlayabilmeleri, hayatı manalandırmak için geniş bir perspektif edinebilmeleri, değişen müzelere ahenk sağlamaya yardımcı olabilmeleri ve müze ziyaretlerini ömür biçimi haline getirebilmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin eleştirel düşünme, tahlil etme, değişim ve sürekliliği algılama, müşahede yapma, Türkçeyi hakikat ve tesirli kullanma ve toplumsal iştirak üzere kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status