KAMU İŞÇİ ALIMI

GSB 1071 işçi alımı sonuçları

GSB 1071 işçi alımı sonuçları, Türkiye’nin pek çok ili için açılan konumların akabinde merak konusu oldu. Gençlik çalışanı durumları için gerçekleştirilecek olan işçi alımı süreci, değerlendirmenin akabinde internet üzerinden ilan edilecek. Pekala, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik çalışanı müracaat sonuçları nereden ve ne vakit açıklanacak? İşte, o detaylar

Gsb Gsb

GSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

GSB işçi alımı sonuçları, E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların Ocak ayı sonuna gerçek açıklanması bekleniyor.

BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI

Gsb Gsb

BAŞVURU KURALLARI NELER?

Adayların müracaatın son günü prestijiyle aşağıda aranan koşullara haiz olması gerekmektedir.

1)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen kaideleri taşımak,
3)    Başvuru tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4)    Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5)    2022 yılı KPSS imtihanına girmiş ve belirtilen puan tipinde minimum 50 (elli) puan almış olmak,
6)    Tercih edilecek her küme için üstteki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7)    Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken vazifeden yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8)    Sözleşmeli işçi olarak çalışmakta iken kontrat temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesi feshedilenler yahut mukavele devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshedenlerin, kontrat fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9)    Görevini devamlı yapmaya mani sıhhat sorunu bulunmamak,
10)    Tam vakitli çalışmaya mani durumu bulunmamak,
11)    Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
12)    Gençlik Çalışanı konumu 6. Küme için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği dokümanına sahip olmak.

Gsb Gsb

Adayların müracaat yapılan küme ve vilayet için istenilen aşağıda belirtilen dokümanları (çift taraflı evraklar önlü ve artlı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1)    Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış eşdeğerlik dokümanı yahut eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik dokümanı,

2)    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi durumlarında tam vakitli olarak vazife yapmakta iken kurumlarınca mukavelesi feshedilen ya da kontratını tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme mühletini doldurdukları ile ilgili evvelki kurumlarından alınmış onaylı hizmet evrakı,

3)    Gençlik Çalışanı durumu 6. Küme için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini muvaffakiyet ile tamamladığını gösterir Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Eğitim, Çalışma Yol ve Asıllarına Dair Yönerge kapsamında Bakanlığımızca verilen Gençlik Liderliği Dokümanı.

İstanbul Kamu Çalışanı Emekçi Memur Alımı için tıklayınız.

Ankara Kamu Çalışanı Emekçi Memur Alımı için tıklayınız.

İzmir Kamu Çalışanı Personel Memur Alımı için tıklayınız.

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status