GÜNCEL

İSTANBUL BAKAN TUNÇ: ANA MAKSADIMIZ KUŞATICI BİR ANAYASA YAPMAK

İSTANBUL BAKAN TUNÇ: ANA MAKSADIMIZ KUŞATICI BİR ANAYASA YAPMAK;

Özkan ÖZGER/  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Uygar Kanunu Çalıştayı’na katıldı. Çalıştay sonrası soruları cevaplayan Bakan Tunç,”ana amacımız bizim yeni, demokratik, sivil, kuşatıcı bir anayasayı yapmak. Bu milletimize olan borcumuz. Yalnızca darbeciler tarafından yapılmış olması bile tek sebeptir” dedi.

“34 GÖZALTI VAR; 12 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Uygar Kanunu Çalıştayı’na katıldı. Beyoğlu’nda bir otelde gerçekleşen Çalıştay’da konuşan Bakan Tunç, ” İsrail dış istihbaratının bilhassa ülkemizde gerek askeri gerek siyasal casusluk faaliyetlerine ait soruşturmalar yeni değil. Daha evvelki yıllarda da bu cins soruşturmalar ve davalar açılmıştı. Tabi son soruşturma şu anda gündemde. Bu kapsamda da 34 gözaltı var. Şu anda gözaltı mühleti içerisinde sözler alınıyor. Tekrar 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturduğu bir mevzu. 2 Ocak’ta bir operasyon gerçekleşmişti. Ulusal istihbarat teşkilatımızın ve emniyet istihbaratımızın verdiği bilgiler ışığında kanıtlar ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız terörden sorumlu savcılığımız bu mevzuyu soruşturuyor. Şu anda 46 kişi hakkında süreç yapıldı. 34 gözaltı var 12 de yakalama. Daha evvelki yıllarda da yeniden 2021 yılının ekim ayında yapılan bir operasyonda da tekrar birebir formda 27 şahıs hakkında isimli süreç gerçekleşmişti. Bununla ilgili dava açıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Yeniden 2022’nin Aralık ayında gerçekleşen bir operasyonda da 62 kişi hakkında isimli süreç yapılmıştı. Orada da 19 sanık tutuklu. İsrail dış istihbaratı ismine ülkemizde siyasal ve askeri casusluk faaliyetleri kuşkusuyla açılan soruşturmalar ve sonrasında da kanıtların kuvvetli olması nedeniyle tutuklama kararları verildi ve davaları da devam ediyor. Tekrar Nisan ayında 2023’ün Nisan ayında yapılan bir operasyon sonucunda de 17 kişi hakkında isimli süreç yapılmıştı. 4 sanık tutuklu bunun da davası İstanbul 30. Ağır Ceza mahkemesinde devam ediyor. Tekrar en son yapılan soruşturmayla birlikte hakkında süreç yapılan kişi sayısı 100’ü geçmiş durumda. Şu anda devam eden davalar evvelki soruşturmalardan sonra açılan davalar bakımından da 25 tutuklu söz konusu. 4 başka dava şu anda devam ediyor bir de soruşturma devam ediyor. ” dedi.

