BELEDİYE

Kamuya Memur Alım İlanı! Belediye 20 Zabıta Memuru Alımı

Kamuya memur alım ilanı açıklaması ile belediye 20 zabıta memuru alımı açıktan atamayla yapılacak. Kadın /erkek adaylar başvuru yapabilecek.

KAMUYA MEMUR ALIM İLANI

BELEDİYE ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından memnu bulunmamak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

ZABITA ALIM KADRO ŞARTI

GİH SINIFI 9 KADRO DERECESİNDEN ZABITA MEMURU ALIMI

İktisat, İşletme, Maliye, kamu yönetimi, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyasal bilimler, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, yerel yönetimler, beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 2022 KPSS P3 En az 65 puan almış olmak. (Kadın / erkek 15 zabıta alımı)

GİH SINIFI 10 KADRO DERECESİNDEN ZABITA MEMURU ALIMI

Yerel Yönetimler, gıda teknolojisi, gıda kalite kontrolü ve analizi, çevre koruma ve kontrol, çevre sağlığı, çevre temizliği ve denetimi, acil durum ve afet yönetimi, özel güvenlik ve koruma, ulaştırma ve trafik hizmetleri, kültürel miras ve turizm, adalet ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2022 KPSS P93 En az 65 puan almış olmak. (Kadın / erkek 5 zabıta alımı)

Zabıta memuru pozisyonu için başvuru yapacak olan tüm adayların en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

ADANA MEMUR ALIM İLANI SEYHAN BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI

Başvurular 27 Kasım 2023 – 01 Aralık 2023 tarihleri arasında (mesai günlerinde 08.30-17.00 arasında) Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 57 Seyhan / Adana adresindeki Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Resmi Gazete

Adana Adana Belediyesi Memur Alım İlanı

Adana Aladağ Belediyesi Memur Alım İlanı

Adana Ceyhan Belediyesi Memur Alım İlanı

Adana Çukurova Belediyesi Memur Alım İlanı

Adana Feke Belediyesi Memur Alım İlanı

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status