MEMUR ALIMI

Giresun Üniversitesi 30 sözleşmeli işçi alacak- Güncellendi

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin 16 Şubat 2024 tarihli ve 32462 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 4/B Sözleşmeli İşçi Alım İlanında bulunan BP02, BP03, BP04, BP06 ve BP07 nitelik kodlu ilanların aranılan kaideler ve başka konular başlığı altında yer alan mevcut mezuniyetlere Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi Kısmı eklenerek düzeltilmiştir.

1894/1-1

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIM İLANI (2024-1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran Sözleşmeli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli işçi alınacaktır. Ayrıyeten kelamlı imtihan yapılmayacaktır.

Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ Sözleşmeli̇ İşçi̇ Alim İlani (2024-1) 4 000002 4 000003 4 000004 4 000005 4 000006 4 000007 4 000008 4 000009

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. unsur kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.

5. Misyonunu devamlı yapmasına pürüz sağlık sorunu bulunmamak.

6. KHK ile kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

7. Tercih edilecek konumun karşısında yer alan tahsil seviyesinden mezun olmak, müracaatın son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

8. Rastgele bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Hususunun (B) fıkrasının “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri halinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun nitelikleri taşımak.

10. İlanda aranılan yaş ve cinsiyet kaidesini taşıyor olmak.

B. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MÜRACAAT YERİ, HALİ VE SÜRESİ

1. Müracaatlar e-Devlet Kapısı üzerinden “Giresun Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 16/02/2024 -01/03/2024 tarihleri ortasında alınacaktır.

2. Şahsen müracaat alınmayacak olup, posta yahut başka yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca birine müracaat yapabilecektir. Birden fazla duruma müracaat eden adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan müracaat basamağında bu dokümanlar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde kusur mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri dokümanlar Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

5. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar müracaat şimdiki bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet dokümanlarını pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

6. Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir dokümanlarını Meslek Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

7. Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmelidirler.

8. Müracaat sürecinin müddeti içinde kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen evraklardaki yanlışlıklar ile eksik dokümanlardan adaylar sorumludur.

9. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları müracaat dokümanlarının sorumluluğu kendilerine aittir.

C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Üniversitemiz tarafından müddeti içinde yapılan müracaatlar, dokümanların eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen kuralları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen müracaat koşullarını taşıyan adayların müracaatları kabul edilecektir.

2. Başvurusu kabul edilenlerden, YAZILI VE/VEYA KELAMLI İMTİHAN YAPILMAKSIZIN 2022 KPSS (B) kümesinin ilgili puan cinsinde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama temel alınmak suretiyle ilan edilen unvanların konum adedi kadar asıl ve 10 (ON) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli evraklar, bu dokümanların teslim edileceği yer ve zaman, Giresun Üniversitesi resmi internet sayfasında www.giresun.edu.tr son müracaat tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları bildiri mahiyetinde olacağından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

4. Asıl olarak kazanan adaylardan mühleti içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak başvurmayan, feragat eden yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi evvel olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıyeten, adaylar sonuçlara ait bilgilere Meslek Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5. Kontrat imzalama ve misyona başlama için duyurular Giresun Üniversitesi resmi internet sayfasında www.giresun.edu.tr yayımlanacak olup, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

6. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli duruma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Konum için belirtilen genel ve özel kaidelere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak argüman edemeyecektir.

7. Müracaat ve kontrat imzalama süreçleri sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut kuralları taşımadığı tespit edilenlerin kontratı yapılmaz, kontrat yapılmış olsa dahi feshedilir.

8. Süreç sonunda ilan edilen konumlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet kontratı yapılacak olup kontratta belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe karşıt evrak beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

9. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

10. İlgili tüm konumlarda adayların atanmasına müteakip, Üniversitemizin ilgili ünitelerinde görevlendirilecektir. Gereksinim halinde işçi planlamaları dahilinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 hususu uyarınca farklı ünitelerde de görevlendirilebileceklerdir.

11. Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 6’ncı hususu gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

12. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen kaidelere ait tüm dokümanların asıl yahut yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.

13. Adaylar müracaat sonuçlarına ait bilgilere Meslek Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM:

Adaylar müracaat süreciyle ilgili olarak, Giresun Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen irtibat kanallarından bilgi alabileceklerdir.

İletişim Kanalları (Tel: 04543101068) (e-Posta: [email protected])

Telefon sınırlarının ağır olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi önerilmekte olup, en kısa müddette geri bildirim yapılacaktır.

DİĞER KONULAR:

1. Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller uyarınca sözleşmeli işçinin diğer bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her etabında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi süreçlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

1571/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status