“REFERANSLAR OLABİLİR ANCAK TALEPLER DEĞERLENDİRİLİRKEN KİŞİNİN LİYAKATINA BAKILIR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Tabii, bakan yardımcımız ile ilgili basına da intikal eden konuları biz de gördük. Bizim tek kriterimiz vardır o da liyakat. Milletvekillerimize, bakan yardımcılarımıza, toplumun değişik bölümlerinden talepler gelir. İktidardan da gelir bu talepler, muhalefet milletvekillerinden de gelir. Münasebetiyle bunların değerlendirmesini yapacak olan hükümetteki kurullardır. Bu komitelerimizin bilhassa Adalet Bakanlığımızda liyakatı temel alırız biz. Bizim gayemiz budur. Yani tek kederimiz bu işi en düzgün yapacak bireylerdir. Referanslar olabilir öteki talepler olabilir fakat talepler değerlendirilirken ilgili kurullar bilhassa kişinin liyakatına bakar. O işi yapabilip yapamayacağına bakar. Münasebetiyle bizim tek kriterimiz liyakatdir. Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarına bildiri atabilir, münasebetiyle bu manada tüm bu talepleri kıymetlendirecek olan ilgili komitelerdir. Kanunen bizim bakanlığımızda kurulmuş olan kurullar var. Çok çeşitli imtihanlardan, kademelerden geçerler. ÖSYM’nin yaptığı imtihanları verirler sonrasında da liyakati temel alan bizim kriterimiz vardır. Biz bu kriterden şaşmayız. O nedenle o torpil argümanları vesaire bunları büsbütün reddediyoruz. Talepleri alırız onu kıymetlendirmek elbette ki kurulun. Bilhassa kriterlere uymuyorsa o talepler elbette ki devre dışı kalır.” diye konuştu.

“İKİ YÜKSEK MAHKEMEMİZ ORTASINDA BİR GÖRÜŞ FARKI ORTAYA ÇIKTI”

Bakan Tunç, “Bu uzun müddettir konuşuldu. Anayasa mahkemesinin kararından sonra Yargıtay vermiş olduğu bir karar kelam konusu oldu. Yargıtay bu hususta anayasanın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. Unsuru ve 14. Hususunun anayasa mahkemesi kararıyla uygulanamaz hale getirildiği tarafında bir karar verdi. 83. Unsurda seçimden evvel soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla anayasal tertibe ait kabahatler, dokunulmazlık kapsamı dışında. Burada Yargıtay’ımızın görüşü bu. Anayasa mahkememiz ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği istikametinde bir görüş belirterek orada iki yüksek mahkememiz ortasında bir görüş farkı ortaya çıktı. Hasebiyle son verilen karar Yargıtay’ın vermiş olduğu karar. Yargıtay’ın kararının münasebetini okuduğunuz vakit daima bir arada görmek mümkün. Bundan sonraki süreçte ilgililer müracaat yapar yapmaz onlar onların bileceği iş. Doğal ki Yargıtay’ın vermiş olduğu birinci derece istinaf ve Yargıtay ilgili daireleri itiraz sonrası diğer dairenin de vermiş olduğu mutlaklaşmış bir karar kelam konusu. Bu kesin karar de şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde olan büsbütün meclis kendi gündemine hakim. Daima bir arada önümüzdeki süreci göreceğiz.” Dedi.

SAPKIN AKIMLARA MÜSAADE EDİLEMEYECEĞİNİ, ÜLKEMİZDE BUNA YER VEREMEYECEĞİMİZİ TEKRAREN AÇIKLADIK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Medeni kanun dendiğinde çok farklı yerlere çekilebiliyor. Uygar kanunumuz 1926 yılında yürürlüğe girmişti. 2001 yılında yani Ak Parti iktidara gelmeden evvel uygar kanun tümden değişti. Doğal o devir hiç kimse bu türlü bir tartışma yapmadı. Uygar kanunda bizim bilhassa bahsedilen, eleştirilen bayan erkek eşitliğine yönelik vesaire biz bayanı koruyan bayanı daha da güçlendiren bayan erkek eşitliğini daha da kuvvetlendiren öbür yandan da aileyi güçlendiren aileyi bilhassa sapkın akımlara karşı koruyacak düzenlemeler. Zira aile toplumun temeli. Hasebiyle ailenin güçlü olması lazım ki toplum güçlü olsun devlet güçlü olsun. Bu noktada anayasa değişikliği önerisi vardı. Bilhassa hem başörtüsüne anayasal teminat sağlayan hem de ailenin korunması başlıklı 41. Unsurda bilhassa evlilik birliğinin sırf bayan ile erkek ortasında kurulabileceğini hasebiyle bilhassa dünyada, ülkeler üzerinde, milletler üzerinde aileleri dejenere edecek olan sapkın akımlara müsaade edilemeyeceğini ve ülkemizde buna yer veremeyeceğimizi tekraren açıkladık. Sayın cumhurbaşkanımızın bu husustaki ailenin korunması, bayanın korunması noktasında, çocukların korunması noktasındaki hassasiyetini de herkes biliyor. Bu manada yeni anayasa çalışmaları sırasında da tüm bunlar göz önünde bulundurulacaktır. İçerde yeni anayasa ile ilgili yaptığım konuşmada elbette ki çağdaş yani günümüz gereksinimlerine karşılık veren bir anayasa, demokratik, sivil bir anayasa maksadımızdan bahsetmiştim. Hasebiyle darbe anayasasından kurtularak Türkiye yüzyılına başladığımız şu değerli manalı devirde inşallah 28. Yasama periyodunda Parlamento, siyasi partilerimiz bir uzlaşmaya varır demokratik, sivil, kuşatıcı bir anayasayı hayata geçiririz” dedi.

