KAMU İŞÇİ ALIMI

KTB Kapadokya Alan Başkanlığı 19 İşçi Alımı Yapacak – İŞÇİ

Kültür ver Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı 19 İşçi Alımı Yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, KTB Kapadokya Alan Başkanlığına mimar, avukat, makine mühendisi, inşaat mühendisi, idari uzmanı, büro görevlisi, destek görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında sürekli işçi alımı yapılacağı aktarıldı.

Ktb Kültür Ver Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı 19 İşçi Alımı Yapacak

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

KTB Kapadokya Alan Başkanlığı İşçi Alımı Şartları

Ktb Kapadokya Alan Başkanlığı İşçi Alımı Şartları

Giriş imtihanında başvuracak adayların;

-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun 1’inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel koşulları taşımaları, son müracaat tarihi prestijiyle özel kurallarda belirtilen kısımlardan mezun olmaları,

-Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma yahut süreksiz mezuniyet evrakına sahip olmaları,

-KPSS taban puanı temel alınmak üzere alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi puan koşulu mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan cinslerinden asgari puan almaları,

-Tüm unvanlar için son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını bitirmemiş olmaları
gerekmektedir.

2- ÖZEL ŞARTLAR

A) AVUKAT: Bu duruma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

4-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

B) MAKİNE MÜHENDİSİ: Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.
Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Makine Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya mahzur hali bulunmamak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan çeşidinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

4-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

C) İNŞAAT MÜHENDİSİ: Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur hali bulunmamak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen durum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

4-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

Ç) MİMAR (1): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile iki (2) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya pürüz hali bulunmamak,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan tipinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

4-Görevini yapmasına mani olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

D) MİMAR (2): Bu duruma, KPSS puanı aranmaksızın kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya pürüz hali bulunmamak,

3-Mezuniyet tarihinden sonra mimarlık alanında en az beş yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Mimar (2161.01) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek, (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet dokümanları ile belgelemek.)

4-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

E) İDARİ UZMAN (1): Bu duruma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye, Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Ekonometri, Çalışma İktisadı ve Sanayi Bağlantıları, Milletlerarası Bağlantılar, Siyaset Bilimi ve Memleketler arası Münasebetler programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan çeşidinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

F) İDARİ UZMAN (2): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

G) BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR): Bu duruma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile dört (4) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren rastgele bir lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSS P3 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen durum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

Ğ) BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER): Bu duruma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile iki (2) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans seviyesinde eğitim veren rastgele bir ön lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSS P93 puan tipinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen durum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Mezuniyet tarihinden sonra sekreterlik alanında en az üç yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Sekreter (4120.02) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet dokümanları ile belgelemek.)

4-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

H) DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile iki (2) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kurallar:

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puan cinsinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

3-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

I) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile iki (2) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar:

1-Erkek olmak,

2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10’uncu unsurunda belirtilen şartları taşımak ve son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış silahlı/silahsız “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,

4-170 cm’den kısa uzunluklu olmamak, uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.)

5-Vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak,

6-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puan tipinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen konum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

7-Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

İ) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (2): Bu konuma, KPSS puanı temel alınmak üzere kelamlı imtihan ile bir (1) işçi alınacaktır.

Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Kadın olmak,

2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu unsurunda belirtilen şartları taşımak ve son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış silahlı/silahsız “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,

4-160 cm’den kısa uzunluklu olmamak, uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı İle kilosu ortasındaki fark 15’ten fazla,13’den az olmamak, (Örneğin; 160 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.)

5-Vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak,

6-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puan tipinden asgari 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda ilan edilen durum sayısının dört katı kadar aday ortasına girmek,

7-Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

Müracaat Tarihleri ve Yeri

KTB Kapadokya Alan Başkanlığı işçi alımı müracaatları 22/02/2024-07/03/2024 tarihleri ortasında Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilecektir.

İndir

Kamupersonel.com

Beytullah ÇİFTÇİ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status