KAMU İŞÇİ ALIMI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığından: İŞÇİ ALIM İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde görevlendirilecek personel aşağıdaki şekildeki gibidir.

Merkezi, Kapadokya Alan hudutları içinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 28’inci hususuna nazaran iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, “Kapadokya Alan Başkanlığı İşçi Yönetmeliği” kararları çerçevesinde (19) boş daima işçi takımlarına anılan Yönetmeliğin 8’inci hususunun 7’nci fıkrasına nazaran KPSS puanı aranmaksızın; Mimar (1), anılan Yönetmeliğin 8’inci hususunun 6’ncı fıkrasına nazaran KPSS taban puanı temel alınmak üzere; Avukat (1), Makine Mühendisi (1), İnşaat Mühendisi (1), Mimar (2), İdari Uzman (2), Büro Görevlisi (6), Destek Personeli (2), Koruma ve Güvenlik Görevlisi (3) alımı yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GENEL ŞARTLAR

Kültür Ve Turi̇zm Bakanliği Genel Şartlar
Kültür Ve Turi̇zm Bakanliği Genel Şartlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı giriş imtihanında başvuracak adayların;

1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun 1’inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel kaideleri taşımaları, son müracaat tarihi prestijiyle özel kaidelerde belirtilen kısımlardan mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma yahut süreksiz mezuniyet evrakına sahip olmaları,

3. KPSS taban puanı temel alınmak üzere alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi puan kuralı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan cinslerinden asgari puan almaları,

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş başvurusunda tüm unvanlar için son müracaat tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖZEL ŞARTLAR

Kültür Ve Turi̇zm Bakanliği Özel Şartlar
Kültür Ve Turi̇zm Bakanliği Özel Şartlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı kadroları için gerekli şartlar aşağıdadır:

A) AVUKAT: Bu duruma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen durum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

4-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

B) MAKİNE MÜHENDİSİ: Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Makine Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur hali bulunmamak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan tipinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen durum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

4-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

C) İNŞAAT MÜHENDİSİ: Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya pürüz hali bulunmamak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan tipinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

4-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

Ç) MİMAR (1): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile iki (2) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mahzur hali bulunmamak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

4-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

D) MİMAR (2): Bu konuma, KPSS puanı aranmaksızın kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya mani hali bulunmamak,

3-Mezuniyet tarihinden sonra mimarlık alanında en az beş yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Mimar (2161.01) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek, (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet dokümanları ile belgelemek.)

4-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

E) İDARİ UZMAN (1): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye, Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Ekonometri, Çalışma İktisadı ve Sanayi Alakaları, Memleketler arası İlgiler, Siyaset Bilimi ve Milletlerarası Bağlar programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan çeşidinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

F) İDARİ UZMAN (2): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

G) BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR): Bu duruma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile dört (4) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak kurallar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren rastgele bir lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSS P3 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen durum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

Ğ) BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER): Bu duruma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile iki (2) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar:

1-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans seviyesinde eğitim veren rastgele bir ön lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSS P93 puan çeşidinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Mezuniyet tarihinden sonra sekreterlik alanında en az üç yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Sekreter (4120.02) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet dokümanları ile belgelemek.)

4-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

H) DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile iki (2) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puan çeşidinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen durum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

I) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile iki (2) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Erkek olmak,

2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10’uncu hususunda belirtilen şartları taşımak ve son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış silahlı/silahsız “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,

4-170 cm’den kısa uzunluklu olmamak, uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.)

5-Vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak,

6-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

7-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

İ) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (2): Bu duruma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak kurallar:

1-Kadın olmak,

2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu hususunda belirtilen şartları taşımak ve son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış silahlı/silahsız “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,

4-160 cm’den kısa uzunluklu olmamak, uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 15’ten fazla,13’den az olmamak, (Örneğin; 160 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.)

5-Vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak,

6-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puan tipinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

7-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRİŞ İMTİHANINA MÜRACAAT FORMU VE MÜHLETİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı başvuruları dijital ortamda 22/02/2024-07/03/2024 tarihleri ortasında alınacaktır. İmtihana katılmak isteyen adaylar, Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir.

Aranan kurallardan rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sözlü imtihan formunda alım yapılacak olan her bir konum unvanı için başka ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen duruma başvuran adaydan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen konum sayısının dört (4) katı aday imtihana çağrılacaktır. İmtihan ilanında belirtilen KPSS taban puanı temel alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip başka adaylar da giriş imtihanına çağrılacaktır.

Adaylar imtihana ait bilgilerini KariyerKapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. İmtihana katılma hakkı elde edemeyen müracaat sahiplerine ayrıyeten bir bildirimde bulunulmayacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SINAVIN FORMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü olarak gerçekleştirilecek olan imtihana girmeye hak kazanan adaylar;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen imtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından başka farklı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, imtihan komitesi tarafından üstte yer alan (a) bendi için elli (50) puan, başka bentlerin her biri için onar (10) puan olmak üzere toplam yüz puan (100) üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihan puanı giriş imtihanı muvaffakiyet notunu teşkil edecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için komite lider ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekmektedir.

Sınav kurulu tarafından imtihandan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir. İmtihan komitesi ayrıyeten, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı giriş imtihanı ilanında belirtilen takım sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.

Başarı sırasına nazaran oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Kültür ve Turizm Bakanlığı giriş imtihanında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HAKKINDA BAŞKA HUSUSLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı sınav müracaat dokümanlarında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenlerin imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve kontratları iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıyeten bu adaylar hakkında savcılığa kabahat duyurusunda bulunulur.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İMTİHAN YERİ VE TARİHİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı iş başvuru sonuçları ile kelamlı imtihan tarihi, saati ve yeri daha sonra Bakanlığımız https://www.ktb.gov.tr/ ve Başkanlığımız https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/ internet adreslerinin duyurular kısmında ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ait bilgileri Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr/ üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ataması yapılacaklar, müracaat sırasında istenen dokümanlar dışındaki, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başkanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek başka evrakları, sonuçların üstteki formda ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Kapadokya Alan Başkanlığının (Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No: 93 Merkez/Nevşehir) adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir. Gerekli dokümanları müddetinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına nazaran atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atama onaylarının kendilerine bildirisi tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde, vazifelerine başlamak zorundadırlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı adayları, imtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde, münasebetleri ile birlikte, yazılı olarak İmtihan Komitesine, Kapadokya Alan Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ilan metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kapadokya Alan Başkanlığımız internet sitesinde duyurulan konular bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

1887/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status