ANA MAKSADIMIZ BİZİM YENİ, DEMOKRATİK, SİVİL, KUŞATICI BİR ANAYASA YAPMAK

Bakan Tunç, “Bugüne kadar anayasamızda hukuk devletini takibi manasında çok kıymetli yapısal ıslahatlar gerçekleştirdik. Bunlar anayasa mahkemesinin yapısından tutun da yargıçlar savcılar şurasının yapısına varıncaya kadar yüksek askeri şuranın ulusal güvenlik şurasının yapısının demokratik, hukuk devleti unsuru haline getirilinceye kadar çok değerli ıslahatlar gerçekleştirdik. Yeniden temel hak ve özgürlükleri güçlendiren bayana, gençlere ve çocuklara dezavantajlı kısımlara müspet manada ayrımcılık getiren, bilgi edinme hakkından tutun da kamu denetçiliği kurumunun kurulmasına varıncaya kadar. Yeniden kişisel müracaat hakkından tutun da özel hayatın korunmasına varıncaya kadar çok değerli temel hak ve özgürlük alanını genişleten düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunlar anayasamızın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırmaya yönelik değerli reformlardı. Bunları bu meclis başardı ve milletin onayı ile anayasa değişikliği ile hem 2017 anayasa değişiklikleri ile hayata geçti. Tüm bunlar anayasadaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırabildi mi bunu tam manası ile söylemek mümkün değil. Doğal çok sayıda değişiklik yapılması 177 unsurdan oluşan anayasamız bugüne kadar 184 değişiklik yapıldı. Yani bir husus birden fazla değişiklik olduğu durumlar oldu. Hasebiyle bu çok sayıdaki değişiklik Anayasa’daki unsurlar ortasındaki yeknesaklığı da bozdu. Mesela anayasamızın 82 anayasasında oluşturulan Anayasa Mahkemesi’ne verilen misyonlara kişisel müracaat ek edildiğinde ve ferdî müracaat hakkı ile ilgili olarak bilhassa baktığımız vakit kanun yolu incelemesi yapılabilir mi? yapılamaz mı? Anayasada bu kararlar olmasına karşın yüksek yargı kurumlarımız ortasında görüş ayrılıklarının da meselelere yol açtığını daima bir arada gördük. Münasebetiyle ana gayemiz bizim yeni, demokratik, sivil, kuşatıcı bir anayasayı yapmak. Bu milletimize olan borcumuz. Yalnızca darbeciler tarafından yapılmış olması bile tek sebeptir. Geçerli sebeptir o nedenle inşallah Türkiye Yüzyılına başlarken demokratik bir anayasaya milletimize olan borcumuzu gerçekleştiririz diyorum.”

Tüm kamu mevzuat haberleri için TIKLAYIN.

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status