KAMU PERSONELİ ALIMI

KPSS 2024/3 Lisans Kontenjanları

MEB KPSS 2024/3 Lisans Kontenjanları adaylardan tercihle işçi alımı;

ÖSYM üzerinden KPSS 2024/3 Lisans Kontenjanları yayımlanmasıyla, ön lisans ve lisans kontenjan dağılımları da belirli oldu. Başvurular 19 Ocak-25 Ocak 2024 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek. Müracaat yapacak adayların belirtilen kuralları ve nitelik kodlarını dikkatle incelemesi gerekmektedir.

KPSS 2024/3 Milli Eğitim Bakanlığı İşçi Alımı Şartları

1. GENEL AÇIKLAMA

1.1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (2022-KPSS Lisans) ve 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (2022-KPSS Ön Lisans) tarihinde yapılmış olan Kamu İşçi Seçme İmtihanı sonucuna nazaran, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususuna nazaran kontratlı mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve ofis çalışanı alınacaktır.

1.2. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet ünitelerinde vazifeye başlamak üzere müracaatta bulunacakları tarihler, istenilecek evraklar ve başka açıklayıcı bilgiler Millî Eğitim Bakanlığı internet adresinde (http://www.meb.gov.tr) ilan edilecektir.
1.3. ÖSYM tarafından yerleştirilenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından rastgele bir doküman gönderilmeyecektir.

1.4. Tercihler yapılmadan evvel, aşağıdaki şartların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
1.5. Adayların aşağıda belirtilen genel ve özel kuralları birlikte taşımaları gerekmektedir. Bu kuralları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.

KPSS 2024/3 Lisans Kontenjanları Genel Şartlar Neler

2.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
2.1.1 İlan edilen konumlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası ile tıpkı Kanunun 48’inci hususu ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Dair Temellerin Ek 1’inci hususundaki kuralları da taşımaları gerekmektedir.
2.1.2 Başvurma genel ve özel kuralları ile anılan Kanun ve Asıllarda belirtilen koşulların rastgele birini taşımayan, yerleştirildiği konumun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve koşulları taşıdığı halde istenen evrakları mühleti içerisinde getirmeyen adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
2.1.3 Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek 1’inci hususunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı olarak mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve ofis çalışanı konumlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen birebir unvanlı konumlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.
2.1.4 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
2.1.5 Yerleştirme süreçleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 12’nci unsuruna dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik yeterince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
2.1.6 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunun (A) fıkrasının 1’inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan kontratlı konumları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu kaidenin aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın süreksiz 5’inci unsuru ile karara bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI KPSS 2024/3 Lisans Kontenjanları Bilgisi

2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel koşullara ek olarak;
a. Sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve ofis işçisi durumları için aranan niteliklere ve kurallara haiz olmak. (Hangi kısım mezunlarının alınacağı ve hangi kuralları taşıması gerektiği durumların karşısında yer almaktadır.)
b. Sağlık bakımından mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve ofis işçisi olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.
c. 2022-KPSS sonuçlarına nazaran lisans mezunları için KPSSP3, 2022-KPSS sonuçlarına nazaran önlisans mezunları için KPSSP93 puanı almış olmak.
d. 7361(Avukat)1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu hususuna nazaran avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren karar söz etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat takım yahut konumlarını tercih edecek adayların avukatlık ruhsatnamesine tercih süreçlerinin son günü prestijiyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve avukatlık ruhsatının alınması için müracaatta bulunulması adaylara “avukatlık ruhsatı sahibi olmak” şartının arandığı takım yahut konumlara müracaat hakkı vermez.

KPSS 2024/3 Lisans Kontenjan Dağılımı

KPSS 2024/3 tercih kılavuzunda lisans mezunu adaylardan mühendis, hemşire, diyetisyen ve avukat alımı yapılacağı kaydedildi. İllere nazaran kontenjan dağılımı aşağıdaki üzeredir.

Kpss 2024/3 Lisans
Kpss 2024/3 Lisans Kontenjanları 1

KPSS 2024/3 Lisans Kontenjanları MEB İşçi Alıyor

Kpss 2024/3 Lisans Kontenjanlar
Kpss 2024/3 Lisans Kontenjanları 2

KPSS 2024/3 Lisans Kontenjanları Müracaatlar Nereden?

Başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Müracaat süreçleri 25 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status