AKADEMİK PERSONEL

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) ve Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) ve Araştırma Görevlisi Alacak Detaylar

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kent: İSTANBUL

İlan Türü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

26.12.2023

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı ünitelerine, 15.07.2018 tarihindeki Resmi Gazete’de piyasaya çıkan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili unsurları, 2547 sayılı Kanunun ilgili unsurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Hususu ve 09.11.2018 tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Görevlisi Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili unsurlarına göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) ve Araştırma Görevlisi takımlarına şahsen yada posta kanalıyla eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Müracaat Evrakları:

1- Dilekçe (Aday müracaat dilekçesinde başvurulan takımın; ünitesini, kısmını, ana bilim dalı/programını, takım unvanını, takım derecesini, duyuru özel kaidesini ve yazışma adresini telefon numarası, e-mail v.s. açıkça belirtilecektir.)

2- Müracaat Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/duyurular/1/1 sayfasından ulaşılabilir)

3- T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,

4- Özgeçmiş,

5- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, erteleme yada muaf bulunduğunu belirten doküman (e-Devlet)

6- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Evrak yada e-Devlet)

7- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir evrakın fotokopisi (Resmi Kurum onaylı doküman yada e-Devlet)

8- Lisans Transkript (Aslı yada e-Devlet)

9- ALES dokümanı

10- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Yabancı Lisan dokümanı

12- Sertifika yada Deneyim durumunu gösterir doküman (İlan özel kuralına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)

13- Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet evrakı (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)

14- Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair doküman (e-Devlet)

15- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair doküman (İlan özel kuralına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Evrak yada e-Devlet) Sınav Takvimi: Birinci

Müracaat Tarihi : 26.12.2023 Son Müracaat Tarihi : 09.01.2024 Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 15.01.2024 Giriş Sınavı Tarihi : 23.01.2024 Sonuç Izahat Tarihi : 26.01.2024

Öğretim Görevlisi Alımı için Önemli Notlar: 1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2. İlan edilen bu takımlara müracaat edecek adam adayların askerlik tarafından mahkeme yada bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler sebebiyle ilanda belirtilen mühletler içinde ilgili ünitelere yapılamayan müracaatlar ile noksan evraklı müracaatlar dikkate alınmayacak olup, mesuliyet başvurana aittir. Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat vakti mesai bitimine kadar müracaat yapılacak İlgili Ünitenin Dekanlığına/Müdürlüğüne erişmesi gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz vazifeli değildir.)

4. İnternet aracılığı ile müracaat alınmayacaktır.

5. İmtihanın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların evraklarının asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) yada noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi mecburidir.

6. İlanın çıkılmış olduğu Ünite içinde imtihanlar tıpkı saatte olacağından ötürü müracaat edecek adayların İlanın çıkılmış olduğu Ünite içinde tek bir takım ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkılmış olduğu Ünite içinde birden fazla memur takımına başvuran adayların her iki müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla takım ilanı olması durumunda)

7. İstenilen evraklarda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunmuş olduğu tespit edilen aday/adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların şartlarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8. Araştırma Vazifelisi takımlarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuru uyarınca yapılacak ve lisansüstü eğitiminde azami tahsil mühletini dolduran aday/adayların müracaatları geçersiz sayılacak olup, aday/adayların duyuru takviminde belirtilen sonuç izahat geçmişine kadar duyuru özel koşulunu taşımaları, atama süreci gerçekleştirilirken de azami tahsil mühleti içinde lisansüstü öğrencilik durumunun da devam etmesi gerekmektedir.

İNSTAGRAM   —  https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK   –  https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM  –  https://t.me/kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status